Malline:Lääketietolaatikko

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Lääketietolaatikko
Systemaattinen (IUPAC) nimi
?
Kauppanimet
?
Tunnisteet
CAS-numero ?
ATC-koodi ?
PubChem CID ?
Kemialliset tiedot
Kaava ?
Moolimassa ?
Fysikaaliset tiedot
Tiheys {{{tiheys}}} g/cm³
Liukoisuus veteen {{{liukoisuus}}}
Farmakokineettiset tiedot
Hyötyosuus ?
Metabolia ?
Puoliintumisaika ?
Ekskreetio ?
Terapeuttiset näkökohdat
Raskauskategoria

?

Reseptiluokitus


Antotapa ?
Mallineen ohje [näytä] [muokkaa] [päivitä]


Käyttötarkoitus[muokkaa wikitekstiä]

Tämä malline sisältää yhdenmukaisen liittymän muihin kattaviin tietolähteisiin, joista saa lisätietoja valitusta lääkeyhdisteestä. Ei ole välttämätöntä saada jokaista tietokenttää täytetyksi - riittää, kunhan edes parissa on tietosisältöä. Sekin voi olla suuri apu Wikipedian käyttäjille.

Ohje[muokkaa wikitekstiä]

1) Joko lääketietoartikkelia muokatessasi kopioi ja liitä koodi sivun alkuun. (Mikäli haluat, voit lisätä pystyviivat rivin alkuihin.)

TAI vaihtoehtoisesti: Käytä Diberrin erinomaista Wikipedia-mallineen täydennystyökalua joka generoi täytetyn mallineen, jonka voit kopioida ja liimata osaksi artikkelia. HUOM! Täydennystyökalu ei huomioi lokalisointeja, joten joudut muuttamaan kenttien nimet suomenkielisiksi sekä lisäämään lokalisoidussa mallineessa olevat kentät (kuten resepti_FI). Käytä valintaa Fill template vertically, mutta Wikipedian ollessa yleissanakirja, useimmille lääkeaineille ei ole tarpeen käyttää valintaa Show extended fields.

2) Mikään tietokenttä ei ole pakollinen. DrugBankissä ei ole aivan joka ikistä tunnettua lääkeyhdistettä, samoin proteiinisitoutuminen saattaa olla soveltumaton tietyille lääkkeille (esim. jos käytetään vain ulkoisesti), joten mikäli näitä kenttiä ei ole käytetty, niiden vastaavia rivejä tietolaatikossa ei näytetä.

3) Voit määrittää kuvan nimen suoraan, muuten voit malline käyttää oletusarvonaan lähdettä [[Image:PAGENAME.png]], missä PAGENAME on käsiteltävänä olevan lääketietoartikkelin nimi.

Valinnaisella width-parametrillä on mahdollista määrittää kuvan leveys. Mikäli valittu kuva on liian iso, lisää uusi rivi ja määritä kuvaleveys alla olevan esimerkin mukaisesti:

 | kuva     = Aspirin.png
 | width      = 325

Mikäli leveyttä määrittävää parametriä ei käytetä, kuvan leveydeksi tulee oletusarvoisesti 220.

Tarvittaessa on mahdollista lisätä toinenkin kuva näyttämään kemiallinen rakenne toisenlaisena esityksenä parametrilla kuva2. Esimerkiksi Parasetamoli-artikkeli voi käyttää seuraavia kuvallisia esityksiä:

 | kuva     = Paracetamol-skeletal.png
 | kuva2      = Paracetamol-3D.png

kuva2 käyttää ensisijaisesti samaa leveysmääritystä kuin image, width-parametriä käytettäessä ensimmäiselle kuvalle määritettyä leveyttä, muussa tapauksessa oletusarvona olevaa leveyttä 220. On tarvittaessa mahdollista määritellä myös kuvakohtainen width2.

4) ATC- ja CAS-koodeille on mahdollista esittää lisäkoodimääreitä valinnaisilla ATC_lisätiedot ja CAS_lisätiedot parametreilla, käyttäen pilkulla erotettua listaa. CAS- ja ATC-mallineita voi käyttää osoittamaan näitä lisäkoodeja asianmukaisiin tietokantoihin:

 | CAS_lisätiedot ={{CAS|427-51-0}} (acetate)
 | ATC_lisätiedot ={{ATC|M02|AA15}}, {{ATC|S01|BC03}}

Yllä esitetty lisää nämä linkitetyt koodit:

CAS - 427-51-0 (acetate)
ATC - Malline:ATC, Malline:ATC

5) Valinnainen Riippuvuusalttius-parametri mahdollistaa opioidien ja bentsodiatsepiinien merkkaamisen niiden riippuvuutta aiheuttavien riskitekijöiden mukaisesti. Tapauksittain merkintä saattaa olla jossain määrin subjektiivinen mielipide. Lääkeaineiden riippuvuusalttius tulee luokitella seuraavin määrein: Alhainen, Kohtalainen, Korkea tai Hyvin korkea:

 | riippuvuusalttius=Korkea

6) Valinnaisina fyysisten ominaisuuksien lisätietoina on Sulamispiste, Kiehumispiste, Spesifinen rotaatio ja Kombustion standardientalpiamuutos

 | sulamispiste    =
 | kiehumispiste   =
 | spesifinen_rotaatio=
 | sem_kombustio   =

Mikäli sulamispisteelle ei ole yhtä tarkkaa arvoa, merkitse sulamispisteen alaraja parametrilla sulamispiste ja yläraja parametrilla sulamis_ylempi. Jos sulamispisteelle tarvitsee merkitä lisähuomautuksia tai lähde, anna se parametrilla sulamishuomiot (vastaavasti kiehumishuomiot).

7) Kemiallisen kaavan voi syottää joko suoraan kaavana

 | kemiallinen_kaava =

tai käyttäen seuraavaa syntaksia (suositeltavaa):

 | C= | H= | Co= | N= | I= | Br= | Cl= | F= | O= | P= | S= | Se= | Na= | charge=
esim.  | C=2 | H=6 | O=1
luo kaavan  C2H6O

HUOM! Ainakin toistaiseksi järjestelmä käyttää merkintänä Hillin järjestelmää, joka saattaa tiettyjen yhdisteiden kohdalla laittaa atomit toisenlaiseen järjestykseen kuin mitä muissa lähteissä mahdollisesti käytetään. Tällöin siis syötetty järjestys ei ole näytetty järjestys. Mikäli on tärkeää esittää kaava tietyssä järjestyksessä, tämän voi lisätä varsinaiseen artikkeliin erityishuomautuksena.

8) Lupatiedot - On olemassa kaksi suurta lupaviranomaistahoa, joiden lääketiedot ovat helposti saatavilla: Yhdysvaltain lääkelaitos Food and Drug Administration (FDA) sekä Euroopan lääkevirasto (EMEA).

FDA:n "Label Information" sekä EMEAn "Product Information" ovat erittäin yksityiskohtaisia, sikäli kuin ne ovat saatavilla. Tietoja löytyy sekä ammattilaiskäyttöön että tavalliselle kuluttajalle. Nämä eivät ainoastaan ole luotettavia tietolähteitä artikkelia varten, vaan myös hyödyllisiä linkkejä "Aiheesta muualla"-otsikon alle, sillä kaikkea ei ole mahdollista sisällyttää Wikipedian artikkeliin. Molemmat tahot käyttävät lääkkeiden tuotenimiä, mutta FDA:n palvelussa on mahdollista myös etsiä geneerisellä nimellä (vaikuttava aine), joka listaa geneeriset tuotevaihtoehdot, joilla on hyväksytty myyntilupa.

 | lupatiedot_EU =  <!-- EMEA requires brand name -->
 | lupatiedot_US =  <!-- FDA may use generic name -->

Tuotelistauksia ja voi helposti etsiä:

 • European Public Assessment Reports SiteMap. Hyväksytyt tuotteet: EMEA A-F, EMEA G-L, EMEA M-R, EMEA S-Z
  Kun nimi on yhdistelmä useammasta kuin yhdestä sanasta, lupatiedot_EU käyttää liitettyjä sanoja (eli ei välilyöntejä); esim. infanrixpenta nimestä Infanrix Penta.
 • Drugs@FDA Search by Drug Name or Active Ingredient
  Kun nimi on yhdistelmä useammasta kuin yhdestä sanasta, lupatiedot_US vaatii alaviivan '_' käyttöä korvaamaan välilyöntejä; esim. Acyclovir_Sodium.

9) Reseptiluokitus on ennen määritelty käyttämällä vain reseptiluokitus-parametriä lisättynä eri tekstimuotoiluilla esittämään eri maiden tilannetta luokitusten osalta. Vaihtoehtoisesti on mahdollista käyttää resepti_AU, resepti_CA, resepti_UK ja resepti_US määreitä esimääriteltyine tietoineen. Lisäyksenä kansainväliseen mallineeseen, tämä suomenkielinen versio lisää myös valinnan resepti_FI, joka kuvaa erityisesti lääkevalmisteen tilannetta suomalaisen lainsäädännön mukaan. Vaihtoehtoja tähän on Suomen osalta kaksi: joko Itsehoitovalmiste tai Reseptivalmiste. Ulkomaisten merkintöjen osalta malline käyttäytyy kuten sen englanninkielinen vastine. Reseptiluokitus-kenttään on mahdollista syöttää tietoja myös maista, joille ei ole oletusarvoista käsittelyä mallineessa.

Esim. | resepti_AU   = S2
    | resepti_FI   = Reseptivalmiste
    | resepti_UK   = gsl
    | resepti_US   = Rx-only
    | reseptiluokitus = Not marketed in Asia

Yllä oleva luo seuraavan kuvauksen: S2(AU) Reseptivalmiste(FI) POM(UK) ?-only(US) Not marketed in Asia

Huom: mikäli valmiste on kaikkialla vain reseptillä saatavissa, merkkaa mieluummin reseptiluokitus = Reseptivalmiste kuin määritä sama tieto maakohtaisesti moneen kertaan. Alla on esitetty eri maita koskevat merkintälyhenteet selityksineen:

Abbreviation
(options)
Meaning
reseptiluokitus Anywhere
Rx-only ? Prescription only
resepti_AU Australia
(ee SUSDP)
Unscheduled Unscheduled/exempt
S2 Schedule 2 Pharmacy Medicine
S3 Schedule 3 Pharmacist Only Medicine
S4 Schedule 4 Prescription Only Medicine
S5 Schedule 5 Caution
S6 Schedule 6 Poison
S7 Schedule 7 Dangerous Poison
S8 Schedule 8 Controlled Drug
S9 Schedule 9 Prohibited Substance
resepti_CA Canada
? Over the counter
? Prescription only. Where known may specify:
Schedule I   see Controlled Drugs and Substances Act
Schedule II 
Schedule III
Schedule IV 
Schedule V  
Schedule VI 
Schedule VII
Schedule VIII
resepti_UK United Kingdom
GSL General Sale List
P Pharmacy Medicine
POM Prescription Only Medicine
CD Controlled Drug. Where known may specify:
Class A see Misuse of Drugs Act 1971
Class B
Class C
resepti_US United States
OTC Over the counter
?-only
Rx-only
Prescription only. Where known may specify:
Schedule I   see Controlled Substances Act
Schedule II 
Schedule III
Schedule IV 
Schedule V  

10) Raskauskategoria on aiemmin määritelty vain raskauskategoria-parametrillä, käyttäen eri tekstimuotoiluja osoittamaan maakohtaisia tietoja. Vaihtoehtoisesti on mahdollista käyttää raskaus_AU ja raskaus_US merkintöjä näiden maiden tietojen osalta. On huomioitava, että Suomen osalta näitä tietoja ei ole lisätty mallineeseen, sillä Suomessa ei ole vastaavaa järjestelmää. Tiedot voi kuitenkin tarvittaessa syöttää yleiseen raskauskategoria-kohtaan, erityismaininnalla että kyseessä on Suomen tiedot, sikäli kuin niitä on saatavilla. Australialaiset merkinnät ovat: A, B1, B2, B3, C, D or X (huomioi, että pelkkä 'B' muuttuu merkinnäksi B?). Yhdysvaltain kohdalla merkinnät ovat: A, B, C, D or X.

Huomioi, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole virallisesti määriteltyjä kategorioita, mutta käytössä on standardimuotoiset kuvaukset selityksineen sekä useita tapauskohtaisia merkintöjä. Kuten edellä kuvattu Suomen osalta, myös muiden maiden merkinnät voi tarvittaessa kirjata yleisellä raskauskategoria-parametrillä.

 Esim. | raskaus_AU    = B1
    | raskaus_US    = C
    | raskauskategoria = Used in pregnancy for [[PIH]]

Yllä oleva luo seuraavan kuvauksen: B1(AU) C(US) Used in pregnancy for PIH

11) Valinnaiset kemiallisten tietojen lisäkentät SMILES ja Synonyymit ovat useimpien lääkevalmisteiden kohdalta ei-kovin-hyödyllistä laajan lukijakunnan kannalta.

 | smiles      =
 | synonyymit    =

12) Fysikaaliset tiedot on täysin valinnainen osio ja useimpien lääkevalmisteiden kohdalta ei-kovin-hyödyllistä laajan lukijakunnan kannalta. Täytä nämä tiedot vain mikäli ne ovat oleellisia lääkkeen kemiallisten ominaisuuksien suhteen (esim. valmistusprosessin osalta tai tärkeänä kemikaalina itseisarvoisesti, esim. Aspiriini). Mikäli yksikin seuraavista on määritelty, näytetään lääketietolaatikossa uusi osio, jonka otsikkona on 'Fysikaaliset tiedot'.

 | tiheys       =
 | sulamispiste    =
 | kiehumispiste    =
 | liukoisuus     =
 | spesifinen_rotaatio =
 | sem_kombustio    =

Malline lisää seuraavat asiat syötettyjen numeeristen arvojen yhteyteen: The template will add the following to the numeric values provided:

 • Tiheys - lisää 'g/cm3'
 • Sulamis tai Kiehumis-pisteet - lisäävät lämpötilan yksikkönä °C
 • Liukoisuus - lisää 'mg/mL (20°C)'
Esim.: | sulamispiste = 100
tuottaa: Sulamispiste  100°C 

Tämän lisäksi, sikäli kuin sulamispiste kattaa tietyn arvon sijaan tietyn arvovälin, käytä parametriä sulamis_ylempi ylemmän arvon esittämiseen.

Esim.: | sulamispiste = 100
    | sulamis_ylempi = 104
tuottaa: Sulamispiste  100-104 °C 

Sulamis- ja kiehumispisteisiin liittyen voi lisätä myös kommentteja käyttäen kenttiä sulamishuomiot ja kiehumishuomiot

Esim.: | kiehumispiste = 100
    | kiehumishuomiot = (sublimoituu)
tuottaa: Kiehumispiste  100 °C (sublimoituu)

13) Ei kannata murehtia joka ikisen tietokentän täyttämisesta. Tee se minkä osaat, ja anna muiden auttaa täyttämällä loput. Keskustelua tämän mallineen käytöstä, kehittämisestä ja suhteesta muihin kieliversioihin voi käydä keskustelusivulla Keskustelu_mallineesta:Lääketietolaatikko.

Koodi[muokkaa wikitekstiä]

Lyhyt muoto:

<!-- Tämän sivun alla esitetyt tiedot on linkitetty
mallineeseen Lääketietolaatikko -->
{{lääketietolaatikko |
 | IUPAC_nimi          =
 | kuva            =
 | kuvateksti          =
 | CAS_numero          =
 | ATC_prefiksi         =
 | ATC_suffiksi         =
 | PubChem            =
 | DrugBank           =
 | kemiallinen_kaava       =
 | moolimassa          =
 | biosaatavuus         =
 | proteiinisitoutuminen     =
 | metabolismi          =
 | eliminaation_puoliintumisaika =
 | ekskreetio          =
 | raskaus_AU          = <!-- A / B1 / B2 / B3 / C / D / X -->
 | raskaus_US          = <!-- A / B      / C / D / X -->
 | raskauskategoria       =
 | resepti_AU          = <!-- Unscheduled / S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8 / S9 -->
 | resepti_CA          = <!--       / Schedule I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII -->
 | resepti_FI          = <!-- Itsehoitovalmiste / Reseptivalmiste -->
 | resepti_UK          = <!-- GSL     / P    / POM / CD / Class A, B, C -->
 | resepti_US          = <!-- OTC          / Rx-only / Schedule I, II, III, IV, V -->
 | reseptiluokitus        =
 | valmisteen_antotapa      =
}}

Kokonainen malline laajennetuin tietokentin:

<!-- Tämän sivun alla esitetyt tiedot on linkitetty
mallineeseen Lääketietolaatikko -->
{{lääketietolaatikko |
 | IUPAC_nimi          =
 | kuva           =
 | kuvateksti          =
 | width             =
 | kuva2            =
 | kuvateksti2          =
 | CAS_numero          =
 | CAS_lisätiedot        =
 | ATC_prefiksi         =
 | ATC_suffiksi         =
 | ATC_lisätiedot        =
 | PubChem            =
 | DrugBank           =
 | kemiallinen_kaava       =
 | C= | H= | N= | Co= | I= | Br= | Cl= | F= | O= | P= | S= | Se= | Na= | charge=
 | moolimassa          =
 | smiles            =
 | synonyymit          =
 | tiheys            =
 | sulamispiste         =
 | sulamis_ylempi        =
 | sulamishuomiot        =
 | kiehumispiste         =
 | kiehumis_ylempi        =
 | kiehumishuomiot        =
 | liukoisuus          =
 | spesifinen_rotaatio      =
 | sem_kombustio         =
 | biosaatavuus         =
 | proteiinisitoutuminen     =
 | metabolismi          =
 | eliminaation_puoliintumisaika =
 | ekskreetio          =
 | lupatiedot_EU         = <!-- EMEA käyttää tuotenimiä -->
 | lupatiedot_US         = <!-- FDA käyttää myös geneerisiä nimiä -->
 | raskaus_AU          = <!-- A / B1 / B2 / B3 / C / D / X -->
 | raskaus_US          = <!-- A / B      / C / D / X -->
 | raskauskategoria       =
 | resepti_AU          = <!-- Unscheduled / S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8 / S9 -->
 | resepti_CA          = <!--       / Schedule I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII -->
 | resepti_FI          = <!-- Itsehoitovalmiste / Reseptivalmiste -->
 | resepti_UK          = <!-- GSL     / P    / POM / CD / Class A, B, C -->
 | resepti_US          = <!-- OTC          / Rx-only / Schedule I, II, III, IV, V -->
 | reseptiluokitus        =
 | riippuvuusalttius       =
 | valmisteen_antotapa      =
}}