Maakuntakaava

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä maankäyttö. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. [1]

Maakuntakaavan laatiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavan laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa määritellään sen sisältövaatimukset. Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä alueella, muun muassa alue- ja yhdyskuntarakennetta, liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristöarvoja ja virkistysalueita.[1]

Taajamatoimintojen alue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taajamatoimintojen alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimella A.

Keskustatoimintojen alue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskustatoimintojen alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimella C.

Palvelujen alue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palvelujen alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimella P.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimin KM, vähittäiskaupan suuryksikkö kirjaimin km.

Työpaikka-alue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työpaikka-alue merkitään maakuntakaavaan kirjaimin TP

Teollisuus- ja varastoalue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teollisuus ja varastoalue merkitään maakuntakaavaan kirjaimin T

Kaupunkialue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kehittämisen kohdealue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muut kohteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maakuntakaavaan merkitään myös suuronnettomuusvaarallinen laitos ja suuronnettomuusvaaran aiheuttavan kohteen konsultointivyöhyke.


Lähde: Päijät-Hämeen maakuntaliiton maakuntakaava 2014, voimassa 2016-

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennen täyteen kuntaitsehallintoon siirtymistä vuonna 1993, jolloin maakuntakaavaa edeltäneen seutukaavan laatiminen siirrettiin maakuntien liitoille, seutukaavan laatimisvelvollisuus oli seutukaavaliitoilla.

Ennen keväällä 2016 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta maakuntakaavat vahvistettiin ympäristöministeriössä[2].

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Edita: Ajantasainen lainsäädäntö: Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 finlex.fi. Viitattu 8.8.2017.
  2. Ymparisto > Maakuntakaavoitus www.ymparisto.fi. Viitattu 8.8.2017.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]