Luettelo algoritmeista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Seuraa luettelo algoritmeja kukin yhden rivin kuvauksella.

Automatisoitu suunnittelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kombinatoriset algoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleiset kombinatoriset algoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Verkkoalgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Väritysalgoritmi: Verkonväritysalgoritmi
 • Hopcroft–Karpin algoritmi: kaksijakoisen verkon maksimisovitus
 • Unkarilainen algoritmi: kaksijakoisen verkon maksimisovitus
 • Prüferin listaesitys: muodostaa Prüferin listaesityksen puulle
 • Tarjanin viimeisimmät yhteiset esivanhemmat -offline-algoritmi: etsii puusta kahden solmun lähimmän yhteisen esivanhemman
 • Topologinen lajittelu: järjestää suunnatun syklittömän verkon (DAG) solmut jonoksi riippuvuuksien mukaan

Verkkojen piirtäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Voimiin perustuvat algoritmit: fysiikkaan perustuvia algoritmeja, esim. jousialgoritmit
 • Spektriasettelu (spectral layout)

Verkkoteoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Verkkoanalyysi
  • Linkkianalyysi
   • Girvan–Newman -algoritmi: tunnistaa yhteisöjä monimutkaisista verkoista, eli tiheästi yhdistettyjä solmujoukkoja
   • Hyperlinkkianalyysi
    • Hyperlink-Induced Topic Search (HITS)
    • PageRank
    • TrustRank
 • Virtausverkot

Reititys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Edmondsin algoritmi (tunnetaan myös nimellä Chu Liu/Edmondsin algoritmi): suurin tai pienin haaroitus
 • Euklidinen pienin virityspuu: pienin virityspuu pisteille tasossa
 • Euklidinen lyhimmän polun ongelma: löytää lyhimmän polun kahden pisteen välillä leikkaamatta mitään estettä
 • Pisimmän polun ongelma: löytää pisimmän yksinkertaisen polun
 • Pienin virityspuu
 • Nonblocking Minimal Spanning Switch yksinkertaisin aina toimiva kytkin esim. puhelinkeskukseen
 • Lyhimmän polun ongelma
  • Bellman–Ford -algoritmi: löytää lyhimmät polut painotetulle verkolle, erimerkkisille painoille
  • Dijkstran algoritmi: löytää lyhimmät polut painotetusta verkosta, positiivisille painoille
  • Floyd–Warshall -algoritmi: ratkaisee kaikki parit, lyhin polku -ongelman painotetulle, suunnattulle verkolle
  • Johnsonin algoritmi: Kaikki parit, lyhin polku -algoritmi harvalle, painotetulle, suunnatulle verkolle
 • Transitiivinen sulkeuma -ongelma: löytää binäärirelaation transitiivisen sulkeuman
 • Kauppamatkustajan ongelma
  • Christofides-algoritmi
  • Lähin naapuri -algoritmi
 • Ratsun kierto: Warndorffin algoritmi - heuristinen menetelmä Ratsun kierto -ongelmaan

Verkkohaku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • A*-algoritmi: heuristinen hakualgoritmi. Erikoistapaus paras ensin -hakualgoritmista.
 • B*-algoritmi: paras ensin -hakualgoritmi, joka etsii halvimman polun lähtösolmusta mihin tahansa kohdesolmuun
 • Backtracking: Peruuttava haku, eli vetäytyminen/luopuminen osittaisesta ratkaisusta havaittaessa, että se ei johda ratkaisuun
 • Beam-haku toimii leveyshaun tavoin, paitsi joka kierroksella säilytetään heuristisesti parhaat N solmua ja karsitaan loput
 • Beam stack -haku: yhdistää vetäytymisen Beam -hakuun
 • Paras ensin -haku: kulkee verkon prioriteettijärjestyksessä käyttäen prioriteettijonoa
 • Kaksisuuntainen haku: etsii suunnatun verkon lyhimmän polun lähtösolmusta kohdesolmuun
 • Bloom-suodatin: vakioaikainen ja -muistinen joukon jäsenyystarkistus. Voi tuottaa vääriä positiivisia, mutta ei koskaan vääriä negatiivisia.
 • Leveyshaku (BFS): kulkee verkon läpi syvyystasoittain
 • D*: inkrementaalinen, heuristinen hakualgoritmi. Hyödyntää edellisten hakujen välituloksia, muuten kuin A*-algoritmi.
 • Syvyyshaku (DFS): kulkee verkon läpi säteittäin
 • Dijkstran algoritmi: A*-algoritmi heuristiikka kytkettynä pois päältä, prioriteettina kaaren lyhyys. Vaihtoehtoisesti etsii lyhimmän polun lähtösolmusta kaikkiin muihin solmuihin.
 • General Problem Solver: uraauurtava matemaattisten lauseiden todistusalgoritmi vuodelta 1959, jonka tarkoituksena oli toimia yleisenä ongelmanratkaisukoneena. Verkko muodostetaan aksioomien ja johtopäätösten välille.
 • Iteratiivinen syvenevä syvyyshaku (IDDFS): syvyyshakua toistetaan kasvavalla hakusyvyydellä. Eräänlainen kompromissi leveys- ja syvyyshaun välillä.
 • Jump point search: A* lisäheuristiikoilla. Toimii painottamattomissa hiloissa (ruudukko, jossa esteitä).
 • Leksikografinen leveyshaku (tunnetaan myös nimellä Lex-BFS): lineaariaikainen algoritmi verkon solmujen järjestämiseen
 • Uniform-cost search: alias Dijkstran algoritmille
 • SSS*: A*-algoritmin kaltainen tila-avaruushaku (state space search) pelipuulle, esim. shakin siirrot

Aliverkot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Klikit
  • Bron–Kerbosch -algoritmi: löytää maksimaaliset klikit suuntaamattomasta verkosta
  • MaxCliqueDyn maksimaalinen klikki -algoritmi: löytää maksimaaliset klikit suuntaamattomasta verkosta
 • Vahvasti yhtenäiset komponentit
  • Path-based strong component algorithm eli polkuihin perustuva vahvasti yhtenäisten komponenttien algoritmi
  • Kosarajun algoritmi
  • Tarjanin vahvasti yhtenäisten komponenttien algoritmi

Jonoalgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Summittainen jonojen vertailu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Bitap algoritmi: sumea algoritmi, joka määrittää, ovatko merkkijonot suunnilleen samat
 • Foneettisia algoritmeja
  • Daitch–Mokotoff Soundex: Soundex-parannus, joka mahdollistaa slaavilainen ja germaanisten sukunimien tunnistamisen
  • Double Metaphone: parannus Metaphoneen
  • Match Rating Approach: Western Airlinesin kehittämä foneettinen algoritmi
  • Metaphone: indeksöi englanninkielisiä sanoja
  • NYSIIS: Soundex-parannus
  • Soundex: indeksöi englanniksi lausuttuja nimiä
 • Merkkijonomittarit: merkkijonojen samankaltaisuus tai etäisyys
  • Damerau–Levenshtein -etäisyys vierekkäisten merkkien vaihdon huomioiva parannus Levenshtein-etäisyyteen
  • Dicen kerroin (tunnetaan myös nimellä Dice-kerroin): samankaltaisuusmittari joka on sukua Jaccard-indeksille
  • Hamming-etäisyys: eroavien alkioiden määrä
  • Jaro–Winkler -etäisyys: samankaltaisuusmitta kahden merkkijonon välillä
  • Levenshteinin etäisyys: kahden sekvenssin muokkausetäisyys laskettuna merkkien lisäyksillä, poistoilla ja korvauksilla
 • Trigram-haku: etsii tekstiä, kun tarkka kirjoitusasu tai kohde ei ole tiedossa

Valinta-algoritmeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Quickselect
 • Introselect

Jonohaku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Peräkkäishaku: Etsii kohteen järjestämättömästä jonosta
 • Valinta-algoritmi: Löytää k:nneksi suurimman alkion
 • Ternäärihaku: etsii suurimman alkion taulukossa, jonka alkuosa on nouseva ja loppuosa on laskeva
 • Järjestetyt listat
  • Puolitushaku eli binäärihaku: Jos tietoa jakaumasta ei saada, teoreettisesti nopein hakualgoritmi järjestetylle listalle
  • Fibonacci-hakutekniikka: hajota ja hallitse-algoritmi, hyödyntää hakuavaruuden pilkkomisessa Fibonaccin lukuja
  • Hyppyhaku (tai lohkohaku): karkea peräkkäishaku ensin lohkon löytämiseksi ja sitten tarkempi peräkkäishaku löydetyn lohkon sisällä
  • Ennakoiva haku: kuten binäärihaku, mutta huomioi hakutermin ja tarkistettujen alkioiden koot. Kutsutaan myös sanakirjahauksi ja interpoloiduksi hauksi.
  • Tasainen binäärihaku: optimoitu versio klassisesta puolitushausta arkkitehtuureille, joilla taulukosta lukeminen on nopeampaa kuin bitinshiftaus ja yhteenlasku

Jonojen yhdistäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Yksinkertainen yhdistämisalgoritmi
 • k-suuntainen yhdistämisalgoritmi
 • Unioni (yhdistäminen tuloksen alkioita toistamatta)

Jonojen permutaatiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Fisher–Yates shuffle (tunnetaan myös nimellä Knuth shuffle): permutoi joukon satunnaisesti ja harhattomasti, toisin sanoen sekoittaa pakan
 • Schensted-algoritmi: luo permutaatiota vastaavat Youngin taulut
 • Steinhaus–Johnson–Trotter -algoritmi (tunnetaan myös nimellä Johnson–Trotter algoritmi): luo kaikki permutaatiot vaihtamalla vierekkäisten alkioiden paikkoja (transpositio)
 • Heapin permutaatiogenerointialgoritmi: vaihtaa elementtien paikkaa permutaatioiden luomiseen

Jonojen linjaaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Dynamic time warping: mittaa kahden ajallisesti ja nopeudeltaan vaihtelevan jonon samankaltaisuutta
 • Hirschbergin algoritmi: löytää linjauksen joka minimoi jonojen välisen Levenshtein-etäisyyden
 • Needleman–Wunsch -algoritmi: optimoi jonojen globaalin linjauksen
 • Smith–Waterman -algoritmi: optimoi jonojen paikallisen linjauksen

Jonojen järjestäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Lajittelualgoritmi

Alijonot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kadanen algoritmi: etsii alijonon, jonka peräkkäisten alkioiden summa on suurin
 • Pisimmän yhteisen alijonon ongelma: Löytää jonojoukon pisimmän kaikille jonoille yhteisen alijonon, jonka ei tarvitse olla yhtenäinen
 • Pisimmän kasvavan alijonon ongelma: Löytää pisimmän kasvavan alijonon, jonka ei tarvitse olla yhtenäinen
 • Lyhimmän yhteisen ylijonon ongelma: Löytää lyhimmän tietyn alijonojoukon sisältävän ylijonon. Alijonojen ei tarvitse olla ylijonossa yhtenäisiä.

Alimerkkijonot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Pisimmän yhteisen alimerkkijonon ongelma: etsii pisimmän merkkijonon (tai -jonot), joka on kahden tai useamman muun merkkijonon alimerkkijono
 • Alimerkkijonohaku
  • Aho–Corasick -merkkijonotäsmäysalgoritmi: puuhun perustuva algoritmi, joka löytää kaikki tiettyyn merkkijonojoukkoon täsmäävät alimerkkijonot
  • Boyer–Moore -merkkijonohakualgoritmi: amortisoidusti lineaarinen, yleensä sublineaarinen merkkijonohakualgoritmi
  • Boyer–Moore–Horspool -algoritmi: Boyer–Moore -algoritmin yksinkertaistus
  • Knuth–Morris–Pratt -algoritmi: merkkijonohaku joka välttää vertaamasta täsmääviä merkkejä toista kertaa
  • Rabin–Karp -merkkijonohakualgoritmi: hakee useita merkkijonoja kerralla tehokkaasti
  • Zhu–Takaoka -merkkijonotäsmäysalgoritmi variantti Boyer–Moore -algoritmista
 • Ukkosen algoritmi: lineaariaikainen online-algoritmi päätepuiden rakentamiseen

Datavirrat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Datavirta-algoritmit käsittelevät jonoja tyypillisesti yhdellä läpikäynnillä, rajoitetulla muistilla ja prosessointiajalla

 • Boyer–Moore majority vote algorithm, eli enemmistöäänestysalgoritmi - Löytää absoluuttisen enemmistöalkion (jos sellainen on)
 • Lossy Count Algorithm, eli häviöllinen lukumääränlaskualgoritmi - Löytää alkiot, joiden suhteellinen osuus ylittää annetun tason, annetulla virhemarginaalilla
 • Misra–Gries summary, eli yhteenvetoalgoritmi - Löytää joukon alkioita, jotka yhdessä muodostavat annetun persentiilin datavirrasta

Laskennallinen matematiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Abstrakti algebra[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietokonealgebra[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Geometria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lukuteoreettiset algoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Numeerisia algoritmeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Differentiaaliyhtälön ratkaiseminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkeis- ja erikoisfunktioita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Geometrisia algoritmeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Interpolointi ja ekstrapolointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lineaarialgebra[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monte Carlo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Numeerinen integrointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Juurien etsintä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Optimointialgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laskennallinen tiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tähtitiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bioinformatiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maantiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vincenty on kaavat: nopea algoritmi laskea etäisyys kahden leveysaste/pituusaste pistettä ellipsoid

Kielitiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääketiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fysiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilastotiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietojenkäsittelytiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietokonearkkitehtuuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietokonegrafiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kryptografia tai salakirjoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Digitaalinen logiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koneoppiminen ja tilastollinen luokittelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ohjelmointikielten teoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jäsennys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kvanttialgoritmeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietojenkäsittelyteoria ja automaatit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Informaatioteoria ja signaalinkäsittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koodausteoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Virheenhavaitseminen ja -korjaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Häviöttömät pakkausalgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Häviölliset pakkausalgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Digitaalinen signaalinkäsittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Signaalinkäsittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • FFT, nopea Fourier’n muunnos

Kuvankäsittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ohjelmistotuotanto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietokanta-algoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hajautettujen järjestelmien algoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muistinhallinta-algoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viestiliikennealgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käyttöjärjestelmäalgoritmit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Prosessien synkronointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aikataulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kovalevyn aikataulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]