Luettelo Suomessa uhanalaisista myrkkypistiäisistä

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Luettelo Suomessa uhanalaisista myrkkypistiäisistä sisältää ne myrkkypistiäislajit (Aculeata), joiden uhanalaisuusluokka on vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa[1] äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) tai vaarantunut (VU). Silmälläpidettäviä, puutteellisesti tunnettuja tai jo hävinneitä lajeja tämä luettelo ei sisällä. Yhtään myrkkypistiäislajia ei ole rauhoitettu lailla.

Luokituksen mukaan Suomessa on 97 uhanalaiseksi luokiteltavaa myrkkypistiäistä. Näistä äärimmäisen uhanalaisia on 20, erittäin uhanalaisia 39 ja vaarantuneita 38 lajia.

Ampiaiset Vespidae[edit | edit source]

Kultapistiäiset Chrysididae[edit | edit source]

Mesipistiäiset Anthophila[edit | edit source]

Muurahaiset Formicidae[edit | edit source]

Petopistiäiset Spheciformes[edit | edit source]

Puukkopistiäiset Tiphiidae[edit | edit source]

Tiepistiäiset Pompilidae[edit | edit source]

Lähteet[edit | edit source]