Lions Punainen Sulka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Punainen Sulka on Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyskeräysten rekisteröity tavaramerkki, jota ne ovat käyttäneet valtakunnallisissa kampanjoissaan vuodesta 1972 alkaen.

Tunnus on tiettävästi kotoisin Japanista, jossa sitä on käytetty vapaaehtoisen auttamisen vertauskuvana. Suomeen symboli tuli Ruotsin kautta, jossa lionsklubit käyttivät sitä ensimmäisen kerran vuonna 1965, ja jolla kerättiin 13 milj. skr. asuntojen saamiseksi vammaisille.

Sittemmin sitä ovat hyväntekeväisyyskeräyksissään käyttäneet kaikkien Pohjoismaiden lionsklubit. Suomen lionsklubit ovat Punainen Sulka- ja muissa keräyksissään lahjoittaneet nykyrahassa yli 46 miljoonaa euroa kotimaamme ja maailman apua tarvitsevien auttamiseen.

Punainen Sulka Röda Fjädern Red Feather

Suomen lionsklubien Punainen Sulka -keräykset.

Keräysvuosi Keräyksen kohde Keräystulos v. 2015 rahassa
milj. euroa
1972 Syöpätaudit 6,6
1975 Sydäntaudit 8,9
1984 Sotaveteraanit 9,2
1990 Vammaiset 6,3
1999 Ikäihmiset 7,1
2006 Lapset ja nuoriso 4,5

Punainen Sulka 1972[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen lionsklubien ensimmäisen suurkeräyksen kohteeksi valittiin syöpäsairaat ja syövän torjunta. Keräyksen tulos oli 5 223 684 mk. Kaikki varat lahjoitettiin Suomen Syöpäyhdistykselle ja sen maakunnallisille yhdistyksille. Yli puolet varoista ohjattiin paikallisosastoille mm. potilaskotien perustamiseen. Kroonikkovalistus, opaskirjat ja sopeutumisvalmennuskurssit olivat merkittäviä tuen saajia.

Kampanjan tuloksena myös viranomaiset tarkistivat asennoitumistaan syövän takia invalidisoituneita kohtaan. He saivat saman aseman kuin muut invalidit. Myös syöpäpotilaiden valmennuskursseihin suhtauduttiin entistä myönteisemmin.

Punainen Sydän 1975[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1975 lionstoiminta Suomessa täytti 25 vuotta. Juhlavuonna Suomen lionsklubit järjestivät suurkeräyksen sydäntautien torjuntaan. Yhteistyökumppanina oli Suomen Sydäntautiliitto ja sen sydäntautien tutkimus- ja ennaltaehkäisytoiminta. Klubien tempauksia tukivat Sydäntautiliiton ja sen 140 paikallisyhdistyksen Sydän-sunnuntai-tapahtumat. Keräystulos oli 10,9 milj. mk. Yhtenä keräyksen seurauksena eduskunta päätti perustaa verenpaine-toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ohjelma sydän- ja verisuonitautien hoidon tehostamiseksi. Punaisen Sulan tuotoilla laadittiin mm. verenpainemittaus- ja koulutusohjelma terveyden- ja sairaanhoitajille. Myös tutkimus- ja seulontaprojektit saivat rahoitusta.

Punainen Sulka 1984[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1984 lionsjärjestö kiinnitti yleisön huomion sotainvalidien ja –veteraanien sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen järjestämällä kolmannen Punainen Sulka kampanjansa. Kampanjan avasi pääministeri Kalevi Sorsa, joka puheessaan totesi sen tarpeen ja toivoi mahdollisimman monen suomalaisen ostavan punaisen sulan. Tuloksena oli, että lionsklubit keräsivät 80 % koko 20 milj. mk:n keräystavoitteestaan ensimmäisen viikon aikana. Keräyksen kokonaistuotto oli lopulta 26,6 milj. mk. Varoilla kunnostettiin 800 asuntoa. Lisäksi sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen kautta jaettiin 11,6 milj. mk veteraani- ja sairaskotihankkeisiin, kuntoutukseen, virkistykseen ja veljesapuun

Punainen Sulka 1990[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1990 Suomen lionstoiminta täytti 40 vuotta. Sen kunniaksi lionsklubit järjestivät keräyksen vammaisten hyväksi. Keräystuotto oli 24,4 milj. mk. Tuotosta 60 % jaettiin vammaisjärjestöjen valtakunnallisille hankkeille, Invalidiliitolle, Näkövammaisten liitolle, Sotainvalidien keskusliitolle, Suomen MS-yhdistykselle ja Kuurojen huoltosäätiölle. Kaikkiaan apua saaneita järjestöjä oli 32. Paikallisiin hankkeisiin jaettiin 40 % tuotosta.

Pohjolan Punainen Sulka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pohjoismaiden lionsjärjestöt ovat tehneet yhteistyötä 1950-luvulta alkaen. Vuonna 1999 ne järjestivät historiansa ensimmäisen yhteisen varainkeräyskampanjan, Pohjolan punaisen Sulan. Kampanjan kohteena olivat ikäihmiset. 80 % tuotosta päätettiin jakaa kansallisesti ja 20 % käytettiin yhteispohjoismaisesti vanhuusiän sairauksien tutkimukseen.

Kampanjan tulos Suomessa oli 32,6 milj. mk, joka muodosti yli 50 % kaikissa Pohjoismaissa yhteensä kerätystä summasta. Yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa myös varusmieskeräyksen tuotto kohdistettiin tähän kampanjaan. Hyödynsaajina olivat veteraanijärjestöt (50 %) ja vanhustyötä tekevät järjestöt, Vanhustyön keskusliitto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Folkhälsan ja Alzheimer-keskusliitto. Yhteispohjoismaisiin vanhuusiän sairauksien tutkimuksiin käytettiin 20 % kaikissa Pohjoismaissa yhteensä kerätyistä varoista.

Punainen Sulka 2006[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Punainen Sulka 2006 keräyksen kohteena olivat lapset ja nuoret. Kampanjan tuotto oli 3,8 milj. €. Varoja saivat Nuorten ystävät ry, Suomen Settlementtinuorten liitto ry., Barnavårdsföreningen i Finland, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, Kirkon lapsi- ja nuorisotyö, Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Lastensuojelun Keskusliitto ry. sekä lionsklubien toteuttama Lions Quest – elämisen taitoja nuorille – ohjelma.

Punainen Sulka 2017[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Punainen Sulka 2017 – keräyskampanjan kohteena ovat Suomen nuoret. Keräystavoite on 5 milj. € Keräys on Suomen lionsklubien lahja vuonna 2017 sata vuotta täyttävälle itsenäiselle Suomelle. Sillä kunnioitetaan myös samana vuonna 100 vuotta täyttävää kansainvälistä Lions-järjestöä. Kampanjalla Suomen Lions-klubit sitoutuvat vähintään 2017 tekoon Suomen nuorten hyväksi. Keräyskumppaneita ovat Partio, Tukikummit ry, Lasten- ja nuorten säätiö, Aseman lapset ry, Ehyt ry, Näkövammaisten liitto ja Yeesi ry. Tukea saavat myös Suomen Lions-liiton omat nuoriso-ohjelmat, Lions Quest, Vastuu on meidän ja nuorisovaihto. 25 % varoista jaetaan paikallisesti.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]