Lastenkulttuuri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan ammattilaisten lapsille tuottamaa, lasten kanssa yhdessä tekemää kulttuuria. Lastenkulttuuria on myös lasten itsensä luoma kulttuuri, joka perustuu esimerkiksi leikkiin. Usein lastenkulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan alle 18-vuotiaille suunnattua kulttuuritoimintaa. Näin ollen lastenkulttuurin käsite kattaa yleensä myös nuortenkulttuurin.[1][2]

Lapsille suunnattu kulttuuri on hyvin laaja ja monitahoinen kokonaisuus. Lastenkulttuurin ammattilaiset, joihin voi kuulua niin tuottajat ja lastenkulttuurikeskusten henkilökunta kuin taiteilijat ja taidekasvattajat, operoivat yleensä monen taiteenlajin kentällä yhtäaikaisesti. Myös erilaiset erityisryhmät ja vähemmistöt näkyvät vahvasti lastenkulttuurin arjessa. Esimerkiksi koululuokalle järjestettävässä taidetyöpajassa huomioidaan nykyään niin erityistä tukea tarvitsevat lapset kuin kulttuuriset vähemmistötkin, ja vuosittaisen valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin teemana oli vuonna 2018 kulttuurinen diversiteetti lastenkulttuuripalveluissa.[1][3]

Lastenkulttuuripolitiikka

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lastenkulttuuripolitiikka on erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön painopiste. Sen tavoitteena on, että taide ja kulttuuri olisivat pysyvä osa lasten ja nuorten elämää lastenkulttuurikeskusten, taiteen perusopetuksen järjestäjien, taidelaitosten, museoiden, teattereiden, orkestereiden, kirjastojen, perinneyhdistysten ja muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden työn kautta.[2]

Lastenkulttuuripolitiikka liittyy lapsen oikeuksiin, joiden perustana on Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista. Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa sopimusvaltioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa siinä taattuja lapsen oikeuksia ja myös velvoitteen saattaa kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia. [4]

Suomessa lapsen oikeuksien toteutumista edistää mm. lapsiasiavaltuutettu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.[5]

Järjestötasolla lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumista edistää muun muassa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka kokoaa yhteen lastenkulttuurin laatuperiaatteisiin sitoutuneet lastenkulttuurikeskukset.[6]

  1. a b Laatukäsikirja - lastenkulttuuri.fi lastenkulttuuri.fi. Arkistoitu 19.10.2018. Viitattu 18.10.2018.
  2. a b Lastenkulttuurin edistäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 18.10.2018.
  3. Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2018 kulttuuriespoo.fi.
  4. Sopimus kokonaisuudessaan Unicef. Viitattu 18.10.2018.
  5. Lapsiasiavaltuutettu » Lapsiasiavaltuutettu Lapsiasiavaltuutettu. Viitattu 18.10.2018.
  6. Toiminta - lastenkulttuuri.fi lastenkulttuuri.fi. Arkistoitu 19.10.2018. Viitattu 18.10.2018.