Kunrei-shiki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kunrei-shiki (jap. 訓令式ローマ字, Kunrei-shiki rōmaji) on romanisaatiojärjestelmä, jota käytetään japanin kielen translitteroimisessa latinalaisille aakkosille. Järjestelmä pohjautuu vanhempaan Nihon-shikiin, josta se on muokattu nykyjapaninkielen vaatimuksia vastaavaksi. Nihon-shikin tavoin Kunrei-shiki on japanilaisten itsensä kehittämä ja perustuu japanin ääntämiseen. Järjestelmä on ISOn hyväksymä ja siihen viitataan myös koodilla ISO 3602.

  • Kun tavua he (へ) käytetään partikkelina, se kirjoitetaan e.
  • Kun tavua ha (は) käytetään partikkelina, se kirjoitetaan wa.
  • Kun tavua wo (を) käytetään partikkelina, se kirjoitetaan o.
  • Pitkät vokaalit merkitään sirkumfleksilla, esimerkiksi pitkä o kirjoitetaan ô.
  • n (ん) kirjoitetaan ennen konsonanttia n, mutta ennen vokaaleja .
  • Kaksinkertaiset konsonantit merkitään tuplaamalla poikkeuksetta sokuonia (っ) seuraava konsonantti.
  • Lause ja kaikki erisnimet aloitetaan isolla kirjaimella.

Kunrei-shikin romanisaatiotaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
あ ア a い イ i う ウ u え エ e お オ o (ya) (yu) (yo)
か カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ ko きゃ キャ kya きゅ キュ kyu きょ キョ kyo
さ サ sa し シ si す ス su せ セ se そ ソ so しゃ シャ sya しゅ シュ syu しょ ショ syo
た タ ta ち チ ti つ ツ tu て テ te と ト to ちゃ チャ tya ちゅ チュ tyu ちょ チョ tyo
な ナ na に ニ ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ no にゃ ニャ nya にゅ ニュ nyu にょ ニョ nyo
は ハ ha ひ ヒ hi ふ フ hu へ ヘ he ほ ホ ho ひゃ ヒャ hya ひゅ ヒュ hyu ひょ ヒョ hyo
ま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ mo みゃ ミャ mya みゅ ミュ myu みょ ミョ myo
や ヤ ya ゆ ユ yu よ ヨ yo
ら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ ro りゃ リャ rya りゅ リュ ryu りょ リョ ryo
わ ワ wa ゐ ヰ i ゑ ヱ e を ヲ o
ん ン n
が ガ ga ぎ ギ gi ぐ グ gu げ ゲ ge ご ゴ go ぎゃ ギャ gya ぎゅ ギュ gyu ぎょ ギョ gyo
ざ ザ za じ ジ zi ず ズ zu ぜ ゼ ze ぞ ゾ zo じゃ ジャ zya じゅ ジュ zyu じょ ジョ zyo
だ ダ da ぢ ヂ (zi) づ ヅ (zu) で デ de ど ド do ぢゃ ヂャ (zya) ぢゅ ヂュ (zyu) ぢょ ヂョ (zyo)
ば バ ba び ビ bi ぶ ブ bu べ ベ be ぼ ボ bo びゃ ビャ bya びゅ ビュ byu びょ ビョ byo
ぱ パ pa ぴ ピ pi ぷ プ pu ぺ ペ pe ぽ ポ po ぴゃ ピャ pya ぴゅ ピュ pyu ぴょ ピョ pyo
  • Punaisella kirjoitetut merkit ovat kielessä vanhentuneita.

Sallitut poikkeukset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
しゃ sha し shi しゅ shu しょ sho
    つ tsu  
ちゃ cha ち chi ちゅ chu ちょ cho
    ふ fu  
じゃ ja じ ji じゅ ju じょ jo
  ぢ di づ du  
ぢゃ dya   ぢゅ dyu ぢょ dyo
くゎ kwa      
ぐゎ gwa      
      を wo