Katrilli

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli käsittelee kuviotanssia. Kansantanssiryhmästä kertoo artikkeli Kansantanssi- ja musiikkiryhmä Katrilli.

Katrilli on kontratanssimuoto, jota tanssitaan neliössä tai kahdessa vastakkaisessa rivissä.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1700-luvun alussa Ranskassa kehittyi neliössä tanssittu kontratanssi, jota kutsuttiin kotiljongiksi. Neliössä tanssittujen kontratanssien on usein ajateltu kehittyneen englantilaisista country danceista, mutta ranskalaisen tutkijan Jean-Michel Guilcherin mukaan niiden esikuvina olivat pikemminkin branlet, mihin myös ensimmäisen kotiljongin vuonna 1705 julkaissut Raoul-Auger Feuillet viittasi tanssiohjeessaan.[1] Erästä kotiljongin monista versioista alettiin kutsua katrilliksi (ransk. quadrille = neliö), joka nimityksenä oli 1700-luvulla vielä vakiintumaton ja saattoi viitata erityyppisiin kotiljonkeihin. Esimerkiksi englantilainen tanssimestari S.J. Gardiner totesi vuonna 1786, että katrilli oli sama kuin kotiljonki, mutta siinä tanssi vain kaksi paria eikä neljä kuten kotiljongissa.[2] Katrilli kuitenkin vakiintui 1800-luvun alussa neljän parin tanssiksi, ja samalla siitä tuli eri puolella Eurooppaa erittäin suosittu. Yleisin muoto oli tuolloin viisivuoroinen katrilli, jonka vuorot olivat:

 1. Le Pantalon
 2. L’été
 3. La Poule
 4. La Pastourelle tai La Trenis
 5. Finale (tai La Polonaise)[3]

1800-luvulla tästä muodosta kehiteltiin useita erilaisia toisintoja, joissa paitsi vuorot myös tanssijoiden lukumäärä ja kuviokin saattoivat vaihdella. Neliökuvion sijaan katrillia alettiin tanssia myös kahdessa vastakkaissessa rivissä, ja esimerkiksi Wienistä tällaisesta tanssitavasta tuli normaali käytäntö katrillin kohdalla. Varhaisin tieto vastakkaisrivikatrillista on Ranskasta vuodelta 1847.[4] Tunnetuin katrillivariaatio on kuitenkin Les Lanciers, joka todennäköisesti syntyi Brittein saarilla: varhaisin tieto tästä on vuodelta 1817.[5] Lanciers-katrilli tunnetaan kansantanssina esimerkiksi Norjassa ja Venäjän Karjalassa (lanssi, lantsik),[6] ja Tanskassa se kuuluu lukiolaisten kuten myös kuninkaallisen perheen tanssiperinteeseen vielä nykyäänkin.[7]

Katrilli tunnettiin 1800-luvulla suurimmassa osassa Suomea, vaikkakin esimerkiksi suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla se oli harvinainen. Suurimmassa osassa maata yleistyi Ruotsista saapunut, alunperin 1700-luvun Euroopassa juuri kotiljonkina tunnettu katrilli (ns. ruotsinkatrilli), jonka vuorot koostuivat yhdestä vaihtuvasta ja useasta toistuvasta osasta. Ranskalaisen kotiljongin varhaisimmassa tunnetussa versiossa oli kuusi vuoroa, mutta 1700-luvulla standardimuodoksi vakiintui yhdeksänvuoroinen kotiljonki.[8] Suomessa ruotsinkatrillin perusmuodossa oli puolestaan kahdeksan vuoroa, jotka vastasivat suurelta osin standardikotiljongin vuoroja: ainoastaan kotiljongin toiseksi viimeinen vuoro L'allemande puuttui. Ruotsinkatrillin vuorojen lukumäärä vaihteli kuitenkin huomattavasti eri paikkakunnilla.[9] Perusmuodon vaihtuvat osat olivat:

 1. Piiri tai marssi
 2. Ensimmäinen paripyörintä (karkelo, polkka paikalla)
 3. Toinen paripyörintä
 4. Tyttöjen piiri (risti)
 5. Poikien piiri (risti)
 6. Kuten 4. vuoro
 7. Kuten 5. vuoro
 8. Piiri, marssi tai tähti

Viimeisessä vuorossa toistuvat osat tulivat usein muunnellen: esimerkiksi vastuun aikana tyttö saattoi siirtyä vastakkaisen pojan pariksi ja myöhemmässä vaiheessa takaisin omalle parille.[10]

Suomen ja Venäjän Karjalassa sekä kolttien keskuudessa yleistyi 1800-luvun loppupuolella Venäjältä saapunut katrilli, jossa ei yleensä ollut säännöllisesti toistuvia osia, vaan joka vuoro muodosti oman kokonaisuutensa.

Katrillin tyypillisiä osia ovat erilaiset piirit, vastuut, paikanvaihdot, läpikäynnit ja karkelot, joissa neliön tai rivien vastakkaisilla puolilla olevat parit tanssivat keskenään. Katrilleissa käytetään hyvin monenlaisia askeleita kävelystä ja juoksusta polkkaan ja valssiin, tahtilajista riippuen. Karjalaisissa katrilleissa perusaskel on kuitenkin lähes aina kävely tai ns. puolijuoksu.

Karjalaisiin katrilleihin liittyy joskus improvisaatio-osuus, jossa pojat tanssivat ripaskaa tai muita voimaa tai akrobatiaa vaativia askelikkoja tyttöjen siiputtaessa eli tanssien liukuvin askelin heidän edessään. Improvisaatio-osuus päättyy paripyörintään.

Suomessa ja Karjalassa on tanssittu myös useita katrillia monella tapaa muistuttavia tansseja kuten fyyrkantti (neliö, nelistö), kontra, ristikontra, sappu ja franseesi. Lisäksi erityisesti Keski-Suomesta on tallennettu pieniä neliössä tai vastakkaisissa riveissä tanssittuja tansseja, jotka ovat todennäköisesti katkelmia laajemmista katrilleista tai sen tapaisista tansseista.

Suomalaisia ja karjalaisia katrilleja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Katrilli Huittisista
 • Katrilli Pomarkusta
 • Katrilli Ulvilasta
 • Katrilli Ahvensalmelta
 • Katrilli Viipurista
 • Ruotsinkatrilli Asikkalasta
 • Ruotsinkatrilli Sahalahdelta
 • Ruotsinkatrilli Viitasaarelta[11]
 • Katrilli Repolasta[12]
 • Katrilli Aunuksesta[13]
 • Katrilli Suojärveltä[14]
 • Katrilli Kiestingistä[15]
 • Katrilli Prääsästä

Huutokatrilli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huutokatrillit tulivat muotiin 1980-luvulta lähtien suomalaisten kansantanssinharrastajien keskuudessa. Ne syntyivät vuosikymmenen alussa Kaustisella järjestetyillä katrillikursseilla, joissa katrillin vuoroja harjoiteltiin siten, että ohjaaja huusi eri vuoroja sattumanvaraisesti tanssin aikana.[16] Huutokatrilleja tanssitaan tyypillisesti kansantanssi- ja kansanmusiikkitapahtumissa suurella joukolla. Ne ovat usein festivaalien keskiyön huipennuksia.

Huutokatrilleissa muodostetaan spontaanisti useita noin 4–12 parin kuvioita, jotka tanssivat ohjaajan huutamia vuoroja, jotka opetellaan tanssin aikana. Sitä mukaa kuin vuoroja opitaan, tanssi etenee ja muuttuu vauhdikkaammaksi. Vuorot ovat melko yksinkertaisia: pareittain tehtäviä vastuita, portteja, karkeloita, ristejä, pyörintää, sekä pyörintää ja kättelyjä piirissä. Tanssi voi kestää tunninkin.

Tanssiin voi liittyä aloittelijakin; isossa joukossa kuviot oppii helposti.[17]

Huutokatrilleja tanssitaan joka kesä mm. Kaustisen festivaalilla, jolloin pääareena täyttyy kymmenistä pareista.

Katrillia voidaan esittää myös hevosten ryhmäkouluratsastustapahtumana.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Guilcher 1969; Feilet 1705.
 2. Ingleheam 1998.
 3. Rogers 2003, 15.
 4. Rogers 2003, 205.
 5. Rogers 2003, 87.
 6. Bakka & Wikan 1996; Ollikainen 1947; Malmi 1978.
 7. Damsholt 2009.
 8. Rogers 2003.7.
 9. Hoppu 2015.
 10. Hoppu 2006.
 11. YouTube - Ruotsinkatrilli Viitasaarelta
 12. www.tanssi.net - Katrilli Repolasta
 13. www.tanssi.net - Katrilli Aunuksesta
 14. YouTube - Katrilli Suojärveltä
 15. www.tanssi.net - Katrilli Kiestingistä
 16. Hoppu 2007, 572.
 17. Tanssinkeskus

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bakka, Egil & Wikan, Arne 1996. Dansetradisjoner fra Finnmark. Trondheim: Finnmark Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans.

Damsholt, Inger 2009. The one and only music for the Danish Lanciers: Time, space, and the method of East European Ethnochoreologists, Dansk årbog for musikforskning 36, 43-62.

Feuillet, Raoul-August 1705. IIIIe Recueil de dances de bal pour l’année 1706.

Guilcher, Jean-Michel 1969. La Contredanse et les renouvellements de la danse française. Paris: Walter de Gruyter.

Hoppu, Petri 2006. Tanssi. Teoksessa Asplund, Hoppu, Laitinen, Leisiö, Saha, Westerholm. Suomen musiikin historia: Kansanmusiikki. Porvoo: WSOY., 357−364.

Hoppu, Petri 2007. Nya riktningar i det finska Finland. Teoksessa Bakka & Biskop (toim.) Norden i dans: Folk - Fag - Forskning. Oslo: Novus, 571–574.

Hoppu, Petri 2015. Kotiljongin jälkeläiset. Tanhuviesti (4), 8–11. http://www.kansantanssinyst.fi/FileUpload/files/tanhuviesti/Tanhuviesti-4-2015.pdf

Ingleheam, Madeleine 1998. The Minuet in the Late 18th Century. London.

Malmi, Viola. 1978. Narodnye tantsy Karelii. Petrozavodsk: Karelija. 

Ollikainen, Meri 1947. Karjalaisia leikkejä ja kansantanhuja. Porvoo: WSOY.

Rogers, Ellis A. 2003. The Quadrille. A practical guide to its origin, development and performance. Orpington: C & E Rogers.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]