Maakirjatalo

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Kantatalo)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Maakirjatalo oli verotuksen perustana olleen maakirjan kiinteistöyksikkö, jolla oli oma pysyvä verolukunsa. Maakirjatalo oli maata viljelevä tai muuta alkutuotantoa harjoittava maatila, johon kuului rakennuksia ja erilaisia tiluksia, ja se oli manttaaliinpantu.[1]

Maakirjojen laadinta alkoi 1500-luvulla ja ne tulivat tarpeettomiksi, kun maaverot vuoden 1925 alussa lakkautettiin. Maakirjojen tiedot kiinteistöistä siirrettiin maarekisteriin, jolloin maakirjatalot siirtyivät maarekisterin kiinteistöyksiköiksi.[1] Maarekisterin pito lopetettiin 1985,[2] ja sen korvasi kiinteistö­rekisteri. Vanhat talonnumerot ovat kuitenkin yhä yleensä käytössä kiinteistö­tunnuksen osana, ryhmä­­tunnuksena.[3]

Lakikielessä ja ammatillisessa käytössä maarekisteriin merkittyä itsenäistä maatilaa kutsuttiin lyhyesti taloksi.[4] Yleiskielessä se tarkoittaa edelleen maatilaa rakennuksineen.[5] Aiemmin taloa käytettiin Suomessa maanomistuksen ja maatilan kameraalisen suuruuden yksikkönä.[4][6] Se merkittiin maakirjaan omalla numerollaan ja veroluvullaan. Siihen kuului yleensä, mutta ei välttämättä aina rakennuksia.[7] Tällainen talo saattoi koostua useammasta tilasta.

Monet talot syntyivät yksinäistaloina tai monen perheen tai henkilön hallitsemina taloryhminä. Taloista ja taloryhmistä muodostui kylä, jonka yhteisiin maihin ja vesiin niillä oli käyttöoikeus kyläosuutensa suuruuden mukaisesti. Talot olivat myös aikoinaan maaverotuksen veroyksikköjä.[6] Verotuksessa pyrittiin saamaan kokonaiset eli täystalot samanarvoisiksi siten, että erilaatuisesta maasta huolimatta veroluku oli oikeudenmukainen. Tähän käytettiin esimerkiksi sarkajakoa. Aikaisemmin täystalo vastasi yhtä vanhaa manttaalia. Tällöin veroyksikkönä voitiin käyttää talolukua ja manttaalia toistensa asemesta. Molemmat mittasivat talon suuruutta. Myöhemmin verotusta tarkennettiin ja manttaalista tuli talon kameraalisen suuruuden mittayksikkö.[7]

  1. a b Otavan iso tietosanakirja. Osa 5, palsta 1093, hakusana maakirjatalo. Helsinki: Otava, 1963.
  2. Kiinteistörekisterilaki, 392/1985, 19 §.
  3. JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus 10.4.2014. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). Arkistoitu 2.4.2015. Viitattu 17.3.2015.
  4. a b Nykysuomen sanakirja, WSOY 1951–1961, hakusana talo.
  5. Kielitoimiston sanakirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2006, ISBN 978-952-5446-20-3, hakusana talo.
  6. a b Otavan iso tietosanakirja. Osa 8, palsta 1037, hakusana talo. Helsinki: Otava, 1964.
  7. a b Iso tietosanakirja. Osa 13, palstat 532–533, hakusana talo. Helsinki: Otava, 1937.