Jätevedenkäsittely

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Osin puhdistettua jätevettä yhdysvaltalaisella jätevedenpuhdistamolla.

Jätevedenkäsittelyllä tarkoitetaan tapaa, jolla jätevedet järjestetään niiden syntymisen jälkeen puhdistettavaksi. Jätevedet voidaan käsitellä kiinteistökohtaisesti, useamman kiinteistön yhteiskäsittelynä tai johtaa ne kunnallista viemäriverkkoa pitkin jätevedenpuhdistamolle.

Kiinteistökohtainen käsittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jätevedet voidaan käsitellä kiinteistöllä joko puhdistamalla ne paikan päällä tai varastoimalla jätevedet umpikaivoon, josta ne toimitetaan säännöllisin väliajoin kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien käsittelyä helpottaa, jos käymäläjäte erotellaan harmaista eli pesuvesistä, sillä näin puhdistusjärjestelmään tuleva fosfori- ja typpikuorma vähenevät merkittävästi.[1]

Jätevedet voidaan puhdistaa kiinteistöllä joko maapuhdistamolla tai tehdasvalmisteisella laite- eli pienpuhdistamolla. Puhdistusjärjestelmät ovat monivaiheisia ja ne sisältävät usein saostus- eli sakokaivoja, joiden ensimmäisiin säiliöihin jää suurin osa jäteveden sisältämistä kiintoaineista.

Suomessa on noin 350 000 viemäriverkostoon liittämätöntä jätevesien käsittelyjärjestelmää.lähde?

Hajajätevesiasetus asettaa puhdistusjärjestelmästä poistuvalle vedelle vaatimuksia sen ravinteiden ja muiden ominaisuuksien suhteen.

Tyypillinen kunnallinen jäteveden käsittelyprosessi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jatevesiprosessi.jpg

Perinteinen yhdyskuntajäteveden käsittelyprosesi muodostuu yleensä mekaanisesta, biologisesta ja kemiallisesta jätevedenpuhdistustekniikasta:

  • Esikäsittelyssä jätevedestä erotetaan mm. hiekka ja suuret kiintoainepartikkelit (mekaaninen osuus).
  • Esiselkeyttimessä raskaampi kiintoaine erotetaan jätevedestä. Tähän saatetaan käyttää saostuskemikaaleja, jotka edesauttavat kiintoaineen laskeutumista (kemiallinen osuus).
  • Biologisessa puhdistusvaiheessa veteen liuenneet ravinteet hapetetaan tai kulutetaan muuten biologisesti (biologinen osuus).

Biologisessa prosessissa syntyy biolietettä (ns. biomassaa), joka voidaan saostaa pois vedestä mm. kemiallisesti ja mekaanisesti.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Hyvä jätevesien käsittely -esite. Helsinki: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, 2008. Teoksen verkkoversio (PDF) (viitattu 27.9.2010).