Informaatiolukutaito

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä.

Informaatiolukutaitoinen henkilö kykenee:

  • määrittelemään tarvittavan tiedon laajuuden
  • pääsemään käsiksi tarvittavaan tietoon tehokkaasti
  • arvioimaan tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
  • liittämään valitun tiedon omaan tietopohjaansa
  • käyttämään tietoa tehokkaasti saavuttaakseen tietyn päämäärän
  • ymmärtämään tiedon käyttöön liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja toimimaan eettisesti ja laillisesti hakiessaan ja käyttäessään tietoa

Miksi informaatiolukutaitoa tarvitaan?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toimimme jatkuvasti laajenevassa informaatio- ja mediaympäristössä. Internetistä on tullut keskeisin informaation tuottamisen, jakelun ja hakemisen kanava. Informaation julkaisukynnys on madaltunut, minkä seurauksena tiedon luotettavuuden arviointi jää aiempaa enemmän käyttäjän vastuulle. Joudumme entistä moninaisempien ja runsaslukuisempien valintojen eteen hakiessamme tietoa niin akateemisissa opinnoissamme, työpaikallamme kuin henkilökohtaisessa elämässämmekin. Tietoa on saatavilla kirjastoista, julkisista tietovarannoista, etujärjestöistä, tiedotusvälineistä ja Internetistä - ja ihmisten täytyy käsitellä tietoa lisääntyvässä määrin suodattamattomissa muodoissa, jolloin herää kysymys tiedon aitoudesta, pätevyydestä ja luotettavuudesta. Lisäksi tietoa on tarjolla hyvin monenlaisten tiedotusvälineiden kautta esimerkiksi graafisessa, kuuloon perustuvassa ja kirjoitetussa muodossa, ja näin ihmiset joutuvat uusien haasteiden eteen pyrkiessään arvioimaan ja ymmärtämään tietoa. Ihmisiltä vaaditaan yhä lisääntyviä tiedonhallinnan taitoja.

Miten informaatiolukutaidon kehittämistä tuetaan?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetusministeriö on linjannut koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitemassa kirjastoille tehtäväksi olla osaltaan vastuussa informaatiolukutaitojen kehittämisestä: "Kirjastot ovat mukana kehittämässä opetus- ja opiskelumenetelmiä ja omalta osaltaan huolehtivat siitä, että korkeakouluista valmistuneilla on hyvä informaatiolukutaito."


Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä yhteiskuntaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.