In-house-yhtiö

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

In-house-yhtiö on valtion, kunnan tai kuntayhtymän omistama ja niiden määräysvallassa oleva, tavallisesti osakeyhtiö, jolta tehdyt hankinnat voidaan toteuttaa ilman hankintalain mukaista kilpailutusta.

In-house-järjestely ja hankintojen kilpailutus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien on kilpailutettava hankintansa siten, kuin hankintalaissa eli laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista säädetään.[1] In-house-järjestely perustuu hankintalain 15 §:ään, jonka mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka valtio tai kunta tekee omalta sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Valtion, kunnan tai kuntayhtymän tulee yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin, kuin omiin toimipaikkoihinsa.[2][3]

In-house-yhtiöllä voi olla enintään 5 prosentin ja enintään 500 000 euron osuus liiketoiminnastaan muiden kuin valtion, kuntien tai kuntayhtymien kanssa, joiden määräysvallassa se on.[2][3]

In-house ja out-house -järjestely

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuntien ja kuntayhtymien toimintojen yhtiöittämistä on lisännyt yhtiömuotoisen toiminnan joustavuus verrattuna kunnan ja kuntayhtymän toimintaan sekä useissa tapauksissa paremmat mahdollisuudet kilpailla työvoimasta palkoilla ja muilla työehdoilla.[4][5] In-house-järjestelyn mahdollisuus on ollut yksi syy edellä mainittujen lisäksi.[6]

Kuntalain mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulee yhtiöittää toimintansa silloin, kun toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla.[7] Out-house-järjestely on toteutettava tilanteessa, jossa yli 5 prosenttia liiketoiminnasta tapahtuu kilpailluilla markkinoilla.[3][8]Out-house-yhtiöllä tarkoitetaan valtion, kunnan tai kuntayhtymän omistamaa yhtiötä, joka toimii markkinoilla eikä täytä sidosyksikkökriteereitä.

  1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) § 1 finlex.fi. Viitattu 12.11.2020.
  2. a b Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) § 15 finlex.fi. Viitattu 12.11.2020.
  3. a b c Kunnat, yhtiöt ja yhtiöittäminen 30.8.2019. Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy. Viitattu 12.11.2020.
  4. Juha Vuorio: Liikelaitosten yhtiöittämisestä Kaleva-lehti. 22.9.2014. Arkistoitu 12.11.2020. Viitattu 12.11.2020.
  5. Tuomas Jokinen: Kunnan toimintojen yhtiöittäminen liiketoimintasiirtona – Yhtiöittämisellä tavoiteltavat hyödyt - Sivut 51-53 OTM-tutkielma. 2019. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Viitattu 12.11.2020.
  6. Mikä in-house-yhtiö? 23.1.2019. Monetra Oy. Viitattu 12.11.2020.
  7. Kuntalaki (10.4.2015/410) 126 § finlex.fi. Viitattu 12.11.2020.
  8. Kirsi-Marja Salokangas & Ida Koskinen: In-house-järjestelyt hankintalainsäädännössä - onko sidosyksikkö aina sidosyksikkö Tampereen kauppakamari-lehti. 25.4.2019. Viitattu 12.11.2020.