Ilmari Kovero

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaarlo Ilmari Kovero (11. tammikuuta 1877 Helsinki27. tammikuuta 1963 Helsinki) oli suomalainen taloustieteilijä ja Helsingin yliopiston finanssiopin professori.

Koveron vanhemmat olivat lyseon lehtori, professori Karl Adolf Kovero ja Johanna Katariina Richter. Hän pääsi ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta 1894 ja valmistui filosofian kandidaatiksi 1898, maisteriksi 1900 sekä lisensiaatiksi ja tohtoriksi 1911.

Kovero toimi Suomen liikemiesten kauppaopiston opettajana 1904–1916, kauppakorkeakoulun opettajana 1916–1919 sekä teollisuusneuvoksena 1919–1928. Hän oli Helsingin yliopiston tilastotieteen ja kansantalouden apulaisprofessorina 1932–1934 ja finanssiopin professorina 1934–1944. Kovero oli myös Chilen kunniakonsuli 1930–1932 ja hän oli Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 1938.

Taloustutkimusten ohella Kovero laati kirjanpidon ja kauppakirjeenvaihdon oppikirjoja sekä julkaisi myös runoja nimimerkillä Martti Kolu.

Kovero oli naimisissa kaksi kertaa:

 • 1901–1915 Hilma Maria Haapalan kanssa, liitto päättyi eroon
 • vuodesta 1916 Aino Tyyne Erikssonin kanssa

Teoksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Ruotsalainen kauppakirjeenvaihto, kauppakouluja ja itseoppimista varten : erityisesti Suomen liikeoloja silmälläpitäen laadittu / Svensk handelskorrespondens för handelsskolor och självstudium : med särskild beaktande av finska affärsförhållanden. Suomen liikemiesten kauppaopiston julkaisuja 12. WSOY 1904, 2. korj. painos 1910, 3. korj. painos 1916, 6. korj. painos 1927, 9. painos 1945
 • Suomalainen kauppakirjeenvaihto kauppaoppilaitoksia ja ominpäinopiskelua varten. Suomen liikemiesten kauppaopiston julkaisuja 5. WSOY 1905, 3. korjattu painos 1917, 7. korj. painos 1928, 9. painos 1938
 • Yksityiskirjanpito. WSOY 1905
 • Kirjanpito : kauppaoppilaitoksia ja ominpäinopiskelua varten 1 : Alkeet ja yleiset muodot. Suomen liikemiesten kauppaopiston julkaisuja 8. WSOY 1907, 3. korj. painos 1920, 4. lisätty ja korjattu painos 1925, 7. painos 1945
 • Bilanssioppi : kauppaoppilaitoksia ja käytäntöä varten. Suomen liikemiesten kauppaopiston julkaisuja 13. WSOY 1910.
 • Die Bewertung der Vermögensgegenstände in den Jahresbilanzen der privaten Unternehmungen mit besonderer Berücksichtigung der nicht realisierten Gewinne und Verluste, väitöskirja. Helsingfors 1911
 • Karnevaali. WSOY 1914 (nimimerkillä Martti Kolu)
 • Oppikoulujen kirjanpidon oppikirja. 1. vuosikurssi, Yhdenkertaista kirjanpitoa : kahdenkertaista amerikkalaista kirjanpitoa. WSOY 1915, 2. painos 1920
 • Oppikoulujen kirjanpidon oppikirja. 2. vuosikurssi, Kahdenkertaista italialaista kirjanpitoa. WSOY 1915
 • Kirjanpito 2, Harjoitusesimerkkejä. Suomen liikemiesten kauppaopiston julkaisuja 18. WSOY 1916, 2. painos 1922, 3. korj. painos 1930
 • Ruotsalais-suomalainen liikesanakirja / Svensk-finsk affärsordbok. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 160. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1918, 2. uudistettu painos 1953
 • Kirjeenvaihtotehtäviä : kauppaoppilaitoksia varten. WSOY 1920
 • Oppikoulujen kirjanpidon oppikirja. 3. korj. painos WSOY 1924, 9. painos 1947
 • Tullitariffiehdotuksen teollisuustullit ja niiden arvostelu : eräitä huomautuksia : esitelmä Suomen tuontiteollisuuksien keskusliiton vuosikokouksessa huhtikuun 29 p:nä 1924. Helsinki 1924
 • Aakkosellinen kauppakirjeenvaihdon käsikirja : suomalais-ruotsalainen / Alfabetisk handbok i handelskorrespondens : finsk-svensk. WSOY 1926
 • Osakeyhtiöverotus ja sen uudestaanjärjestely meillä. Taloudellisen neuvottelukunnan julkaisuja 4. Helsinki 1929
 • Vapaakauppateoria. WSOY 1929
 • Suojelujärjestelmä : (Protektionismi). WSOY 1930
 • Progressioperiaatteesta verotuksessa. Taloudellisen neuvottelukunnan julkaisuja 14. Helsinki 1931
 • Ylellisyysverotus. Taloudellisen neuvottelukunnan julkaisuja 20. Helsinki 1932
 • Leimamaksut meillä ja muualla. WSOY 1933
 • Some views on marginal utility and the theory of taxation. Tekijä, Helsinki 1933
 • Totalvärdeproblemet i gränsnytteteorin och beskattningen. Helsingfors 1934
 • Tuloskäsite ja julkinen talous. Kansantaloudellisia tutkimuksia 4. WSOY 1934
 • Kauppapolitiikka. Kansantaloudellinen käsikirjasto 6. WSOY 1937
 • Die Prinzipien der Wertproportionalität und der Wertgleicheit in der Besteuerung. Tekijä, Helsinki 1938
 • Ylellisyydestä ja ylellisyyden verottamisesta ; eripainos Kansantaloudellisesta aikakauskirjasta. Helsinki 1941
 • Veroista ja tuotannon verottamisesta : eräitä yleisiä piirteitä. Suomen työn liiton julkaisuja n:o 30. Helsinki 1942
 • Viimeaikaisista veroistamme : muutamia huomautuksia. Suomen työn liiton julkaisuja n:o 31. Helsinki 1943
 • Public expenditures and the burden theory. Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B 118:1. Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki 1959
 • Tulon uudelleenjaosta. Kansantaloudellisia tutkimuksia 24. Kansantaloudellinen yhdistys, Helsinki 1960

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]