Geenitekniikan lautakunta

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Geenitekniikan lautakunta (GTLK) on Suomen kansallinen toimivaltainen viranomainen geenitekniikkalain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. GTLK toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Geenitekniikan lautakunnalla on seuraavat tehtävät:

  • toimii muuntogeenisten organismien (GMO) käytön lupaviranomaisena Suomessa, kun GMO:eja levitetään tarkoituksellisesti ympäristöön tai kun kyse on niiden käytöstä suljetussa tilassa
  • johtaa ja yhteensovittaa geenitekniikkalain noudattamisen valvontaa
  • toimii biodiversiteettisopimukseen sisältyvässä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena elävien GMO:ien valtioiden rajat ylittävissä siirroissa
  • valmistelee muille kotimaisille ja kansainvälisille viranomaisille annettavia lausuntoja

Asettaminen ja kokoonpano[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtioneuvosto asettaa geenitekniikan lautakunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä varajäsenineen. Jäsenten tulee edustaa ainakin työ- ja elinkeinoministeriötä, maa- ja metsätalousministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä, ympäristöministeriötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä taikka näiden ministeriöiden alaista hallintoa. Lautakunnassa tulee varmistaa riittävä geenitekniikan alan ja muu tieteellinen sekä eettinen asiantuntemus. Jos ministeriöiden edustajilla ei ole mainittua asiantuntemusta, valtioneuvosto voi nimetä enintään kolme näiden alojen asiantuntijaa lautakuntaan pysyviksi asiantuntijoiksi. Lautakunnalla on sosiaali- ja terveysministeriössä pääsihteeri ja sihteeristö. Tämänhetkisen lautakunnan toimikausi on 1.7.2015 - 30.6.2020.

Taustalla oleva lainsäädäntö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Geenitekniikkalain (377/1995) tavoitteena on suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä GMO:ien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Geenitekniikkalaki pyrkii myös edistämään geenitekniikan turvallista käyttöä ja kehittymistä ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Geenitekniikkalaki perustuu GMO:ien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevaan EU-direktiiviin 2001/18/EY ja suljettua käyttöä koskevaan direktiiviin 2009/41/EY (aiemmin direktiivi 90/219/ETY). Jälkimmäisestä direktiivistä poiketen geenitekniikkalaki koskee myös muuntogeenisten kasvien ja eläinten suljettua käyttöä.

Elintarvikkeiksi tai rehuksi tarkoitetut GM-tuotteet hyväksytään Euroopan unionin markkinoille keskitetyllä menettelyllä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Myös GMO:eja sisältäville lääkkeille on keskitetty hyväksymismenettely EU:ssa.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Geenitekniikan lautakunta