Asyyli

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Asyyliryhmä muodostuu kun karboksyylihaposta poistetaan hydroksyyliryhmä. Se sisältää karbonyyliryhmän ja alkyyliryhmän (R-C=O). Orgaanisessa kemiassa asyyliryhmän nimi (IUPAC-nimi: alkanoyyli) johdetaan yleensä karboksyylihaposta ja sitä esitetään kaavalla RCO–, jossa R tarkoittaa alkyyliryhmää. Tunnettuja asyyliyhdisteitä ovat asyylikloridit, kuten asetyylikloridi (CH3COCl) ja bentsoyylikloridi (C6H5COCI). Asyyliklorideista saadaan asyliumkationeja, jotka ovat hyviä reagensseaja asyyliryhmien liittämiseksi erilaisiin substraatteihin. Amidit (RC(O)NR2) ja esterit (RC(O) ovat asyyliyhdisteitä, kuten myös ketonit (RC(O)R) ja aldehydit( RC(O)H).

Asyyliryhmä (sinisellä) ketonissa (ylhäällä vasemmalla), asyliumkationissa (ylhäällä keskellä), asyyliradikaalissa (ylhäällä oikealla), aldehydissä (alla vasemmalla), esterissä (alla keskellä), amidissa (alla oikealla). (R1, R2, R3 = orgaanisia substituentteja tai vetyatomi)