Arkkitehtisuunnittelu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Arkkitehtisuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakennuksen yleissuunnittelun; rakennuksen sijoittelun, ulkoasun, muodon ja tilojen suunnittelun. Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on erikoissuunnittelijoiden tukemana yhdistää tilaajan tavoitteet paikan vaatimuksiin.

Työhön sisältyy rakennetun ja rakennettavan ympäristön suunnittelu, sekä rakennusryhmien ja rakennusten suunnittelu. Suunnittelu voi sisältää uudishankkeen tai olla korjaus- ja muutos- ja entistämissuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelusta ja -suunnitelmista käytetään tunnusta ARK.[1]

Arkkitehtisuunnittelun tehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alla arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo pääpiirteittäin, kun kysymyksessä on normaalitasoinen suunnittelukohde. Kohdekohtaisesti tehtäväluettelo voi muuttua, esimerkiksi pientalokohteissa käytetään luetteloa soveltuvin osin.[2]

Tarveselvitys

 • Analysoidaan nykytilanne ja määritellään tavoitteet. Tältä pohjalta selvitetään tilanhankintavaihtoehdot.

Hankesuunnittelu

 • Määritetään tavoitteet, jotka suunniteltu toiminta ja kiinteistönpito vaatii. Laaditaan tilaohjelma, jossa listataan tulevat tilat, niiden koot ja vaadittavat yhteydet. Selvitetään rakennuspaikan erityispiirteet ja lupamenettely.Suunnitellaan hankkeen toteutus ja aikataulu, sekä budjetti, rahoitus ja kustannustavoitteet.

Luonnossuunnittelu

 • Käynnistetään rakennussuunnittelu: tarkistetaan lähtötiedot, sekä suunnittelun vastuualueet, ja laaditaan suunnitteluaikataulu. Määritetään tilaajan ja käyttäjän tarpeet sekä kohteen erityisvaatimukset. Tarkistetaan tavoitteet. Käynnistetään suunnitteluryhmän työ.
 • Laaditaan ratkaisuvaihtoja: tontinkäyttövaihtoehdot ja rakennuksen periaateratkaisuja. Tehdään kustannus-, laajuus- ja tehokkuustarkasteluja. Analysoidaan kaupunkikuvaa ja ympäristövaikutuksia.
 • Laaditaan ehdotus: alustava asemapiirros ja rakennuksen periaateratkaisu. Määritetään alustavasti tekniset periaateratkaisut. Hankitaan ennakkolausunnot.
 • Laaditaan luonnos: asemapiirros ja yleissuunnitelma. Laaditaan ympäristösuunnitelma. Vertaillaan eri suunnittelualojen luonnossuunnitelmia. Tarkistetaan perusratkaisut ja määritetään tekniset ratkaisut. Suoritetaan rakennuslupamenettelyn vaatimat tehtävät.

Toteutussuunnittelu

 • Laaditaan toteutussuunnitelma: rakennuslupa- eli pääpiirustukset, ja alustavat työpiirustukset. Suunnitellaan tilat, julkisivut, perustukset, runko- ja vesikattorakenteet, täydentävät rakenteet, pintarakenteet, sisustus ja kalusteet sekä piha-alueet. Laaditaan rakennusselostus ja muut tarvittavat selosteet. Tarkistetaan toteutussuunnitelman osien yhteensopivuus.
 • Laaditaan tuotantosuunnitelmat: työpiirustukset. Suunnitellaan tarvittavat yksityiskohdat: pohjapiirrosten yksityiskohdat, perustusten, runko-, vesikatto-, pinta- ja täydentävien rakenteiden yksityiskohdat.

Rakennusaikaiset tehtävät

 • Suoritetaan tarvittava asiantuntijavalvonta ja -tarkistukset.

Käytön aikaiset tehtävät

 • Suoritetaan tarvittava käytön seuranta ja takuuajan tarkistukset.

Erillistehtävät

 • Erillisenä sovittavat lisätehtävät, esimerkiksi esittely- tai myyntiaineiston laatiminen.

Arkkitehtisuunnittelijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arkkitehtisuunnittelua tekevät arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit. Arkkitehtisuunnittelun tehtäviä voivat toisinaan suorittaa myös insinöörit ja diplomi-insinöörit. Yleensä kyseisiin tutkintoihin ei kuitenkaan automaattisesti sisälly koulutusta esimerkiksi arkkitehtisuunnittelussa vaadittavaan sommitteluun tai tilasuunnitteluun.

Arkkitehtisuunnittelijalle on määritetty pätevyysvaatimukset suunnittelutehtävän vaativuuden mukaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. SKOL: Toimialaryhmittely ja -määritelmät Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry. Arkistoitu 10.10.2007. Viitattu 18.6.2007.
 2. Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund r.y. ja Rakennustietosäätiö: RT 10-10576 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95. Rakennustietosäätiö, 1995.


Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]