Suomen rakentamismääräyskokoelma

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

HUOM! Suomen rakentamismääräyskokoelma on kumottu 31.12.2017. Vastaavat sisällöt löytyvät 1.1.2018 alkaen Ympäristöministeriön asetuksista.

https://ym.fi/rakentamismaaraykset


Alla olevat määräykset ovat olleet voimassa 31.12.2017 saakka.

RakMk eli Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää täydentäviä määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin, sekä ko. asetukseen. Määräykset ovat uudisrakentamisessa kaikkia osapuolia sitovia, ohjeet esimerkkejä määräykset täyttävistä ratkaisuista.

Korjausrakentamisessa määräykset ovat sitovia soveltuvin osin, riippuen rakennustyön laajuudesta ja rakennuksen käyttötarkoituksesta. Viime kädessä asian päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Määräyskokoelmaa ylläpitää Ympäristöministeriö. Määräysten velvoittavuus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin, sen 13. pykälään.

Rakentamismääräyskokoelman osiot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

A Yleinen osa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet
A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet
A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet
A5 Kaavamerkinnät, määräykset

B Rakenteiden lujuus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset
B2 Kantavat rakenteet, määräykset
B3 Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet
B4 Betonirakenteet, ohjeet
B5 Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet
B6 Teräsohutlevyrakenteet, ohjeet
B7 Teräsrakenteet, ohjeet
B8 Tiilirakenteet, ohjeet
B9 Betoniharkkorakenteet, ohjeet
B10 Puurakenteet, ohjeet
Eurocode-esistandardien kansalliset soveltamisasiakirjat (NAD)
C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet
C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet
C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset
C4 Lämmöneristys, ohjeet

D LVI ja energiatalous

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet
D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet
D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
D3 Rakennusten energiatalous, määräykset ja ohjeet (uusittu 1.1.2008)
D4 LVI-piirrosmerkit, ohjeet
D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiatarpeen laskenta, ohjeet (uusittu 1.1.2008)
"D6 Kvv-työnjohtaja, määräykset" on korvattu osalla A1
D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset

E Rakenteellinen paloturvallisuus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet (uusittu 1.12.2007)
E4 Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
E8 Muuratut tulisijat, ohjeet
E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet

F Yleinen rakennussuunnittelu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet
F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet

G Asuntorakentaminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet
G2 Valtion tukema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet