Suomen rautateiden opastinjärjestelmä

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pää- ja esiopastin samassa mastossa. Pääopastin (ylempi) näyttää opastetta "Aja 35", esiopastin näyttää opastetta "Odota Aja 35".

Suomen rautateiden opastinjärjestelmä käsittää turvalaitteisiin kytketyt visuaaliset opastimet sekä kiinteät merkit, joilla ohjataan rautatieliikennettä. Opastimet toimivat optisena osana rautateiden turvalaitteita, ja niillä välitetään veturinkuljettajalle liikenteenohjauksen käskyjä. 1990-luvulla Suomessa otettiin käyttöön uusi opastinjärjestelmä. Nykyään ainoastaan Helsingin liikennepaikalla on käytössä vanhan opastinjärjestelmän opastimia.


Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rautateiden opastimet eivät toimi samalla tavoin kuin tieliikenteen liikennevalot. Liikennevalot toimivat syklisesti, kun taas rautateillä junasuorittajat/kauko-ohjaajat antavat junille lupia liikkua opastimilla asetinlaitteen välityksellä. Toisin kuin tieliikenteessä, suurten junapainojen ja pitkien jarrutusmatkojen vuoksi junia ei kuljeteta pelkästään kuljettajan näkemän varassa. Junaliikenne edellyttää aina toimivaa liikenteenohjausta. Veturinkuljettajat eivät itse valitse käyttämäänsä raidetta, vaan junien käyttämät kulkutiet asettaa ja turvaa liikenneohjaaja. Veturinkuljettaja ei myöskään saa itsenäisesti päättää, milloin hän saa lähteä liikkeelle.

Opastimien perusopaste on yleensä seis. Tämä opaste on aina ehdoton, eikä sitä saa ohittaa ilman liikenteenohjauksen antamaa lupaa. Tärkeimmät opastimet Suomessa ovat pääopastin, esiopastin, suojastusopastin ja raideopastin.

Pääopastin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääopastinta käytetään junaliikenteen turvaamisessa, ja sen opasteet koskevat kaikkea liikennettä. Liikenneohjaaja asettaa pääopastimiin ajon sallivat opasteet. Opastimet asettuvat näyttämään ajon sallivaa opastetta vasta, kun kaikki turvalaitetoiminnot asetinlaitteessa ovat toteutuneet onnistuneesti. Jotta opastin voisi näyttää muuta opastetta kuin seis, täytyy seuraavien perusedellytysten toteutua:

  • raideosuuden seuraavalle opastimelle saakka on oltava vapaa,
  • opastimen suojaamalla alueella ei saa olla muita yksiköitä,
  • opastimen suojaamalla alueella olevat vaihteet ovat kääntyneet pääteasentoihinsa saakka ja lukittuneet, ja
  • vastakkaisia tai risteäviä ns. viholliskulkuteitä ei ole asetettu tai asettumassa.

Pääopastin voi näyttää seuraavia opasteita:

Opaste Merkitys Aiemmin käytettyjä
Opaste seis.svg Seis Opastinta ei saa ohittaa. Opastin vanha4 seis.svg Opastin vanha3 seis.svg Opastin vanha2 seis.svg
Opaste aja.svg Aja Kulkutiellä ei ole vaihteista aiheutuvia nopeusrajoituksia ja juna saa jatkaa matkaansa suurimmalla sallitulla nopeudellaan. Opastin vanha4 aja.svg Opastin vanha3 aja.svg Opastin vanha2 aja.svg
Opaste aja sn35.svg Aja 35 Kulkutie on turvattu poikkeavalle raiteelle asetettujen vaihteiden kautta, ja junan nopeus vaihteissa ei saa ylittää 35 km/h. Suuremmat nopeudet vaihteen poikkeavassa raiteessa näytetään kulunvalvontanäytön avulla. Opastin vanha4 aja Sn35.svg Opastin vanha3 aja Sn35.svg
Katso Aiemmin käytettyjä. Aja varovasti Kulkutie on osaksi käytössä. Opastimen suojaamalla alueella kulkutiellä on este ja nopeus saa olla enintään 35 km/h. Käytettiin vain muutamilla liikennepaikoilla (Tampere, Niirala, Riihimäki) Opastin vanha4 aja varovasti.svg

Esiopastin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esiopastin näyttää opastetta Odota Seis: seuraava pääopastin on seis-asennossa.

Esiopastin on pääopastimen tai suojastusopastimen opasteista ennakolta ilmoittava opastin. Se sijaitsee vähintään 1200 metriä ennen sen tarkoittamaa opastinta. Esiopastin ilmaisee seuraavan opastimen opasteen ennakkotietona. Esiopastin itsessään ei ohjaa liikennettä, eikä se voi näyttää seis-opastetta.

Esiopastin voidaan myös sijoittaa pääopastimen kanssa samaan mastoon. Tällöin esiopastin on pimeänä, kun pääopastin näyttää seis-opastetta.

Vanhassa opastinjärjestelmässä esiopastimia oli kahta tyyppiä, ns. kaksitoiminen ja kolmitoiminen esiopastin. Kaksitoimisen esiopastimen opastinkäsitteet olivat aina vilkkuvia. Kolmitoimisen esiopastimen odota seis -käsite ilmaistiin aina vilkkuvalla valkoisella valolla, odota aja 35 -käsite vilkkuvalla vihreällä valolla ja odota aja kiinteällä vihreällä valolla. Esiopastimet olivat kaksitoimisia, kun ne sijaitsivat pääopastimen alapuolella samassa mastossa sekä yleensä mekaanisten asetinlaitteiden ja varmistuslukko- ja opastinturvalaitosten yhteydessä siipi- tai pääopastimen esiopastimena. Kolmitoimisia esiopastimia käytettiin yleensä kauko-ohjattujen releasetinlaitteiden yhteydessä pääopastimen esiopastimena. Paikallisesti ohjatuilla releasetinlaitteilla oli tapauskohtaista, oliko esiopastin kaksi- vai kolmitoiminen.

Nykyään vanhan järjestelmän esiopastimia on käytössä ainoastaan samassa mastossa olevien pääopastimien kanssa Helsingin liikennepaikalla. Niiden vilkkulaitteet on kytketty pois käytöstä vuonna 2003, joten ne näyttävät kiinteää vihreää (seuraava opastin näyttää jotain ajon sallivaa opastetta) tai kiinteää valkoista (seuraava opastin näyttää seis-opastetta) valoa silloin, kun yläpuolella olevassa pääopastimessa on jokin ajon salliva opastinkäsite.


Esiopastin voi näyttää seuraavia opasteita:

Opaste Merkitys Kaksitoiminen vanhan järjestelmän esiopastin Kolmitoiminen vanhan järjestelmän esiopastin
Opaste odota seis.svg Odota seis Seuraava opastin (1200 metrin päässä) näyttää opastetta seis. Kuljettajan on varauduttava pysähtymään seuraavalle opastimelle. Opastin vanha odota seis.gif Opastin vanha odota seis.gif
Opaste odota aja sn35.svg Odota aja 35 Seuraava pääopastin näyttää opastetta aja 35. Kuljettajan on hiljennettävä nopeuteen 35 km/h (tai kulunvalvonnan ilmoittamaan nopeuteen) ennen seuraavan opastimen sivuutusta, edessä on poikkeavalle raiteelle asetettu vaihde. Opastin vanha odota aja.gif Opastin vanha odota aja.gif
Opaste odota aja.svg Odota aja Seuraava opastin näyttää opastetta aja. Juna voi jatkaa matkaansa suurimmalla sallitulla nopeudella. Opastin vanha odota aja.gif Opastin vanha odota aja.svg

Suojastusopastin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suojastusopastin näyttää opastetta Seis.

Suojastusopastin on suojastukseen liittyvä itsetoiminen, liikennepaikkojen välillä sijaitseva opastin. Suojastusopastimia käytetään jakamaan liikennepaikkojen välinen osuus suojaväleihin. Suojastusopastimien käyttö nostaa radan kapasiteettia, koska useampia junia voidaan ajaa peräkkäin. Suojastusopastimia korvataan turvalaitteiden uusimistöiden yhteydessä pää- ja esiopastimen yhdistelmillä. Uusia suojastusopastimia ei enää asenneta.

Suojastusopastin näyttää seis-opastetta, kun sen suojaamalla suojavälillä on juna tai muu yksikkö. Ajon salliva opaste asettuu opastimeen automaattisesti suojavälillä olevan junan sivuutettua seuraavan opastimen eli sen poistuttua suojastusopastimen tarkoittavalta suojaväliltä. Suojastusopastimen opasteet myös ilmoittavat, näyttääkö seuraava opastin seis-opastetta vai jotain ajon sallivaa opastetta. Molempiin suuntiin suojastetun rataosan suojastusopastimien ajon sallivat opasteet ovat riippuvaisia asetetusta liikennesuunnasta. Liikennesuunnan vastaiset opastimet näyttävät aina seis-opastetta.

Suojastusopastin voi näyttää kolmea erilaista opastetta:

Opaste Merkitys
Suojastusopaste seis.svg Seis Opastinta ei saa ohittaa.
Suojastusopaste aja varovasti.svg Aja, odota seis Opastimen saa ohittaa. Seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää seis-opastetta.
Suojastusopaste aja.svg Aja Seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää ajon sallivaa opastetta. Kaksi seuraavaa suojaväliä on vapaana junan kululle.

Raideopastin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Raideopastin näyttää "Seis"-opastetta

Raideopastin on pienikokoinen opastin, jota käytetään pääasiallisesti vaihtotyön ohjaamisessa. Raideopastimella annetaan tiettyjen turvalaite- ja kulkutie-ehtojen täytyttyä opaste aja varovasti, joka oikeuttaa veturinkuljettajan sivuuttamaan opastimen. Raiteella kuitenkin voi olla jokin este, esimerkiksi vaunuja tai toinen juna. Raideopastimen ohittamisen jälkeen kuljettaja tai vaihtotyönjohtaja on vastuussa siitä, että yksikkö liikkuu turvallisesti ja riittävän alhaisella nopeudella.

Raideopastin voidaan sijoittaa myös pääopastimen yhteyteen. Tällöin raideopastin näyttää opastetta aja varovasti, mikäli pääopastin näyttää jotain ajon sallivaa opastetta. Raideopastimella voidaan tällöin myös antaa opaste aja varovasti, vaikka pääopastin näyttäisi opastetta seis. Tällä tavoin annetaan vaihtotyöyksikölle lupa ohittaa punaista näyttävä pääopastin.

Nykyiset raideopastimet ovat kaikki valo-opastimia. Aiemmin käytössä on ollut myös mekaanisia lyhtyraideopastimia. Raideopastimella voidaan antaa opasteet seis, aja varovasti sekä ei opasteita:

 Opaste Merkitys
Raideopaste seis.svg Seis Opastinta ei saa ohittaa.
Raideopaste aja varovasti.svg Aja varovasti Opastimen saa ohittaa, mutta opastimen suojaamalla raiteella voi olla vaunuja tai toinen juna.
Raideopaste paikallisluvat.svg Ei opasteita Opastimen saa ohittaa vain se yksikkö, joka on saanut työskentelyluvan opastimen suojaamalla alueella. Opastimen suojaamalla alueella olevia sähköisesti käännettäviä vaihteita voidaan käyttää paikallisesti vaihteen lähettyviltä.

Lukitusopastin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lukitusopastin näyttää opastetta Aja.

Lukitusopastin on pienikokoinen opastin, jota käytetään nimensä mukaisesti ilmaisemaan avattavan sillan asento. Lukitusopastimen Aja-käsite muutettiin Ei opasteita -käsitteeksi 2000-luvun loppupuolella johtuen Rautatieviraston määrityksestä, ettei lukitusopastin saa antaa ajon sallivaa opastetta. Lukitusopastimella annetaan seuraavat opasteet:

Opaste Merkitys
Siltaopaste seis.svg Seis Silta on auki ja opastinta ei saa ohittaa.
Siltaopastin Ei opasteita.svg Ei opasteita Silta ei ole auki ja opastimen saa ohittaa.

Tasoristeysopastin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joissakin teollisuusraiteiden/sivuraiteiden tasoristeyksissä on opastin (tasoristeysopastin). Nämä ilmoittavat milloin varoituslaitos on hälyttänyt riittävästi, jolloin rautatiekaluston kuljettaja voi ylittää varoituslaitoksella varustetun ylikäytävän. Tasoristeysopastimia ei ole pääraiteilla.

Opaste Merkitys
Tasoristeysopastin ei opasteita.svg Ei opasteita Varoituslaitos on hälyttänyt vaaditun hälytysajan eikä siinä ole kriittistä vikaa.
Tasoristeysopastin lähesty varovasti.svg Lähesty varovasti Varoituslaitos ei hälytä riittävästi.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]