Wikipedia:Täydellinen artikkeli

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Täydellinen Wikipedia-artikkeli...[muokkaa wikitekstiä]

 • ...alkaa määrittelyllä ja selkeällä kuvauksella aiheesta; esittelykappale esittelee ja selittää aiheen ja sen merkittävyyden nasevasti ja tarkasti menemättä liikaa yksityiskohtiin.
 • ...on helposti ymmärrettävä ja käsittelee aihetta selkeästi mutta yksityiskohtaisesti niin, että sekä maallikot ja asiantuntijat voivat käyttää artikkelia.
 • ...on melkein itsenäinen eli sisältää kaiken tarvittavan artikkelin ymmärtämiseen; selvittää artikkelissa käytetyt termit niin että lukijan ei tarvitse lukea muita artikkeleita ymmärtääkseen artikkelin sisällön.
 • ...haarautuu ulospäin eli sisältää wikilinkkejä ja ulkoisia linkkejä jotka tarjoavat tietoa aiheen taustoista tai muista aiheeseen liittyvistä asioista.
 • ...käsittelee aiheen kaikki puolet eli lähestyy aihetta kaikista tietosanakirjaan sopivista näkökulmista.
 • ...on täysin neutraali ja puolueeton eli sisältää täydellisen neutraalin näkökannan; esittää kilpailevat näkökannat loogisesti ja reilusti suosimatta mitään osapuolta. Hyväksytyimmät ja vankimpaan tietoon perustuvat näkökulmat saavat etusijan, mutta lukijalle annetaan mahdollisuus tutustua kaikkiin näkökantoihin informaation ja viitteiden avulla.
 • ...on sopivan pituinen eli tarpeeksi pitkä tarjotakseen kattavan tietopaketin ja analyysin aiheesta, mutta tarpeeksi lyhyt välttääkseen liialliset yksityiskohdat, jotka sopivat paremmin omaan artikkeliinsa tai toiseen wikiprojektiin.
 • ...perustuu ammattilaisten tietoon, faktoihin ja tervejärkiseen päättelyyn.
 • ...on tarkka ja suorasanainen eikä sisällä epämääräisiä yleistyksiä tai puolitotuuksia.
 • ...sisältää hyvät lähdeviitteet tuoreimpaan ja parhaiten saatavilla oleviin lähteisiin.
 • ...sisältää informatiivisia ja asiaankuuluvia kuvia hyödyllisten kuvatekstien kera. Artikkeli voi sisältää karttoja, muotokuvia, valokuvia tai taideteoksia lukijan kiinnostuksen tai tietämyksen kasvattamiseksi, mutta tarpeeksi rajoitetusti etteivät ne häiritse artikkelin lukemista.
 • ...on kirjoitettu virkistävästi; virkkeiden pituudet ja muodot vaihtelevat ja kieli on monipuolista, mutta tietosanakirjamaista ja noudattaa suomen kielen kielioppisääntöjä.
 • ...on mahdottomuus. Älä huolehdi täydellisen artikkelin kirjoittamisesta. Täydellisyyttä ei vaadita.