Wikipedia:Kohteliaisuus

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kohteliaisuus on essee, joka kuvaa joidenkin käyttäjien mielipiteitä suositeltavista tavoista käyttäytyä artikkeleja muokatessa, yhteenvetoja tehdessä ja keskusteluissa.

Tämä käytösohje koskee vuorovaikutusta kirjoittajien kesken ja kuvaa, miten mahdollisia epäkohteliaisuuteen liittyviä kiistoja voi selvittää. Käyttäjien tulee pyrkiä kohtelemaan toisia käyttäjiä harkiten ja kunnioittavasti. Kiivaissakin väittelyissä tulee käyttäytyä kohteliaasti ja rauhallisesti, jotta keskustelun huomio keskittyisi tietosanakirjan parantamiseen ja muokkausilmapiiri säilyisi miellyttävänä. Epäkohtelias käytös voi ajaa kirjoittajia pois Wikipediasta ja viedä käyttäjien huomiota pois merkittävimmistä seikoista.

Kohteliaisuutta on myös sääntöjen ja toisten antamien neuvojen noudattaminen. Jos et aio noudattaa toisten antamia neuvoja kannattaa asiasta keskustella.

Tätä ohjetta ei ole tarkoitettu aseeksi muita käyttäjiä vastaan.

Zaporogit työstävät "kohteliasta" kirjettä.

Epäkohteliaisuus[muokkaa wikitekstiä]

Epäkohteliaisuus tarkoittaa henkilökohtaisia hyökkäyksiä, loukkauksia ja provosointia. Käyttäytymismallina epäkohteliaisuus on haitallista eikä sitä tule hyväksyä.

Pyri epäkohteliaisuuden neutraaliin arviointiin ja pidättäydy vastaavasta kirjoitustavasta. Vaikka muut olisivat epäkohteliaita, pidättäydy samankaltaisesta epäkohteliaasta käyttäytymisestä. Ole ystävällinen, mutta muista että tästä huolimatta muut käyttäjät voivat kokea kommentin epäkohteliaisuutena. Muista, että toinen muokkaaja ei välttämättä ole tarkoittanut kommenttiaan epäkohteliaaksi. Harkitse, voitko jättää yksittäisen epäkohteliaisuuden huomiotta ja jatkaa muokkausten tekemistä kokemasi epäkohteliaisuuden unohtaen.

Miksi epäkohteliaisuus on vahingollista?[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedia on verkkoyhteisö, jonka toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikki jäsenet kunnioittavat toisia ja kokevat saavansa kunnioitusta. Epäkohteliaisuus on haitallista, koska se:

  • tekee ihmiset vihaisiksi ja negatiivisiksi, heikentäen heidän mahdollisuuksiaan osallistua Wikipedian kehittämiseen
  • kääntää muokkaajien huomion pois tärkeämmistä asioista kuten sisällöstä ja Wikipedian kehittämisestä
  • ruokkii lisää epäkohteliasta käyttäytymistä
  • ajaa käyttäjiä pois Wikipediasta

Yhteistyö ja kohteliaisuus[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedia toimii konsensusta rakentamalla. Yhteistyössä mielipide-erot ovat yleisiä. Mielipide-erot pyritään ratkomaan keskusteluissa. Etenkin kiivaissa keskusteluissa tahattomienkin epäkohteliaiden viestien riski kasvaa. Käy keskustelua vain oikealla keskustelusivulla. Vältä yksittäisiin käyttäjiin kohdistuvaa keskustelua ja käyttäjien käyttämistä esimerkkinä, pyri puhumaan koko yhteisölle.

Epäkohteliaisuuden tunnistaminen[muokkaa wikitekstiä]

Epäkohteliaisuus voi olla tahatonta tai tahallista. Muokkaajien epäkohteliaisuus johtuu useimmiten hetkellisestä kiivaudesta. Jos käyttäjä on ollut epäkohtelias tahattomasti tai tunteenpuuskan vallassa, hän usein katuu sanojaan jälkikäteen.

Muokkaaja voi olla epäkohtelias provosoimalla muita käyttäjiä. Provosoimalla voidaan esimerkiksi pyrkiä loukkaamaan toista käyttäjää siten, että tämä syyllistyy käytäntörikkomukseen ja voi saada eston.

Yksittäisiin pieniin rikkomuksiin vetoavia estovaatimuksia pidetään epäkohteliaana.

Epäkohteliaisuuden arvioinnissa voidaan huomioida (i) käytöksen ja kielen vahvuus; (ii) toiminnan toistuvuus; (iii) käytöksen lopettamisen kehotukset ja kehotusten ajankohtaisuus; (iv) muiden käyttäjien saman aikaisen käytöksen huomioiminen. Esimerkkeihin epäkohteliaisuudesta sisältyy:

1. Avoin epäkohteliaisuus
(a) Töykeys, loukkaukset, nimittely, uskonnollisen vakaumuksen loukkaus, ikään littyvät maininnat tai asiattomat ehdotukset.
(b) Muokkaajan vähättely tämän kielitaidon tai sanavalinnan vuoksi, yhteenvetojen laadinnan vuoksi, tai keskustelusivujen vuoksi.

2. Muu epäkohteliaisuus
(a) Naurettavaksi tekeminen, tahallinen provosointi, jotta muut loukkaisivat käytäntöjä.
(b) Toisen muokkaajan lainaus asiayhteydestä irrallisena antaen virheellisen mielikuvan heidän näkemyksistään tai mustamaalaten heitä.

Epäkohteliaisuuteen liittyvät menettelytavat[muokkaa wikitekstiä]

Kiistojen sovittelu[muokkaa wikitekstiä]

Yksittäisessä epäkohteliaisuudessa mieti, onko mahdollista että olet käsittänyt toisen muokkaajan tarkoituksen väärin. Yritä unohtaa epäkohteliaisuudet. Arvioi omaa käytöstäsi. Pyydä anteeksi, jos olet epäkohtelias.

Jatkuvassa tai toistuvassa epäkohteliaisuudessa harkitse ensin, onko syytä toimiin. Kiistojen sovitteluun voi käyttää muun muassa seuraavia keinoja:

  • Käyttäjän keskustelusivu on ensisijainen paikka käyttäjien välisten erimielisyyksien selvittämiseksi. Varo paisuttelemasta tilannetta ja selitä ystävällisesti huomautuksesi. Liitä viestiisi ainakin esimerkinomainen maininta jostain epäkohteliaasta kommentista, mutta mielellään liitä viestiisi täsmällinen viite epäkohteliaisuuden sisältävään muokkaukseen.
  • Kommenttipyyntö. Jos keskusteluyritykset toisen käyttäjän kanssa epäonnistuvat, epäkohteliaisuuden käsittelyä voidaan jatkaa kommenttipyynnössä.

Epäkohteliaisuuksien poistaminen[muokkaa wikitekstiä]

Voit lieventää itse tekemäsi epäkohteliaisuuden vaikutuksia esimerkiksi seuraavasti:

  • Selitä rauhallisesti tarkoituksesi toisin sanoin, jos joku loukkaantuu tahattomasti kommentistasi.
  • Yliviivaa kommentti osoittaen julkisesti, että peruutat sen. Yliviivauksen koodi on: <s> yliviivattava teksti </s>.
  • Pyydä anteeksi. Anteeksipyyntö harvoin loukkaa ketään. Vaikka kokisit vastapuolen tulkinneen väärin tarkoituksesi, voit silti pyytää anteeksi heidän kokemaansa loukkausta.

Yleensä on tarkoituksenmukaista keskustella toisen muokkaajan epäkohteliaisuudesta tai loukkauksesta hänen kansaan ja pyytää käyttäjältä muutosta kyseiseen käytökseen. Varovaisuus on välttämätöntä, jottei tilanne kiihdy lisää.

Kohteliaisuus ja muut ehkäisykeinot[muokkaa wikitekstiä]

Kohtelias käytös ehkäisee kaikkein parhaiten epäkohteliasta käytöstä. Olemalla itse harkitseva ja kohtelias sekä kannustamalla muita toimimaan samoin, autat vahvemman yhteisön rakentamisessa. Kohteliaisuus auttaa vähentämään konflikteja tilanteissa, joissa henkilöt ovat toisilleen tuntemattomia ja erimielisiä. Kohteliaisuutta voit osoittaa varmistamalla, että olet ymmärtänyt toisen henkilön sanoman oikein.

Kohteliaisuus auttaa lieventämään kärjistyneitä tilanteita. Jos joku on mielestäsi sinua kohtaan epäkohtelias, älä vastaa hänelle samalla mitalla. Vastaa vain väitteisiin, jotka koskevat käsiteltävää asiaa.

Kohteliaisuus ja sen myönteiset vaikutukset ovat ryhmäilmiöitä. Sivusta seuraaja voi antaa myönteistä palautetta, kun käyttäjä kieltäytyy vastaamasta epäkohteliaisuuteen epäkohteliaisuudella. On myös hyvä huomauttaa epäkohteliasta käyttäjää tämän keskustelusivulla. Kun huomautat käyttäjää epäkohteliaisuudesta, liitä viestiisi täsmällinen viite epäkohteliaisuuden sisältävään muokkaukseen ja kerro, miksi se on epäkohtelias.

Kun osallistut muiden muokkaajien välisen kiistan ratkomiseen tai sovitteluratkaisun löytämiseen, ole tasapuolinen. Hyväksy myös se, että vaikka epäkohteliaisuus on haitallista, sitä ei saa kokonaan kitkettyä mistään inhimillisestä toiminnasta.

Katso myös[muokkaa wikitekstiä]