Uhkasakko

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Uhkasakko on tuomioistuinten ja eri viranomaisten tehosteena käyttämä painostuskeino, jolla pyritään varmistamaan viranomaisen antaman käskyn tai kiellon toimeenpano.[1] Tässä yhteydessä tällaisesta käskystä tai kiellosta käytetään termiä päävelvoite. Uhkasakkoon liittyy jokin rahasumma, joka voi olla joko kiinteä tai sen suuruus voi muuttua ajan kuluessa. Ajan kuluessa muuttuvasta uhkasakosta käytetään nimitystä juokseva uhkasakko. Mikäli se taho, jota uhkasakko koskee, ei toteuta päävelvoitettaan ja tähän ei ole hyväksyttävää syytä, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi. [2]

Uhkasakon käytöstä säädetään uhkasakkolaissa, ja monissa laeissa on erikseen mainittu mahdollisuus käyttää uhkasakkoa tehosteena.[1]

  1. a b Uhkasakko on hallintopäätöksen täytäntöönpanokeino Minilex. Viitattu 03.12.2016. (suomeksi)
  2. Uhkasakkolaki 1113/1990 23.11.2016. Finlex. Viitattu 03.12.2016. (suomeksi)