Tuotetietostandardi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tuotetietostandardi on sähkö-, LVI- ja rakennusaloilla Suomessa laajasti käytössä oleva de facto -teollisuusstandardi, joka määrittelee, mitä tuotteiden perus- ja täydentäviä kaupallisia ja logistisia tietoja ja miten esitettynä tuotteen valmistajan tai maahantuojan tulee sähkö-, LVI- ja rakennustuotteista digitaalisessa tiedonhallinnassa tallentaa ja välittää asiakkailleen palvellakseen koko toimitusketjun tietotarpeita. Tuotetietostandardi tarjoaa protokollan tuotetta koskevien tietojen dokumentointiin ja digitaaliseen tiedonsiirtoon eri järjestelmien välillä.

Tuotetietostandardia käytetään siirrettäessä tuotetietoja valmistajilta ja maahantuojilta KIRA-alan keskitettyihin tuotetietopalveluihin - Sähkönumerot.fi, LVI-Info.fi ja rttuotetieto.fi - sekä alan tukku- ym. kauppojen tietojärjestelmiin sekä välitettäessä tuotetietoja edelleen Sähkönumerot.fi-, LVI-Info.fi- ja rttuotetieto.fi-palveluista urakointi-, suunnittelu-, kiinteistöjen ylläpito- ym. ohjelmistoihin.

Tuotetietostandardin ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat yhteistyössä Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / Sähkönumerot.fi, Taloteknillinen teollisuus ja kauppa ry / LVI-Info.fi ja Rakennustietosäätiö STS rs / Rakennustieto Oy. Kiinteistö- ja rakennusalan yritysten ehdottamat muutos- ja kehitystoiveet huomioidaan 1-2 vuoden välein julkaistavien uusien versioiden yhteydessä. Uusin versio on julkaistu 2022.

Tuotetietojen välittäminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

KIRA-alan tuotetietojen välittämisessä koko toimitusketjussa on tarpeen hyödyntää kahta toisiaan täydentävää standardia:

Tuotetietostandardi - tuotteiden perus- ja täydentävät tiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuotetietostandardissa on määritelty kaikki toimitusketjun eri vaiheissa tarvittavat tuotetta koskevat perus- ja täydentävät tiedot, kuten tuotekoodit, toimittajaa koskevat tiedot, tuotteen nimitiedot, mittatiedot, logistiikkatiedot, hintatiedot, erilaiset kuvatyypit, erilaisten dokumenttien linkkiosoitteet ja dokumentit, merkintätiedot ym. muut tiedot. Kullekin tuotetiedolle on Tuotetietostandardissa koneellista tiedonsiirtoa varten määritelty tietotunniste. Esimerkiksi Toimittajan nimi -tiedon tietotunniste on TT100, Tekninen nimi -tiedon TT201 ja Mittakuva-tiedon TT705.

ETIM-standardi - tuotteiden tekniset ominaisuudet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuotteiden teknisten ominaisuuksien, kuten esimerkiksi tuotteen materiaali, väri, suojausluokka ym., määrittämisessä ja välittämisessä hyödynnetään kansainvälistä ETIM-standardia, joka de facto industry standardi, jota ylläpitää ja kehittää kansainvälinen ETIM International -järjestö. ETIM-standardissa sähkö-, LVI- ja rakennustuotteet on jaettu 5000 erilaiseen ETIM-luokkaan, jossa kussakin on määritelty, mitä teknisiä ominaisuuksia kyseiseen ETIM-luokkaan kuuluvista tuotteista tukee ilmoittaa ja miten. ETIM-standardi ei pidä sisällään Tuotetietostandardin sisältämiä tuotteiden perus- tai täydentäviä tietoja eikä niille ole olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä yhtenäistä määrittelyä.

Hyödyntäminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuotetietostandardi-excel

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuotetietostandardia hyödynnetään usein excel-tiedostoissa, joilla tuotetietoa siirretään valmistajilta ja maahantuojilta sähkö-, LVI- ja rakennusalan tuotetietopalveluihin tai alan kaupoille. Valtaosa tuotetietojen siirrosta valmistajilta tukkuihin ja alan tuotetietopalveluihin tapahtuu niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa yhä excel-tiedostojen avulla.

Järjestelmien välinen tiedonsiirto

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuotetietostandardi helpottaa rajapintojen kautta tapahtuvaa järjestelmien välistä tiedonsiirtoa, kun kukin tuotetieto on tietotunnisteen avulla helposti kohdistettavissa sille oikeaan kenttään vastaanottavassa järjestelmässä.

Tietomallinnus - BIM

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuotetietostandardin kenttänimiä ja -tunnisteita tulisi hyödyntää määriteltäessä tietomallinnuksen eri käyttötapauksissa tarvittavia tuotetietoja tai esimerkiksi rakennusten digitaaliseen kaksoseen liitettäviä tuotetietoja. Tämä helpottaisi tietojen siirtoyhteyksien määrittelyä ja rakentamista eri järjestelmien välille ja mahdollisten puuttuvien tuotetietojen tunnistamista ja niihin liittyvien ratkaisujen kehittämistä. Edistetään yhdessä alan digitalisoitumista!

Tuotetietostandardi 2022 - rakenne

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tieto-tunniste Tuotetieto Kentän pituus


Sallittu muoto Selite
TT000 Operaatio 1 U / P / M / J U = uuden LVI- tai sähkönumeron haku, M = muutos tietoihin, P = arkistointi, J = julkaisematon tuotetieto

Operaation P yhteydessä voi käyttää myös Poistopäivämäärää.

TT010 Sähkönumero 7 N Katso Sähkönumerot.fi > Tietoa ja ohjeet
TT011 Sähkönumero SE 7 N Ruotsissa käytössä oleva sähkönumero eli E-nummer
TT012 Sähkönumero NO 7 N Norjassa käytössä oleva sähkönumero eli Elnummer
TT020 LVI-numero 7 N Katso LVI-Info.fi
TT021 LVI-numero SE Ruotsissa käytössä oleva LVI-numero eli RSK-nummer
TT022 LVI-numero NO Norjassa käytössä oleva LVI-numero eli NRF-nummer
TT030 Rakennustuotenumero Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden tuotenumero. Katso rakennustieto.fi
TT031 Rakennustuotenumero SE Ruotsissa käytössä oleva rakennustuotteiden tuotenumero
TT032 Rakennustuotenumero NO Norjassa käytössä oleva rakennustuotteiden tuotenumero
TT050 Toimittajan tuotekoodi 32 A Toimittajan tuotteesta käyttämä tuotekoodi tai tyyppitunnus
TT051 Toimittajan tuotekoodi2 35 A Tähän voi ilmoittaa esim. tehdaskoodin
TT052 GTIN-koodi 14 N Yksittäisen tuotteen GTIN-koodi. Alan suositus on 13-merkkinen GTIN-koodi. Kentässä voi ilmoittaa myös 13 merkkiä lyhyemmät tai pitemmät GTIN-koodit (8, 12 tai 14 -merkkiset).
TT060 ETIM-luokan koodi 8 EC+ 6 nroa ETIM on kansainvälinen tuoteluokittelujärjestelmä, joka määrittelee mitä teknisiä tietoja tuotteesta ilmoitetaan.
TT061 S2010-koodi Sähkösuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden käyttämän S2010-sähkönimikkeistön mukainen dokumentoinnin ja suunnittelun hierarkia. (Sähkönumerot.fi-palvelussa S2010-luokka määräytyy automaattisesti Yleisnimen (TT200) perusteella.)
TT070 Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistön koodit Rakennustuotenimikkeistö luokittelee hyödykkeet, jotka asennetaan rakennukseen pysyvällä tavalla tai käytetään loppuun rakentamisen aikana.
TT071 Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on CE-merkintään johtava tuotestandardi, joka määrittää tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. Tässä kentässä ilmoitetaan kaikki tuotteeseen liittyvien hEN-standardien tunnukset pilkulla erotettuna.
TT072 DoP-tunniste A DoP (Declaration of Performance) eli suoritustasoilmoitus. DoP-dokumentin tunniste, joka voi sisältää kirjaimia ja/tai numeroita.
TT080 UNSPSC-koodi N United Nations Standard Products and Services Code on kansainvälinen kahdeksannumeroinen tuoteluokittelustandardin koodi.

Toimittajakohtaiset tiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
TT100 Toimittajan nimi 50 A Toimittajan nimi
TT101 VAT-tunnus Toimittajan alv-numero
TT102 Toimittajan logo (linkki) Toimittajan logo linkkinä
TT110 Tuotemerkin nimi 20 A Tuotteen brändi eli tuotemerkki
TT111 Tuotemerkin logo (linkki) Tuotemerkin logo
TT120 Tuotesarja 20 A Tuotesarja (tuoteperhe) ilmoitetaan, jos tuote kuuluu johonkin valmistajan markkinoinnissaan aktiivisesti käyttämään tuotesarjaan.

Tuotteen nimitiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
TT200 Yleisnimi 30 A Tuotteen yleisnimi (Sähköalalla yleisnimeksi kelpaa vain tuoteryhmäkohtaisesti määritelty harmonisoitu yleisnimi. Katso Yleisnimisanasto (pdf) osoitteessa: http://www.sahkonumerot.fi/tiedostot)
TT201 Tekninen nimi 30 A Tuotteen tekninen nimi (Sähköalalla katso ohjeet teknisen nimen muodostamiseksi Teknisen nimen ohjeistus -oppaasta, jonka voit ladata osoitteesta http://www.sahkonumerot.fi/tiedostot)
TT202 Pitkä tuotenimi 255 A Teknisen nimen "selite" tai muita täydentäviä tietoja tuotteesta.Tukkuliikkeissä tietoa hyödynnetään esim. verkkokauppojen ja tuoteluetteloiden tekstejä laadittaessa.
TT203 Tuotekuvaus 32 767 A Tuotteen tuotekuvaus (html)
TT204 Yleisnimi englanti 30 A Tuotteen yleisnimi englanninkielisenä (Sähkönumerot.fi-palvelu antaa automaattisesti tuotteelle Yleisnimeen liitetyn käännöksen, jos tähän kenttään ei ole annettu omaan käännöstä.)
TT205 Tekninen nimi englanti 30 A Tuotteen tekninen nimi englanninkielisenä
TT206 Yleisnimi ruotsi 30 A Tuotteen yleisnimi ruotsinkielisenä (Sähkönumerot.fi-palvelu antaa automaattisesti tuotteelle Yleisnimeen liitetyn käännöksen, jos tähän kenttään ei ole annettu omaan käännöstä.)
TT207 Tekninen nimi ruotsi 30 A Tuotteen tekninen nimi ruotsinkielisenä.
TT208 Tuotekuvaus (ulosluettaessa teksti-muodossa) 32 767 A Tätä kenttää käytetään vain tuotekuvauksen uloslukemiseksi teksti-muotoisena. Vrt. TT203, jossa tuotekuvaus ulosluetaan html-muotoisena.  

Tuotteen mittatiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tuotteen mittatiedot ovat suunnittelijoille ja urakoitsijoille tärkeitä tietoja, joita tuotekuvan ohella tuotetiedoista haetaan eniten.
TT300 Tuotteen pituus (syvyys) (mm) N
TT301 Tuotteen leveys (mm) N
TT302 Tuotteen korkeus (mm) N
TT303 Tuotteen paino (kg) N
TT304 Tuotteen tilavuus (litraa) N

Logistiikkatiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pakkauskokotiedot ovat tärkeitä kauppojen logistiikan kannalta.
TT400 Käyttöyksikkö 3 PCE / MTR Käyttöyksikkö on aina joko PCE (=kappale) tai MTR (=metri)
TT401 Muunnoskerroin N Muunnoskertoimella ilmoitetaan montako käyttöyksikköä myyntiyksikkö sisältää. Kun Käyttöyksikkö ja Myyntiyksikkö ovat samat, Muunnoskerroin on 1.

Esimerkiksi: Jos kappaletuote myydään pusseissa, joissa on 100 tuotetta, Käyttöyksikkö on 1, Muunnoskerroin on 100 ja myyntiyksikkö on BG.

TT402 Myyntiyksikkö A kts. viereinen sarake Yleisimmin myyntiyksikkö on PCE = kappale tai MTR = metri. Muut käytössä olevat yksiköt: BE =nippu; NRL = rulla; BO = pullo; BG = pussi; CL = kela; NPL = paketti; BX = laatikko; NPR = pari; SET = sarja
TT403 Pakkaustyyppi 1 A Pakkauskoko 1:n pakkaustyyppi: BE =nippu; NRL = rulla; BG = pussi; CL = kela; NPL = paketti; BX = laatikko
TT404 Pakkaustyyppi 2 A Pakkauskoko 2:n pakkaustyyppi: BE =nippu; NRL = rulla; BG = pussi; CL = kela; NPL = paketti; BX = laatikko
TT405 Pakkaustyyppi 3 A Pakkauskoko 3:n pakkaustyyppi: BE =nippu; NRL = rulla; BG = pussi; CL = kela; NPL = paketti; BX = laatikko
TT406 Pakkaustyyppi 4 A Pakkauskoko 4:n pakkaustyyppi: PX = kuormalava
TT410 Pakkauskoko1 N Pakkauskoko1 (pienin myyntierä) ilmoittaa, montako tuotteen myyntiyksikköä toimittajan tukulle toimittama pienin pakkauskoko sisältää. Tyypillisesti arvo on 1.
TT411 Pakkauskoko1 GTIN koodi 14 N Pienimmän myyntierän GTIN-koodi. Kentässä voi ilmoittaa myös 13 merkkiä lyhyemmät tai pitemmät GTIN-koodit (8, 12 tai 14 -merkkiset). Alan suositus on 13-merkkinen GTIN-koodi.
TT412 Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) N Pituus / Pakkauskoko1. Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoitetaan aina 1000 mm.
TT413 Pakkauskoko 1 leveys (mm) N Leveys / Pakkauskoko1. Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoitetaan kaapelin halkaisija.
TT414 Pakkauskoko 1 korkeus (mm) N Korkeus / Pakkauskoko1. Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta tässä ilmoitetaan kaapelin halkaisija.
TT415 Pakkauskoko 1 paino (kg) N Paino / Pakkauskoko1. Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoitetaan kaapelin paino per metri.
TT416 Pakkauskoko 1 tilavuus (litraa) N Tilavuus / Pakkauskoko1. Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoitetaan kaapelin tilavuus per metri.
TT417 Pakkauskoko2 N Pakkauskoko 2 on Pakkauskokoa 1 seuraavaksi suurempi pakkauskoko. Kentässä ilmoitetaan montako myyntiyksikköä Pakkauskoko2 sisältää.
TT418 Pakkauskoko2 GTIN koodi N Pakkauskoko2:n GTIN-koodi. Kentässä voi ilmoittaa myös 13 merkkiä lyhyemmät tai pitemmät GTIN-koodit (8, 12 tai 14 -merkkiset). Alan suositus on 13-merkkinen GTIN-koodi.
TT419 Pakkauskoko 2 pituus (syvyys) (mm) N Pakkauskoko2:n pituus
TT420 Pakkauskoko 2 leveys (mm) N Pakkauskoko2:n leveys
TT421 Pakkauskoko 2 korkeus (mm) N Pakkauskoko2:n korkeus
TT422 Pakkauskoko 2 paino (kg) N Pakkauskoko2:n paino
TT423 Pakkauskoko 2 tilavuus (litraa) N Pakkauskoko2:n tilavuus
TT424 Pakkauskoko3 N Pakkauskoko 3 on Pakkauskokoa 2 seuraavaksi suurempi pakkauskoko. Kentässä ilmoitetaan montako myyntiyksikköä Pakkauskoko3 sisältää.
TT425 Pakkauskoko3 GTIN koodi N Pakkauskoko3:n GTIN-koodi. Voit  ilmoittaa myös 13 merkkiä lyhyemmät tai pitemmät GTIN-koodit (8, 12 tai 14 -merkkiset). Alan suositus on 13-merkkinen GTIN-koodi.
TT426 Pakkauskoko 3 pituus (syvyys) (mm) N Pakkauskoko3:n pituus
TT427 Pakkauskoko 3 leveys (mm) N Pakkauskoko3:n leveys
TT428 Pakkauskoko 3 korkeus (mm) N Pakkauskoko3:n korkeus
TT429 Pakkauskoko 3 paino (kg) N Pakkauskoko3:n leveys
TT430 Pakkauskoko 3 tilavuus (litraa) N Pakkauskoko3:n tilavuus. Kelalla toimitettavien kaapeleiden osalta ilmoitetaan kaapelin tilavuus per metri.
TT431 Pakkauskoko4 N Pakkauskoko 4 ilmoittaa montako tuotteen myyntiyksikköä mahtuu lavalle.
TT432 Pakkauskoko4 GTIN koodi N Pakkauskoko4:n GTIN-koodi. Kentässä voi ilmoittaa myös 13 merkkiä lyhyemmät tai pitemmät GTIN-koodit (8, 12 tai 14 -merkkiset). Alan suositus on 13-merkkinen GTIN-koodi.
TT433 Pakkauskoko 4 pituus (syvyys) (mm) N Pakkauskoko 4:n (lava) pituus
TT434 Pakkauskoko 4 leveys (mm) N Pakkauskoko 4:n (lava) leveys
TT435 Pakkauskoko 4 korkeus (mm) N Pakkauskoko4:n (lava) korkeus
TT436 Pakkauskoko 4 paino kg) N Pakkauskoko4:n (lava) paino
TT437 Pakkauskoko 4 tilavuus (litraa) N Pakkauskoko4:n (lava) tilavuus
TT450 Kuljetusvaarallinen aine (VAK) A Lisää VAK-merkintä, jos tuotteen kuljetusta koskevat vaarallisten aineiden kuljetussäännöt, muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.
TT500 Takuuaika N Takuuaika määritellään kuukausissa.
TT501 Alkuperämaa 2 A Alkuperämaa on maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Mikäli tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaa on maa, jossa viimeisin merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely on tapahtunut. Alkuperämaa-sarakkeessa käytetyt maakoodit ISO 3166 mukaisesti
TT502 Tullikoodi EU-tullinimike. CN 8 Ilmoitetaan kahdeksanmerkkisenä. TARIC ilmoitetaan 10 merkkisenä + mahdollinen lisäkoodi 4 merkkiä. Katso tarkemmin tulli.fi
TT503 STUL-takuu Kertoo, onko tuotteella STUL-takuu. (Sähkönumerot.fi-palvelussa kenttää ei huomioida sisäänluettaessa, mutta jos tuotteelle on myönnetty STUL-takuu, ulosluettaessa tietoja kentässä ilmoitetaan "STUL-takuu".)
TT510 Arkistointipvm Päivämäärä, jolloin tuote arkistoidaan. Samalla on huomioitava P-kirjain TT000 Operaatio-kentässä (Jos Sähkönumerot.fi-palvelussa kenttä on tyhjä, tuote arkistoituu heti. Arkistoidut tuotteet tulevat näkyviin vain jos hakukriteerinä on "Hae myös arkistoiduista".)
TT511 Julkaisupvm Päivämäärä, jolloin tuotteen tiedot julkaistaan. (Tuotteen tiedot eivät näy ennen tätä päivämäärää Sähkönumerot.fi -sivuilla eikä niitä välitetä eteenpäin.)
TT512 Muutospvm Muutospäivä on järjestelmän automaattisesti antama päivä, jolloin tuotetta on viimeksi muokattu.
TT513 Perustamispvm Perustamispäivä on järjestelmän automaattisesti antama päivä, jolloin tuote on perustettu tietokantaan.
TT520 Korvaavan tuotteen sähkönumero 7 N Markkinoilta poistuvan, arkistoitavan tuotteen Korvaavan uuden tuotteen sähkönumero (Sähkönumerot.fi-palvelussa Korvaavan tuotteen sähkönumero näkyy arkistoidun tuotteen tuotekortilla ja päinvastoin.)
TT521 Korvatun tuotteen sähkönumero 7 N Vanhan, markkinoilta poistuvan eli Korvatun tuotteen sähkönumero. (Sähkönumerot.fi-palvelussa Korvatun tuotteen numero näkyy uuden tuotteen tuotekortilla ja päinvastoin.)
TT522 Korvaavan tuotteen LVI-numero 7 N Markkinoilta poistuvan, arkistoitavan tuotteen Korvaavan uuden tuotteen LVI-numero
TT523 Korvatun tuotteen LVI-numero 7 N Vanhan, markkinoilta poistuvan eli Korvatun tuotteen LVI-numero
TT524 Korvaavan tuotteen rakennustuotenumero 7 N Markkinoilta poistuvan, arkistoitavan tuotteen Korvaavan uuden tuotteen rakennustuotenumero
TT525 Korvatun tuotteen rakennustuotenumero 7 N Vanhan, markkinoilta poistuvan eli Korvatun tuotteen rakennustuotenumero
TT530 Tarvitset myös nämä tuotteet Sähkötuote: Jos tuote toimiakseen vaatii muita tuotteita, näiden tuotteiden sähkönumero/sähkönumerot pilkulla erotettuna merkitään tähän kenttään.

LVI-tuote: Jos tuote toimiakseen vaatii muita tuotteita, näiden tuotteiden LVI-numero/LVI-numerot pilkulla erotettuna merkitään tähän kenttään.

Rakennustuote: Jos tuote toimiakseen vaatii muita tuotteita, näiden tuotteiden Rakennustuotenumero/Rakennustuotenumerot  pilkulla erotettuna merkitään tähän kenttään.

TT531 Varaosat Anna tähän kenttään pilkulla erotettuna tuotteeseen liittyvien varaosien sähkönumero/LVI-numero/rakennustuotenumero.
TT532 Rinnakkaistuotteet Anna tähän kenttään pilkulla erotettuna tuotteen rinnakkaistuotteiden (vaihtokelpoisten tuotteiden) sähkönumero/LVI-numero/rakennustuotenumero.
TT533 Varusteet Anna tähän kenttään pilkulla erotettuna tuotteen valinnaisten lisävarusteiden sähkönumero/LVI-numero/rakennustuotenumero.
TT590 Yleisnimi ja tuotesarja yhdistettynä Järjestelmän automaattisesti yhdistämä kenttä. (Sähkönumerot.fi-palvelu yhdistää automaattisesti tähän kenttään Yleisnimen ja Tuotesarjan. Jotkut tukut hyödyntävät tätä kenttää omissa järjestelmissään.)
TT591 Vaatii ammattilaisen asennusta Kenttään merkitään "ammattiasennus", jos tuotteen asentaminen kuuluu sellaisiin töihin, joita saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset, joilla on siihen asianmukaiset oikeudet.
Hintatietokenttiä käytetään kun ilmoitetaan hintatietoja tukulle. Sähkö-, LVI- ja rakennusalan tuotetietopalveluissa ei ole hintatietoja.
TT600 Toimittajan alennusryhmä
TT601 Valuutta Valuuttakoodit ISO 4217 mukaisesti
TT602 Hinta
TT603 Hintakoodi
TT604 Hinnoitteluyksikkö Ilmoitetaan, monenko käyttöyksikön hinta on hintakentässä. Yleensä hinnoitteluyksikkö on 1.
TT605 Hankinta-aika (työpäivää) Hankinta-aika on aika työpäivinä tilauksesta siihen, kun tuote on ostosopimuksen mukaisesti toimitettu tukulle.
TT606 Ostoale1 (prosenttia)
TT607 Ostoale2 (prosenttia)
TT608 Ostoale3 (prosenttia)
TT609 Hinnan voimaantulopvm (VVVVKKPP)
TT701 Pääkuva Kuvapaikka 1
TT702 Kuva 2 Kuvapaikka 2
TT703 Kuva 3 Kuvapaikka 3
TT704 Viivapiirroskuva Kuvapaikka 4
TT705 Mittakuva Kuvapaikka 5
TT706 Kytkentäkaavio Kuvapaikka 6
TT707 Tekninen kuva Kuvapaikka 7 esim. räjäytyskuva
TT708 Valonjakokäyrä Kuvapaikka 8
TT709 Mainoskuva Kuvapaikka 9
TT710 Käyttöpaikkakuva / Sekalainen Kuvapaikka 10
TT711 Energiamerkki Kuvapaikka 11
TT731 Toimittajan tuotesivu Linkki 1
TT732 Käyttöohjeet Linkki 2
TT733 3D-malli Linkki 3
TT734 DoP-tunnisteen linkki toimittajan sivulle Linkki 4
TT735 Valonjakokäyrä Linkki 5
TT736 Asennusvideo Linkki 6
TT737 Esittelyvideo Linkki 7
TT738 Käyttöturvallisuustiedote (KTT) Linkki 8
TT751 Mainos Dokumentti 1
TT752 Tuoteluettelo Dokumentti 2
TT753 Esite Dokumentti 3
TT754 3D-tiedosto Dokumentti 4, eri formaatit pakataan zip-tiedostoon
TT755 Asennusohje Dokumentti 5
TT756 Käyttöohje Dokumentti 6
TT757 Mittapiirros Dokumentti 7
TT758 Tekniset tiedot Dokumentti 8
TT759 Tuoteseloste Dokumentti 9
TT760 Tuotesertifikaatti Dokumentti 10
TT761 Suoritustasoilmoitus (DoP) Dokumentti 11
TT762 Valonjakokäyrä Dokumentti 12, eri formaatit pakataan zip-tiedostoon
TT763 CE-dokumentti Dokumentti 13
TT764 Toimitusehdot/Takuuehdot Dokumentti 14
TT765 Ympäristöseloste (EPD) Dokumentti 15
TT766 Käyttöturvallisuustiedote (KTT) Dokumentti 16
TT767 M1-dokumentti Dokumentti 17

Merkintätiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
TT780 CE A CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä voidaan yleensä kiinnittää tuotteeseen ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta. Lisää "CE", jos tuotteella on CE-merkintä. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.
TT781 M1 A M1-merkintä - Rakennusmateriaalien päästöluokitus tai ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus. Maahantuojat ja valmistajat voivat halutessaan hakea tuotteilleen rakennusmateriaalien päästöluokitusta, jonka myöntää Rakennustietosäätiö RTS. Lisää M1-merkintä, jos tuotteella on M1. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.
TT782 FI A FI-sertifioitu tuote

Ympäristötiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
TT790 Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku. N Tuotteen valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) eli hiilijalanjälki standardin EN 15978 määritelmän mukaisesti. Yksikkö kg CO2e /kg.
TT791 Standardi, johon ilmoitetun GWP-luvun laskenta perustuu EN15804:2012; EN15804:2012 + A1:2013; EN15804:2012 + A2:2019
TT792 Kolmannen osapuolen verifiointi Ilmoita tässä GWP-luvun sertifioinnin tehnyt taho esimerkiksi PEP ecopassport, EPD-norge, RTS EPD jne. Jos kolmannen osapuolen verifiointia ei ole, ilmoita tässä: "ei verifioitu".
TT793 Päästötietokannan (co2data.fi) ID Tuotteen Rakentamisen päästötietokannan (https://co2data.fi/) ID-tunnus. Jos tuotteelle ei ole laskettu GWP-lukua käytetään tuotteelle lähinnä sopivaa laskennallista päästötietokannan konservatiivista arvoa.
TT794 Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) Kansallisesta Rakentamisen päästötietokannasta poimittu GWP-luku. Ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) eli hiilijalanjälki tuotevaiheesta A1-A3 standardin EN 15978 mukaan. Yksikkö kg CO2e /kg.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]