Toimitusketjujen ja logistiikan hallintajärjestelmä

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management, SCM) tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia. Kaikkien toimitusketjun osapuolien; toimittajien, jakelijoiden, alihankkijoiden ym. liikekumppaneiden yhdistämistä ja koko ketjun tehokasta hallinnointia. Tavoitteena on lisätä kaikkien jäsenten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, lisätä myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua.

Christopher (1998) kirjassaan Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Cost and Improving Service määrittelee toimitusketjun hallinnan käsitteen seuraavasti: ”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as whole.”

Määritelmän pohjalta voidaan todeta, että logistiikka keskittyy materiaalivirtojen optimointiin pääasiassa yhden yrityksen näkökulmasta. Toimitusketjun hallinta huomioi myös yritysten välisen yhteistyön tarpeen. Toimitusketjun hallintaa voidaan kuvata myös monentasoiseksi toiminnaksi suunnittelun ja päätöstenteon aikajänteen pohjalta. Näin voidaan erottaa strategisen, taktisen ja operatiivisen tason toimitusketjun hallintaa.

Markkinoinnin johtamisen näkökulmasta (Tikkanen,H. 2005. Markkinoinnin johtamisen perusteet) Supply Chain Management eli 'toimittajasuhteiden johtaminen tähtää taloudellisesti tehokkaaseen tuotanto- ja muiden resurssien hankintaan asiakkaiden arvontuotannon näkökulmasta optimaalisen tarjooman kehittämiseksi ja tuottamiseksi.

Sekä Christopherin että Tikkasen määritelmät korostavat asiakaslähtöisen ajattelumallin merkitystä. Yrityksellä on toki mahdollisuus liiketoimintastrategiansa kautta määritellä tavoiteltavat markkinat ja asiakasryhmät sekä näille rakennettava tarjoomakokonaisuus.