Toimihenkilöliitto Erto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammattiliiton toimisto sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa.

Toimihenkilöliitto Erto ry (ent. Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto ry), ruots. Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher Erto r.f., on yksityisellä palvelusektorilla työskentelevien asiantuntijoiden ja palveluammattilaisten ammattiliitto. Erto on osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta. Vuoteen 1993 asti liitto kuului TVK:hon. Erto on ollut aina puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toimihenkilöliitto Erto muodostuu kuuden toimialan valtakunnallisesta jäsenyhdistyksestä ja jäseniä on noin 15 000, joista noin 75 prosenttia on naisia. Jäsenkunnan keski-ikä on noin 40 vuotta.[1] Erto solmii valtakunnalliset työehtosopimukset seitsemälle eri toimialalle. Aloille, jotka eivät vielä ole työehtosopimuksen piirissä, liitto tekee tutkimustietoon perustuvia vähimmäispalkkasuosituksia sekä neuvottelee työehtoja määrittävän runkosopimuksen yhdessä työnantajaliiton kanssa.

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää E>-lehteä. Lehti sisältyy liiton jäsenmaksuun.

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erton ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpanosta vastaa hallitus. Edustajistoon valitaan jäsenyhdistyksistä 39 edustajaa jäsenmäärän suhteessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää jäsenmaksusta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Se myös valitsee puheenjohtajan ja hallituksen sekä päättää laajakantoisista työmarkkina-asioista. Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräisesti ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Päätökset panee toimeen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Jokainen jäsenyhdistys voi saada edustuksen hallitukseen. Päätöksiä valmistelevat hallituksen asettamat valiokunnat.

Erton aluejärjestöt järjestävät tiedotus-, koulutus-, jäsenhankinta- ja virkistystoimintaa. Asuinpaikkakuntansa perusteella jokainen Erton jäsen on myös liiton jonkin aluejärjestön jäsen.

Puheenjohtajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erton puheenjohtajana toimii oikeustieteen lisensiaatti Juri Aaltonen. Hän on toiminut myös tuomioistuinlakimiehenä ja ollut mukana useissa tes-neuvotteluissa. Ertoon hän siirtyi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n kansainvälisten asioiden päällikön paikalta.

Jäsenet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erton jäseniä työskentelee muun muassa seuraavilla aloilla:

 • logistiikka-ala
 • mainos- ja markkinointitutkimus, markkinointiviestintä ja digimedia-ala
 • yksityinen sosiaali- ja terveysala
 • sosiaalialan järjestöt
 • taloushallinto, tilitoimistot
 • tietotekniikan palveluala
 • optinen toimiala, optikot
 • liikunta
 • matkailu

 • kulttuuri
 • vapaa-aika
 • pieneläinhoito
 • kiinteistöpalveluala
 • vuokratyö, henkilöstöpalveluala
 • asianajo- ja lakiasiaintoimistot
 • järjestötyö
 • muut erityisalat

Erton jäsenyhdistykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ertossa on kuusi valtakunnallista jäsenyhdistystä.[2] Jäsenyhdistysten jäsenet kuuluvat Ertoon oman jäsenyhdistyksensä kautta.

 • Logistiikan Toimihenkilöt ry[3] Logistiikan Toimihenkilöt työskentelevät muun muassa ajojärjestelijöinä ja konttoritoimihenkilöinä huolinta- ja kuljetusliikkeissä sekä kuriiri- ja lähettipalveluissa, varustamoissa, linja-autoliikkeissä sekä taksikeskuksissa.
 • Erityistoimihenkilöt ET ry[4] Erityistoimihenkilöt ET toimii palvelu- ja erityisalojen yritysten, taloudellisten ja aatteellisten laitosten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden ja ammatinharjoittajien valtakunnallisena yhdyssiteenä ja valvoo heidän ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan.
 • Digimedian, markkinointiviestinnän ja tietoalan ammattilaiset DigiMaMa[5] ry on digimedian, markkinointiviestinnän, tietotekniikan palvelualan ammattilaisten ammatillinen edunvalvontajärjestö.
 • Taloushallinnon ammattilaiset[6] Taloushallinnon ammattilaiset ry on tilitoimistoissa ja taloushallinnossa työskentelevien oma ammattiyhdistys. Se ajaa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja.
 • Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eli YSTEA[7] Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eli YSTEA valvoo sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n kautta YSTEA valvoo ja parantaa sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköiden työntekijöiden työehtoja sekä neuvottelee ja solmii työehtosopimukset.
 • Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry[8] SOAlaiset ovat optikoita ja optometristeja, jotka työskentelevät laillistettuina terveydenhuollon ammattilaisina optikkoliikkeissä, yksityisessä terveydenhuollossa, lääkäriasemilla ja sairaaloissa sekä toimivat työterveyshuollon asiantuntijoina. SOA edistää alan edunvalvontaa, näönhuollon ammattilaisten yhteenkuuluvuutta ja terveydenhuollon ammatinharjoittamisen eettisyyttä. Tavoitteena on, että optikot hoitavat tulevaisuudessa merkittävän osan ehkäisevästä silmien terveydenhuollosta.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto on perustettu 1968 kokoamaan yksityisten palvelualojen henkilöstöä etujärjestötoimintaan. Liiton jäsenet edustivat uusia, nousevia aloja ja pieniä ammattiryhmiä, joiden ammatillinen järjestäytyminen oli aiemmin vähäistä. Nimi oli alun perin Yleinen Toimihenkilöliitto (YTL). Erto syntyi samaan aikaan, kun Suomi siirtyi tulopolitiikan aikakauteen. Liitto kasvoi voimakkaasti myös 1990-luvun laman jälkeen.

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa ruots. Arbetslöshetskassan för Tjänsteman i Specialbrancher toimii liiton yhteydessä. Kassan toiminta-alueena on koko maa. Kassanjohtajana toimii Esa Kivistö. Kassalla on kaksi toimipistettä: Helsingissä ja Lahdessa.

Kassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa samoin kuin muissa työttömyyskassan maksettavaksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan maksaminen jäsenilleen. Kassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee toimihenkilönä tai työntekijänä palvelu- ja erityisalojen yritysten, taloudellisten tai aatteellisten laitosten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluksessa.

Työttömyyskassan päätehtävä on huolehtia kassan jäsenten työttömyysturvan maksatuksesta ja muista siihen liittyvistä asioista. Kassa maksaa edellytysten täyttyessä kahta eri etuutta: ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Lisäksi maksetaan työllistymistä edistäviä palveluja kuten esimerkiksi koulutusetuuksia. Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa tuottaa työttömyysturvaan liittyviä neuvontapalveluita kassan jäsenille, osallistuu työttömyysturvaa koskevaan kehitystyöhön ja huolehtii työttömyysturvaan liittyvän koulutuksen suunnittelusta sekä osallistuu koulutustoimintaan.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]