Tietokonevälitteinen viestintä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Klassisessa tietokonevälitteisen viestinnän (Computer-Mediated Communication, CMC) määritelmässä tietokonevälitteistä viestintää kuvataan viestinnäksi, joka tapahtuu ihmisten välillä tietokonelaitteiston välittämänä (Herring 1996, 1). Vaikka Herringin klassinen määritelmä on jo vuodelta 1996, kuvastaa se yhä nykyisiäkin mobiileja viestintävälineitä. Nykyisten mobiilien viestimien datan käsitteleminen ja välittäminen vaatii jo useampia mikroprosessorein varustettuja laitteita, jotka voidaan tulkita tietokoneiksi. Toisen määritelmän mukaan tietokonevälitteistä viestintää on kaikki ihmisten välinen vuorovaikutus, joka tapahtuu tietokonetta käyttäen (Thurlow, Lengel & Tomic 2004, 14-15). Lindlof ja Taylor (2002, 249) puolestaan määrittelevät tietokonevälitteisen viestinnän hieman tarkemmin. Heidän mukaansa tietokonevälitteinen viestintä on prosessi, jossa ihmiset luovat, ylläpitävät ja muokkaavat merkityksiä kun he viestivät toisilleen tietokoneistetun rakennelman välityksellä. Ihmiset siis jakavat ja yhteensovittavat viestiessään merkityksiä, kuten merkitysten yhteensovittamisen teoriakin asian selittää (ks. esim. Griffin 2003). December (2010) määrittelee tietokonevälitteisen viestinnän prosessiajattelun kautta. Hän näkee tietokonevälitteisen viestinnän prosessiksi, jossa ihmiset luovat, vaihtavat ja hahmottavat tietoa käyttämällä verkostoitunutta tietoliikenneverkkoa systeeminä, joka helpottaa viestien koodausta, välittämistä ja purkua.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teknologiavälitteinen viestintä
Web 2.0
Sosiaalinen media
Puheviestintä
Tieto- ja viestintäteknologia

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

December, J. 2010. What is Computer-Mediated Communication. Viitattu 12.5.2010.

Griffin E. A. 2003. A first look at communication theory. 5th ed. New York: McGraw-Hill.

Herring, S. 1996. Computer-Mediated Communication; Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives. Amsterdam: John Benjamins.

Lindlof, T. & Taylor, B, 2002. Qualitative Communication Research Methods. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage.

Rekola, P. 2011. Nuorten aikuisten verkkoyhteisöpalvelujen mobiilikäyttö. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Thurlow, C., Lengel, L. & Tomic A. 2004. Computer mediated communication. Social interaction and the internet. London: Sage

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pauli Rekolan verkkoportfolio