Sulautuva oppiminen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sulautuva oppiminen (engl. blended learning) tarkoittaa oppimisen ympäristöjen sulautumista[1].

Oppimisympäristön sulattaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luokkahuone ja virtuaalinen oppimisympäristö sulautetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa oppiminen tapahtuu. Usein opetuksen sulauttaminen tarkoittaa, että sulautetaan synkronista ja asynkronista opetusta. [1] Opetukseen voidaan myös sulauttaa erilaista pedagogiikkaa ja didaktiikkaa.

Sosiaalisen median myötä tiedon ja informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tietoa on saatavilla monilta kanavilta jopa ähkyyn saakka. Tietojärjestelmät sulautuvat osaksi jokapäiväisiä toimintoja ja verkkoympäristöt vakiintuvat osaksi arkeamme. Oppimista ei sen vuoksi voi rajoittaa enää vain yhteen paikkaan, vaan oppimista tapahtuu eri ympäristöissä ja eri aikoina läpi elämän. Oppimisen ympäristöt sulautuvat.

Sulautuva oppiminen on käsitteenä läheinen tutkivan oppimisen käsitteelle. Oleellista on oppimisen perustana olevan tiedon rakentuminen yhteisöllisenä prosessina. Opiskelija ottaa itseohjautuvan roolin suunnittelemalla, ohjaamalla ja arvioimalla toimintaansa ja opettaja toimii asiantuntijan mallina ja ohjaa ongelmanratkaisuprosessia.

Sosiaalisen median ja oppimisen sulautumisen mukana pedagogiikkakin muotoutuu toisenlaiseksi[2]. Verkoissa kaikki ovat toimijoita, joten opiskelijan rooli aktiivisena toimijana korostuu. Koska tietoa on saatavilla koko ajan liikaakin, opettajan tehtävässä korostuu tiedon jakamisen sijaan tiedon valikoiminen ja oppimisen ohjaaminen. Opettamisen sijaan pääpaino kohdistuu oppimiseen ja oppimisprosessin ohjaamiseen.

Suomessa sulautuvaa oppimista on tutkittu osana elinikäisen oppimisen prosessia ja määritelty sulautuvan oppimisen eroja sulautuvaan opetukseen ja monimuoto-opetukseen. Monimuoto-opetuksessa yhdistyy opetuksen menetelmien monimuotoisuus (mm. luokka-, verkko-, lähi-, etä-, ryhmä- ja luento-opetus). Lähitermi sulautuva opetus korostaa enemmän opettajakeskeistä opetuksellista näkökulmaa.[3]. Koska sulautuvan oppimisen käsite on uusi ja liittyy sosiaaliseen mediaan, joka myös on ilmiönä uusi, keskustelu jatkuu edelleen.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Graham, C.R.: Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs, 2005. San Francisco: Pfeiffer. [CiteULike Artikkelin verkkoversio]. Viitattu 20.9.2010. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
  2. Kalliala, E. & Toikkanen, T.: Sosiaalinen media opetuksessa. Finn Lectura, 2009.
  3. Itkonen-Isakov, T.-M.: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta sulautuvan oppimisen kontekstissa. Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan, 2009. Jyväskylä: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja. (suomeksi)