Q-koodi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kansainvälisiä Q-lyhenteitä käytetään radio-, ilmailu- ja meriliikenteessä. Siviilikäytössä niitä käyttävät mm. radioamatöörit erityisesti sähkötysyhteyksissä.

Q-lyhenteet ovat kolmikirjaimisia. Kysymysmerkillä lyhenteen merkitys muuttuu kysyväksi. Q-lyhenteisiin voidaan merkityksen mukaan liittää numeroarvoja tai lyhenteitä. Esimerkiksi:

  • QSS? – Mille taajuudelle siirrytte?
  • QSS 3699 – Siirryn taajuudelle 3 699 kHz

Luettelo Q-lyhenteistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ilmailuliikenteen käytössä
QDM  magneettinen suunta lentokoneesta suuntimolle
QDR  magneettinen suunta suuntimolta lentokoneelleen
QFE  kentän pinnalla vallitseva ilmanpaine. Kun tätä käytetään korkeusmittarin asetuksena, näyttää mittari korkeutta kentän pinnasta (engl. height).
QFT  jäätyminen
QMW  nollaraja
QNE  standardi-ilmanpaine keskimääräisen merenpinnan tasolla eli 1 013,25 hPa. Kun tätä käytetään korkeusmittarin asetuksena, näyttää mittari korkeutta lentopintoina (FL).
QNH  vallitseva ilmanpaine keskimääräisen merenpinnan tasolla. Kun tätä käytetään korkeusmittarin asetuksena, näyttää mittari korkeutta keskimääräisestä merenpinnasta (engl. altitude).
Meriliikenteen käytössä
QOA  voin liikennöidä sähkötyksellä (500 kHz)
QOB  voin liikennöidä puheella (2 182 kHz)
QOC  voin liikennöidä puheella (meri-VHF-kanava 16, 156,800 MHz)
QOD  voin liikennöidä 0. hollanniksi 1. englanniksi 2. ranskaksi 3. saksaksi 4. kreikaksi 5. italiaksi 6. japaniksi 7. norjaksi 8. venäjäksi 9. espanjaksi
QOE   olen vastaanottanut ...:n lähettämän turvallisuussignaalin
QOF  signaalienne laatu on 1. epätasokas 2. osittain tasokas 3. hyvätasoinen
QOG   minulla on ... nauhaa lähetettävänä
QOH  lähettäkää vaiheistussignaalia ... sekuntia
QOI  lähettäkää nauhanne
QOJ  kuuntelen hätäpaikkaa osoittavien radiopoijujen signaaleja taajuudella
QOK  olen vastaanottanut hätäpaikkaa osoittavan radiopoijun signaaleja taajuudella ...
QOL  alukseni on varustettu selektiivikutsun vastaanottolaitteistolla. Selektiivikutsunumeroni on ..
QOL  alukseni saa kiinni selektiivikutsulla seuraavilla taajuuksilla ...
QOT  kuulen kutsunne, kestää noin ... minuuttia ennen kuin voimme välittää liikenteen
Radioliikenteen käytössä
QRA  asemani nimi on ... / mikä on asemanne nimi?
QRB  asemiemme välinen etäisyys on noin ... / mikä on asemiemme välinen etäisyys?
QRC  asemani radioliikennetilitykset hoitaa ...
QRD  Olen matkalla ...stä ...n (mobilet) / mistä olette matkalla minne?
QRE  arvioitu tuloaikani (...n) on ... / mikä on arvioitu tuloaikanne (...n)
QRF  palaan ...:aan, palatkaa...n
QRG  tarkka taajuutenne on ... kHz (MHz) / mikä on tarkka taajuuteni?
QRH  taajuutenne vaihtele / vaihteleeko taajuuteni?
QRI  lähetyksenne äänenlaatu on 1. hyvä 2. vaihteleva 3. huono / millainen on lähetykseni äänenlaatu?
QRJ  minulla on ... radiopuhelua / kuinka monta radiopuhelua haluatte?
QRK  merkkienne (tai ...n merkkien) luettavuus on 1. erittäin huono 2. huono 3. kohtalainen 4. hyvä S. erittäin hyvä / mikä on merkkieni (tai ...n merkkien) luettavuus.
QRL  työskentelen (tai työskentelen ...n kanssa), älkää häiritkö / työskentelettekö?
QRM  minua häiritään (1. ei lainkaan 2. jonkin verran 3. kohtalaisesti 4. paljon 5. erittäin paljon) / häiritäänkö teitä?
QRN  minulla on ilmastohäiriöitä (1. ei lainkaan 2. jonkin verran 3. kohtalaisesti 4. paljon 5. erittäin paljon) / onko teillä ilmastohäiriöitä?
QRO  Lisätkää lähetystehoa / lisäänkö tehoa?
QRP  vähentäkää tehoa / vähennänkö tehoa?
QRQ  lähettäkää nopeammin (... sanan tai merkkiä minuutissa) / lähetänkö nopeammin?
QRR  olen valmis automaattiliikennöintiin, lähettäkää ... sanaa minuutissa
QRS  lähettäkää hitaammin (... sanaa tai merkkiä minuutissa) / lähetänkö hitaammin?
QRT  lopettakaa lähetys / lopetanko lähettämisen?
QRU  minulla ei ole mitään teille / onko teillä mitään minulle?
QRV  olen valmis vastaanottoon / oletteko valmis vastaanottoon?
QRW  ilmoittakaa ...lle että kutsun häntä (taajuudella ...) / ilmoitanko ...lle että kutsutte häntä (taajuudella ...)?
QRX  kutsun teitä uudelleen klo .... (taajuudella ...) / milloin kutsutte minua uudelleen? ( käytännössä odottakaa )
QRY  vuoronne on numero ... / mikä on vuoroni?
QRZ  ... kutsuu teitä (taajuudella ...) / kuka kutsuu minua?
QSA  lähetyksenne voimakkuus on 1. tuskin kuultava 2. heikko 3. kohtalainen 4. hyvä 5. erittäin hyvä / mikä on lähetykseni (tai ...n lähetyksen) voimakkuus?
QSB  lähetyksenne voimakkuus vaihtelee / vaihteleeko lähetykseni voimakkuus?
QSC  Olemme vähäliikenteinen laiva-asema.
QSD  avainnuksessanne on vikaa / onko avainnuksessani vikaa?
QSE  pelastuslautan arvioitu ajelehtiminen (suunta ja nopeus)
QSF  Olen suorittanut pelastustyön ja matkalla ...:n (mukana ... henkilöä, jotka tarvitsevat ambulanssin).
QSG   lähettäkää ... sanomaa kerrallaan
QSH  pystyn käyttämään suuntimalaitetta kohtiajossa
QSI  en ole pystynyt keskeyttämään liikennettänne.
QSJ  sisäinen maksumme on ... frangia (ns. laivamaksu)
QSK  pystyn kuuntelemaan merkkieni välissä, keskeyttäkää tarvittaessa antoni / pystyttekö kuuntelemaan merkkienne välissä jotta voin keskeyttää lähetyksenne?
QSL  kuittaan lähetyksenne / kuittaatteko lähetykseni?
QSM   toistakaa viimeksi lähettämänne sanoma
QSN   kuulin teidät (tai ...:n) ... kHz/MHz:llä
QSO  minulla on suora yhteys ...n kanssa / onko teillä yhteys ...n kanssa?
QSP  välitän ...:lle / voitteko välittää ...:lle?
QSQ  aluksellamme on lääkäri (tai ... on aluksella).
QSR  toistakaa kutsunne kutsutaajuudella; en kuullut teitä
QSS  siirryn työskentelemään taajuudelle / mille taajuudelle siirrytte?
QSU  lähettäkää tällä taajuudella (tai ... kHz/MHz:llä).
QSV  lähettäkää sarja V-kirjaimia tällä taajuudella (tai taajuudella ...) / lähetänkö sarjan V-kirjaimia tällä taajuudella (tai taajuudella ...)
QSW   aion lähettää tällä tai ... taajuudella / lähetättekö tällä taajuudella vai taajuudella ...?
QSX   kuuntelen taajuutta ... / kuunteletteko taajuutta ...?
QSY   siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle (tai taajuudelle ...) / siirrynkö lähettämään toiselle taajuudelle?
QSZ   Lähetän jokaisen sanan tai ryhmän kahdesti (tai ... kertaa) / lähetänkö jokaisen sanan tai ryhmän kahdesti (tai ... kertaa)?
QTA   peruutan sanoman nro ... / peruutanko sanoman nro ...?
QTB   laskemani sanoman sanaluku ei täsmää ilmoittamanne sanaluvun kanssa; toistan jokaisen sanan tai ryhmän ensimmäisen merkin / pitääkö ilmoittamani sanaluku paikkansa?
QTC  minulla on ... sanomaa teille (tai ...lle) / montako sanomaa teillä on lähetettävänä?
QTD  pelastusyksikkö ... on löytänyt 1. ... pelastunutta, 2. hylyn, 3. ... kuollutta.
QTE  tosisuuntima minusta on ... astetta klo ...
QTF  asemanne sijainti on ...lat ...long klo ... perustuen suorittamaamme suuntimiseen
QTG  lähetän suuntimista varten kaksi kymmenen sekunnin viivaa ja kutsuni taajuudella ... / olen pyytänyt ...:a lähettämään
QTH  asemani sijainti on ... / mikä on asemanne sijainti?
QTI   todellinen kulkusuuntani on
QTJ  nopeuteni on ...
QTK  ilma-alukseni nopeus maunpintaan nähden on
QTL  tosikurssini on ...
QTM   magneettinen kurssini on ...
QTN   lähdin ...:sta kello ...
QTO   Olen lähtenyt satamasta/olen ilmassa
QTP   saavun satamaan/laskeudun
QTQ  aloitan liikennöinnin kanssanne käyttäen kansainvälistä signaalikoodia (International Code of Signals)
QTR   oikea kellonaika on ... / mikä on oikea kellonaika?
QTS   lähetän kutsuani viritystä varten, jotta tarkka taajuuteni voidaan mitata
QTT   tunnistussignaalia seuraa toinen lähetys
QTU   asemani on auki klo ...:stä klo ...n / milloin asemanne on auki?
QTV   päivystäkää minua taajuudella ... klo ...
QTW   pelastuneet ovat ... kunnossa ja tarvitsevat ...
QTX   pidän asemani auki tulevaa liikennetarvetta varten toistaiseksi (tai ... asti)
QTY   Olen matkalla tapahtumapaikalle ja laskettu saapumisaika on ...
QTZ   jatkan ...:n (ilma-alus, laiva, pelastusvene, pelastuneet tai hylky) etsimistä
QUA   minulla on uutisia ...stä (kutsumerkki) / onko teillä tietoa ...stä (kutsumerkki)?
QUB  minulla on tietoja / Voitteko antaa seuraavat tiedot: tosisuuntima, pintatuulen suunta ja nopeus, näkyvyys, säätila, pilvien lukumäärä, tyyppi ja korkeus ....:ssa?
QUC   viimeisen teiltä (tai ...:ltä) vastaanottamani sanoman numero on ...
QUD  olen vastaanottanut ...n lähettämän pikamerkin klo ... / oletteko vastaanottanut ...n lähettämän pikamerkin?
QUE   voin käyttää puhetta taajuudella ... / voitteko käyttää puhetta, millä taajuudella?
QUF  Olen vastaanottanut ...n lähettämän hätäkutsun klo ... / oletteko vastaanottaneet ...n lähettämän hätäkutsun?
QUG   joudun laskeutumaan välittömästi
QUH   ilmanpaine merenpinnan tasolla on
QUI  navigaatiovaloni toimivat
QUJ   todellinen kulkusuunta meitä (tai ...:ää kohti) on ... astetta kello ...
QUK   merenkäynti ... (paikka tai koordinaatit) on
QUL   maininki ...:ssa on ...
QUM  normaaliin liikennöintiin voidaan siirtyä / voinko siirtyä normaaliin liikennöintiin? (hätäliikenteen loputtua)
QUN  paikkani, tosikurssini ja nopeuteni ovat
QUO  etsikää 1. ilma-alusta, 2. Iaivaa, 3. pelastusvenettä paikasta ...
QUP  ilmoitan paikkani 1. hakuvalolla, 2. mustan savun avulla, 3. avotulen avulla
QUQ  suunnatkaa hakuvalonne pilveen ja jos lentokoneeni näkyy, heiluttakaa valokeilaa tuulen suuntaan ylös ja veteen laskeutumiseni avustamiseksi
QUR  pelastuneet ovat 1. ...:n pudottamassa pelastuslautassa, 2. pelastusaluksella 3. maapelastusyksikön hallussa
QUS  Olen löytänyt 1. haaksirikkoisia vedessä, 2. haaksirikkoisia lautoilla, 3. hylyn, paikassa
QUU  johdatan laivan tai ilma-aluksen 1. teidän paikkaanne antamalla suuntimasignaaleja teidän kutsullanne, 2. lähettämällä suuntimasignaaleja jotta tosisuuntani saadaan selville
QUW  olen etsintäalueella ...
QUY  pelastusveneen tai -lautan paikka merkittiin klo ... 1. avotuli- tai savulautalla 2. merimerkillä, 3. merkitsemisvärillä, 4....:llä.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Q-lyhenteet. Suomen Radioamatööriliitto. Arkistoitu 1.1.2018. Viitattu 21.10.2020.