Päiväraha

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Päiväraha on Verohallinnon päätöksen mukaisesti käsitettynä "korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, jotka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta". Kuitenkaan verottajan käsityksen mukaan "päivärahaan ei sisälly matkustamisesta eikä majoittumisesta aiheutuvia kustannuksia". [1] Lisäksi päivärahan maksamisen edellytyksenä on matkakohteen sijaitseminen vähintään 15 km päässä työpisteestä tai kodista. [2]

Vuodelle 2020 Verohallinto on päättänyt seuraavat enimmäismäärät verottomille päivärahoille [1]:

  • kokopäiväraha 43 euroa (vuonna 2019 kokopäiväraha 42 e [3])
  • osapäiväraha 20 euroa (vuonna 2019 osapäiväraha 19 e[3])

Päivärahan saaminen edellyttää työ- tai virkamatkaa, joka suuntautuu yli 15 kilometriä työpaikalta tai kotoa riippuen siitä, kummasta alkaen matka tehdään. Osapäivärahaa maksetaan kotimaassa yli kuusi tuntia ja kokopäivärahaa yli 10 tuntia kestävältä työmatkalta. Päivärahan sijaan on myös mahdollista maksaa ateriakorvausta joka on suuruudeltaan enintään 10,75 euroa. [4] Ateriakorvauksen saamisen edellytyksenä on, ettei työnantaja maksa päivärahaa, työntekijällä ei ole mahdollisuutta järjestää ruokailua ruokatauon aikana tavanomaisessa paikassa. [4] Ateriakorvausta voidaan korottaa, jos palkansaajalla on kaksi ruokailuun oikeuttavaa taukoa työpäivän aikana ja edellä mainitut korvaukseen oikeuttavat kriteerit täyttyvät. Tällöin ateriakorvauksen määrä on 21,50 euroa. [4]

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä

euro

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 43
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden  
- vähintään 2 tunnilla 20
- yli 6 tunnilla 43

Esimerkki1: Työmatkasi Suomessa kestää 27 tuntia. Ensimmäisen täyden matkavuorokauden päiväraha on 43 euroa. Viimeisen täyden matkavurokauden päättymisestä on kulunut 3 tuntia kun työmatka päättyy, joten toinen päiväraha on 20 euroa. Olet oikeutettu saamaan 43+ 20 = 63 euroa. [2]

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa. [2]

Esimerkki 2: Työmatka kestää 29 tuntia ja ruokailet ilmaiseksi kaksi kertaa ensimmäisen 24 tunnin aikana ja kerran viimeisten 5 tunnin aikana. Päivärahojen kokonaismäärä on tällöin: 43/2+20/2 = 31,5 euroa. [1]

Ulkomaille suuntautuvalla työmatkalla maksetaan ulkomaanpäivärahaa, jonka suuruus vaihtelee matkustuspaikkakunnan kalleuden mukaisesti. Näin päivärahat voivat vaihdella jopa saman valtion sisällä. Esimerkiksi vuonna 2020 päiväraha on Venäjällä yleisesti 63 euroa, mutta Moskovassa 78 euroa ja Pietarissakin 72 euroa. Ulkomaanpäivärahat määräytyvät Verohallinnon vuosittain julkaistavan taulukon mukaisesti. [5]

Myös asevelvollisille maksettava päivittäinen korvaus on nimeltään päiväraha. Varus- ja siviilipalvelusmiehen päiväraha on palvelusajan mukaan vuonna 2020 5,15 euroa (1–165 pv), 8,60 euroa (166–255 pv) tai 12,00 euroa (256–347 pv). Naispuolisille varusmiehille maksetaan päivärahan lisäksi varusrahaa, jonka tarkoituksena on kattaa niitä hygienia- ja terveystuotteita, joita Puolustusvoimat ei voi tarjota. [6]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c Kilometrikorvaus ja päiväraha Verohallinto. Viitattu 2.3.2020.
  2. a b c Kotimaan päivärahat 2020 Veronmaksajain Keskusliitto ry. Viitattu 2.3.2020.
  3. a b Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019 Verohallinto. Viitattu 2.3.2020.
  4. a b c Ateriakorvaus 2020 Veronmaksajain Keskusliitto ry. Viitattu 2.3.2020.
  5. Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020 Verohallinto. Viitattu 2.3.2020.
  6. Päiväraha ja varusraha – Varusmies - Varusmies intti.fi. Viitattu 2.3.2020.