Miessakit

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miessakit
Miessakit logo teksti rgb 200x54.png
Perustettu 1995
Toimiala kansalaisjärjestö
Kotipaikka Helsinki[1]
Puheenjohtaja Timo Laaninen[2]
Hallitus Markku Vettenniemi (vpj.)
Timo Kitunen
Kari Kopra
Matti Rossi
Sivusto http://www.miessakit.fi
Jäsenlehti URHO

Miessakit ry on miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva ja parantava kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Yhdistys täydentää toiminnallaan miehille, heidän lapsilleen ja perheilleen tarjolla olevia palveluja sekä edistää perheiden sisäistä vuorovaikutusta ja väkivallatonta perhe-elämää. Miessakit kokoaa miehiä ryhmiksi ja verkostoksi, järjestää eri muotoisia kriisi- ja tukipalveluja kaikenikäisille miehille, kouluttaa ja luennoi, osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun, harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä toimii samoja tavoitteita ajavien miesryhmien valtakunnallisena yhdyssiteenä ja ylläpitää oman alansa kansainvälisiä yhteyksiä. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Tomi Timperi.

Miessakit ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten valitsemista valtuutetuista koostuva valtuusto. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat valtuuston syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä.[3] Hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Laaninen.[4] Miessakkien voidaan katsoa olevan osa suomalaista miesliikettä, ja yhdistys onkin Miesjärjestöjen keskusliiton perustajajäsen.

Järjestö yllä pitää maanlaajuista yhdysmiesten verkostoa. Yhdysmiehet toimivat Miessakkien paikallisina kontaktihenkilöinä ja kartoittavat miehille suunnattuja palveluja ja paikallismedian toimintaa. Miessakit julkaisee myös eri toiminta-alueitaan käsittelevää kirjallisuutta sekä URHO-jäsenlehteä.

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miessakit ry:n tarkoitus on huolehtia miesten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä kehittää pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. Tätä tarkoitusta se toteuttaa luomalla ja ylläpitämällä monimuotoista matalan kynnyksen vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja, kouluttamalla vertaisohjaajia sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, olemalla mukana rakentamassa erilaisten organisaatioiden miestyötä sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys katsoo miesten oman osallistumisen ja miesten välisen vertaisuuden muodostavan keskeisimmät tarvittavaa osaamista tuottavat elementit tavoiteltaessa miesten hyvinvoinnin vahvistumista. Miessakit ry:n merkitystä tällä kentällä korostaa yhdistyksen ainutlaatuisuus; kaikki sen toimijat ovat miehiä. Tällä rakenteella pyritään mahdollistamaan miesten tarpeiden pysyminen tavoiteasettelun keskiössä. Tunne siitä, että toiminta on rakennettu juuri itselle, nähdään tärkeänä osallistumiskynnystä madaltavana tekijänä. Samalla tarkoitus on vaikuttaa miesten oman arvokkuuden kokemuksen vahvistumiseen, ja miesten keskinäisen sosiaalisen toiminnan ja avun hakemisen arkipäiväistymiseen.[5]

Miessakkiopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miessakkiopiston logo

Yhdistyksen Miessakkiopisto kokoaa yhteen erilaisia kursseja ja harrasteryhmiä, jotka ovat niin kulttuurillisia, taiteellisia kuin urheilullisiakin, kuten kirjallisuussakki tai säbäsakki -ryhmät. Opisto pyrkii olemaan valtakunnallinen, joten sillä on ryhmiä myös yhdistyksen toimipisteiden ulkopuolella.[6] Opiston toimintaperiaate kiteytyy myös sen logossa (”leveällä pensselillä, matalalla kynnyksellä”).

Miesryhmätoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistys kehittää miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita kokoamalla miehiä ympäri maata pienryhmiin, joissa keskustellaan miehenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä ja haetaan aineksia omaan henkiseen kasvuun. Miesryhmätoiminta voi toimia myös tärkeänä ennaltaehkäisevänä sosiaali- ja terveyspoliittisena toimintamallina. Yhdistys kouluttaa ryhmien vetäjiksi vapaaehtoisia vertaisohjaajia.

Erosta Elossa -palvelun logo.

Erosta Elossa: Erokriisitoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erosta Elossa -palvelu tarjoaa miehille tukea ja opastusta ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää kun parisuhde uhkaa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Neuvonnassa pyritään lasten etujen ja isyyden turvaamiseen. Eroryhmissä miehet voivat jakaa kokemuksiaan ja saada uusia näkökulmia vaikeaan elämäntilanteeseen. Ryhmien ohjaajat ovat yhdistyksen kouluttamia miehiä.[7] Yhdistys myös kouluttaa eron kokeneita miehiä EETU:iksi (Erosta Elossa -tukihenkilö), jotka tarjoavat vertaistukea muille erotilanteessa oleville miehille.[8]

Lyömätön Linja -toiminnan logo.

Lyömätön Linja: Lähisuhdeväkivaltatoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyömätön Linja -palvelu tarjoaa apua miehille, jotka ovat käyttäneet fyysistä tai henkistä väkivaltaa läheisiään kohtaan. Yksilötyöskentelyssä pyritään auttamaan asiakasta luopumaan väkivallan käytöstä. Psykoterapeuttinen työskentely tarjoaa mahdollisuuden löytää väkivallan käytön kannalta olennaisia tunne-elämän ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Toiminta perustuu asiakkaan omaan haluun työskennellä eroon väkivaltaisuudesta.

Isyyden Tueksi: Isätoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Isyyden Tueksi -toiminnan logo.

Isyyden Tueksi -isätoiminta keskittyy isyyden tukemiseen ja pyrkii tuomaan isyyttä esille kaikin tavoin. Miesten mahdollisuudet olla mukana lapsen syntymässä ja tämän varhaiskasvatuksessa ovat laajentuneet merkittävästi. Tukea oman isyyden vahvistamiseksi tarvitaan erityisesti ensimmäisen lapsen kohdalla jo raskausajasta alkaen. Tähän tarpeeseen Miessakkien isätoiminta vastaa kehittämällä ja toteuttamalla koulutuksia ja tukirakenteita. Miehille tarjotaan mahdollisuus osallistua isien vertaistukiryhmiin yleisen kunnallisen synnytysvalmennuksen yhteydessä tai omaehtoisen toiminnan muodossa. Lisäksi isien kanssa työskentelevät voivat hankkia erityiskoulutuksen isyyden tukemiseen.

Vieraasta Veljeksi: Maahanmuuttajatoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vieraasta Veljeksi -logo

Suomessa asuu tulevaisuudessa yhä enemmän muista kulttuureista tulevia miehiä, joiden erityistarpeet Miessakit pyrkii ottamaan huomioon Vieraasta Veljeksi -toiminnallaan. Se tukee kotoutumista luomalla maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja. Vieraasta Veljeksi on rakentanut toimintamallin, jossa kotoutumista edistetään kaksisuuntaisesti tukihenkilötoiminnan, oppimisryhmien, harrastustoiminnan ja vaikutustyön avulla.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet: Väkivaltatoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Väkivaltaa Kokeneet Miehet on Miessakkien vuonna 2016 alkanut hanke, jonka tavoitteena on auttaa niin lähisuhde-, katu- kuin muitakin väkivallan muotoja kokeneita miehiä. Hankkeen tarkoituksena on myös tuottaa uutta tietoa miesten kokemasta väkivallasta ja lisätä yhteiskunnallista tietoutta siitä, sekä murtaa miesten kokemaan väkivaltaan liittyviä tabuja.

MASI-hanke: Apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2017 alkaneen MASI-hankkeen tarkoituksena on tukea isien toimintakykyä ja hyvinvointia perheissä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on masennusta tai masennustyyppistä oireilua. Varsinaista masennusdiagnoosia ei tarvita. MASI on suunnattu niille isille, jotka kokevat toimintakykynsä ja jaksamisensa olevan kovilla. Työskentelyn tavoitteena on jäsentää omaa tilannetta ja antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin asiakkaan omista lähtökohdista. Hanke keskittyy sekä käytännön auttamistyöhön että uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämiseen aiheesta.

Miestyön Osaamiskeskus: Kehittämis- ja koulutustoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miessakkien kehittämis- ja koulutustoiminta on keskitetty Miestyön Osaamiskeskukseen. Se tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa tällä alueella toimivien osapuolten osaamista. Osaamiskeskuksen toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja näin hankitun tiedon edelleen välittämiseen koulutusten, seminaarien ja luentojen kautta. Osaamiskeskus pyrkii toiminnallaan vahvistamaan miestyöhön liittyvää osaamista terveys-, sosiaali-, opetus- ja nuorisotyössä. Tämä toteutuu muun muassa eri yhteistyöverkostojen kanssa toteutettavissa koulutuksissa ja kehittämishankkeissa. Miestyön Osaamiskeskuksen koulutuksiin kuuluu myös miesryhmänohjaajien työnohjaus.

Yhdistys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miessakkien yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarkoituksena on tuoda miesnäkökulmaa julkiseen keskusteluun sekä kantaa ottaen että yhdistyksen tärkeäksi katsomia aiheita esiin nostaen. Miessakit ry osallistuu julkiseen keskusteluun julkaisuissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa halutaan käsitellä yhdistyksen tehtävän kannalta tärkeitä kysymyksiä. Puheenvuoroillaan ja lausunnoillaan yhdistys pyrkii synnyttämään keskustelua ja sitä kautta vaikuttamaan.[9] Yhdistys on muun muassa tehnyt lausunnon huoltoriitojen sovittelun valtakunnallistamisesta sekä tehnyt huomautuksia lakiehdotukseen perheen sisäisestä lähestymiskiellosta.[10]

Miesten Viikko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistys järjestää myös vuosittain isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa Miesten Viikon, jonka aikana järjestetään miesteemaan liittyviä tapahtumia, tempauksia ja seminaareja.[11] Miesten Viikkoa on järjestetty vuodesta 2005 alkaen.

Arvot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat[12]:

 1. Sukupuolisensitiivisyys
 2. Vertaisuus
 3. Ammatillisuus
 4. Hyvinvoinnin edistäminen

Julkaisuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Linnankoski, Jouni & Valtonen, Markku: Erosta Elossa – ero-opas miehille. 2009.[13]
 • Peitsalo, Peter: Miesryhmät – teoista sanoiksi. 2008.[14]
 • Jolkkonen, Pekka & Varjonen, Panu: Väkivalta – tunteita, toimintaa ja vastatunteita. 2002.[15]
 • Lampela-Kivistö, Liisa: Kaskesta uusi kasvu. 2004.[16]
 • Kerkkänen Heikki & Saastamoinen Kimmo: Vieraasta Veljeksi - kaksisuuntaista kotoutumista miehille. 2013.[17]
 • Kekkonen Milla, Lilja Johanna & Nieminen Karoliina: Isätietoa. 2013.[18]
 • URHO-jäsenlehti (julkaistaan 4 kertaa vuodessa).[19]

Miessakit ry:n yhteystiedot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miessakkien Helsingin toimisto sijaitsee Annankatu 16 B 28:ssa, 00120 Helsinki.

Lahden toimipiste sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 30, 15110 Lahti ja Tampereen toimipiste osoitteessa Kumppanuustalo Artteli, Salhojankatu 42 (2. krs), 33500 Tampere.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miessakit ry:n perustamisen taustalla oli muun muassa Antti-Veikko Perheentupa ja hänen puolisonsa Britt-Marie Perheentuvan kanssa kehittämä ajatus siitä, että miehet ja naiset tarvitsevat uudenlaista, omalle sukupuolelle rauhoitettua tilaa muuttuneen yhteiskunnan tuominen mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärtämiseksi.[20] Antti-Veikko Perheentupa aloitti vain miehille tarkoitettuja vertaisryhmien kokoamisen 1980-luvun loppulla. Ryhmissä mukana olleet miehet kokivat toiminnan niin merkittäväksi, että lähtivät yhdessä Perheentuvan kanssa perustamaan yhdistystä, jonka tavoitteeksi tuli valtakunnallisen, miehille tarkoitetun sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen. Yhdistyksen perustamiskokous järjestettiin 28. helmikuuta 1995.[21]

Raha-automaattiyhdistys (RAY) tuki Miessakit ry:n toimintaa koko sen toimintahistoriansa ajan, ja RAY:n toiminnan loputtua yhdistystä tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Vuoden 1996 alussa saatu ensimmäinen kolmivuotinen tukipaketti mahdollisti toiminnan määrätietoisen käynnistämisen. Alussa yhdistyksen toiminta keskittyi vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen. Se muun muassa koulutti ryhmänohjaajia, tiedotti ryhmien olemassaolosta ja tuki niiden toimintaa. Miesfoorumi-toiminta aloitti myös toimintansa, jonka tavoitteena oli pohtia yhteiskunnan ja miehenä olemisen suhdetta siihen.

Ensimmäiset kohdennetut toimintamuodot aloittivat toimintansa vuonna 1997. Tällaisia toimintamuotoja ja hankkeita ovat muun muassa Perheväkivaltatoiminta (Lyömätön Linja), Erokriisitoiminta (Erosta Elossa), Isätoiminta (Isyyden Tueksi) ja Maahanmuuttajatoiminta (Vieraasta Veljeksi). Näiden pitkälti ammatilliseen osaamiseen perustuvien palvelutoimintojen ohella Miessakit ry on ylläpitänyt matalakynnyksisempää toimintaa, jossa vertaisryhmätoiminnan tuottaman sosiaalisen hyvinvoinnin rinnalla on huolehdittu myös fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista mm. liikunnan ja kulttuurin keinoin. Vuonna 2000 yhdistys nimesi paikallistoimintoja tukevan yhdysmiehistön. Tämä on mahdollistanut alkuperäiseen perustamisideaan pohjautuvan miesten oman tukiverkoston.

Miessakit ry on myös koko toimintahistoriansa ajan ollut mukana vaikuttamassa yleiseen yhteiskuntakehitykseen tuottamalla mieserityistä näkökulmaa hyvinvointi- ja tasa-arvopolitiikan toimijoiden tueksi. Tavoitteena on ollut, että miehenä olemisen erityiskysymyksistä ja myös miesten ongelmista on käytettävissä rakentavaa syvätietoutta, jotta aiotut kehittämistoimet aidosti tukisivat myös miehiä, ja jotta eri toimien tavoitteet konkretisoituisivat. Perusarvona tässä työssä on ollut, että mies- ja naiserityisen tiedon lisäksi rakentamisessa tarvitaan sukupuolten välistä, toisia kunnioittavaa ja tukevaa yhteistyötä. Yhdistyksen toiminta on toteutettu alusta saakka miesvoimin.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Miessakit ry: Miessakit ry:n säännöt miessakit.fi. Viitattu 11.3.2015.
 2. Miessakit ry: Hallitus miessakit.fi. Viitattu 2.5.2018.
 3. Miessakit ry: Yhdistys
 4. Miessakit ry: Timo Laaninen Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi miessakit.fi. Viitattu 2.5.2018.
 5. [https://www.miessakit.fi/fi/miessakit_ry Miessakit ry - miehiä tukevaa hyvinvointityötä vuodesta 1995] miessakit.fi. Viitattu 2.5.2018.
 6. Miessakit ry | Miessakkiopisto
 7. Miessakit ry: Erosta Elossa -eroryhmäohjaaja –koulutus miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 8. Miessakit ry: EETU – EROSTA ELOSSA -TUKIHENKILÖTOIMINTA miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 9. Miessakit ry: Miehet muuttuvassa yhteiskunnassa miessakit.fi. Viitattu 11.3.2015.
 10. Miessakit ry: Lausunnot miessakit.fi. Viitattu 11.3.2015.
 11. Miessakit ry: Miesten Viikko miestenviikko.fi. Viitattu 11.3.2015.
 12. Miessakit ry: Toimintaa ohjaavat arvot miessakit.fi. Viitattu 11.3.2015.
 13. Miessakit ry: Erosta Elossa ero-opas miehille miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 14. Miessakit ry: Miesryhmät – teoista sanoiksi miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 15. Miessakit ry: Väkivalta – tunteita, toimintaa ja vastatunteita miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 16. Miessakit ry: Kaskesta uusi kasvu miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 17. Miessakit ry: Vieraasta Veljeksi - kaksisuuntaista kotoutumista miehille miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 18. Miessakit ry: Isätietoa miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 19. Miessakit ry: URHO - uusia väyliä miehille miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 20. Miessakit ry: Miessakit ry:n historiasta miessakit.fi. Viitattu 17.3.2015.
 21. Onne meille (vähintään) parikymppisille!, s. 4. Helsinki: Miessakit ry, 2015. URHO Kevät 2015 (PDF) (viitattu 17.3.2015).

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]