Metsätieteet Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Metsä on aina ollut tärkeä suomalainen luonnonvara.

Metsätieteet luetaan tavallisesti niin sanottuihin sovellettuihin tieteisiin, ja niiden kohteena ovat metsät, niiden toiminta ja käyttö. Alalajeina ovat esimerkiksi metsäekologia, dendrologia, metsämaatiede, metsänhoitotiede, metsäeläintiede, metsäpatologia, suometsätiede, metsäekonomia, puumarkkinatiede, metsä- ja puuteknologia sekä metsänarviointi.

»Metsätieteellinen tutkimus on metsätalouteen ja metsäsektoriin kohdistuvaa perus- ja soveltavaa tutkimusta. Se yhdistää biologista, ekologista, teknistä, taloudellista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta metsätalouden ja metsäsektorin kehittämiseksi.
Metsätieteellinen tutkimus on ongelmakeskeistä ja monitieteistä tutkimusta, joka vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntaan. Metsävaratiedot luovat perustan metsänkäytölle ja hoidolle sekä metsänkäytön ohjaukselle. Metsäpolitiikan toteutuksessa tarvitaan toimenpiteiden ja lainsäädännön tasolla tapahtuvaa normitusta. Metsät ovat myös tärkeä osa ympäristöä, ja ne ovat avainasemassa mm. suojeltaessa biodiversiteettiä ja sidottaessa ilmakehän hiiltä tarkoituksenmukaista maankäyttöä soveltaen.»
(Seppo Kellomäki)

»Metsäntutkimus poikkeaa muista tieteenaloista siinä, että voimavarat ovat keskittyneet pitkälti sektoritutkimuslaitokseen yliopistojen jäädessä voimavaroiltaan sitä pienemmäksi. Siitä seuraa, etteivät yliopistot pysty tuottamaan kaikkea sellaista perustutkimusta, joka on välttämätöntä Metlan perustehtävän eli soveltavan tutkimuksen suorittamisessa. Niinpä Metlalle jää vastuuta myös perustutkimuksesta.»
(KMO 2010 taustaraportti)

Itä-Suomen yliopisto metsäekologian tutkimusryhmä on ollut yksi Suomen Akatemian valitsemista tutkimuksen huippuyksiköistä. Ryhmää johtaa akatemiaprofessori Seppo Kellomäki. Helsingin yliopistossa metsätieteissä on tehty huippututkimusta useilla aloilla, esimerkiksi metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen tutkimus yhteistyössä fysiikan laitoksen kanssa.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on metsätieteisiin painottunut valtion tutkimuslaitos. Suomen Metsätieteellinen Seura (perustettu vuonna 1909) edistää metsäntutkimusta Suomessa muun muassa järjestämällä tilaisuuksia, julkaisutoiminnalla sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Metsätieteitä opetetaan Suomessa akateemisella tasolla Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja Itä-Suomen yliopistossa (Joensuussa) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa, Metsätieteiden osastolla.[1]

Metsätieteiden opiskelijoita kutsutaan metsäylioppilaiksi tai forsteiksi. Yliopiston metsätieteiden opiskelijoiden pitkäaikaisia ainejärjestöjä ovat Metsäylioppilaat ry ja Joensuun Metsäylioppilaat ry.

Metsätieteitä opiskellaan Helsingin yliopistossa metsätieteiden laitoksella[2], jonka pääaineita ovat metsien ekologia ja käyttö sekä metsäekonomia ja markkinointi. Näiden pääaineiden alla on yhteensä 13 opintosuuntaa.

Itä-Suomen yliopistossa järjestettävät opintokokonaisuudet:

 • Perusopinnot - Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto (MMK), 180 opintopistettä, 3 vuotta.[2]
  • Pääaineena on metsätiede. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä vapaasti valittavasta sivuaineesta.
 • Maisteriopinnot - Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto (MMM), 120 opintopistettä, 2 vuotta.[3]
  • Metsien hoito ja metsäekosysteemit -erikoistumisala
  • Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala
  • Metsäekonomian ja -politiikan erikoistumisala
  • Metsä-, energia- ja puuteknologian erikoistumisala
  • European Forestry -maisteriohjelma
  • Forestry (CBU) -maisteriohjelma
  • Transatlantic Forestry -maisteriohjelma
  • Wood Materials Science -maisteriohjelma
 • Tohtoriohjelma - Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto / Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto (MMT/MML).[4]
  • Metsät ja metsien bioresurssit
 • Kai Husso, Sakari Karjalainen & Tuomas Parkkari (toim.) 2000. Suomen tieteen tila ja taso. Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla. Suomen Akatemia (pdf, 308 s.) Ladattavissa Akatemian kotisivuilta[vanhentunut linkki].
 • Maa- ja metsätalousministeriö 2008. Kansallinen metsäohjelma 2015. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2008. (pdf, 45s.) Ladattavissa ministeriön kotisivuilta.
 1. Metsätieteiden osasto | UEF www.uef.fi. Viitattu 13.7.2019.
 2. Metsätieteet, HY

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]