Kansallinen Terveysarkisto (Kanta)

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kanta-palvelut

Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta ovat suomalaisia julkisia palveluja. Palveluja kutsutaan myös Kansallisen Terveysarkiston palveluiksi (Kanta-palvelut). Ne muodostavat lainsäädäntöön perustuvan palvelukokonaisuuden, joka tulee kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien käyttöön vaiheittain vuosina 2010–2016.

Kanta-palvelut kattavat koko Suomen. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat voivat käyttää Sähköistä reseptiä ja Potilastiedon arkistoa, ja kaikilla Suomen apteekeilla on ollut valmius toimittaa sähköisiä reseptejä vuodesta 2012 lähtien.

Kansalliseen Terveysarkistoon muodostuu vähitellen sähköinen potilastietojen kansio, johon koottua potilastietoa voidaan antaa hoitoa antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön potilaan haluamassa laajuudessa ja tietoja voi käyttää myös potilas itse. Sähköisistä resepteistä muodostuu oma reseptikansionsa, joka on potilaan ja terveydenhuollon lisäksi myös apteekkien käytössä.

Kansallisen Terveysarkiston myötä keskeiset potilastiedot pysyvät tallessa ja seuraavat potilasta sähköisessä muodossa asioipa potilas missä terveydenhuollon palvelupisteessä hyvänsä. Potilas määrittelee kuitenkin aina itse, ketkä tietoja voivat katsoa. Kun olennainen tieto seuraa mukana ja on hoitavalla lääkärillä käytettävissä, hoidon jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden edellytykset paranevat. Potilas ja lääkärisi näkevät molemmat, mitä lääkkeitä potilaalle on aiemmin määrätty, ja miten paljon niitä on apteekista haettu.

Lähde: http://www.kanta.fi/kanta-palvelut


Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastiedon arkisto ei ole vielä käytössä koko maassa, vaan laajenee vähitellen. Ajantasaisen listan palvelua käyttävistä terveydenhuollon toimintayksiköistä löydät sivun vasemmassa laidassa olevista linkeistä.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Tulevaisuudessa omia potilastietojaan pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta. Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Lähde: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/earkiston-esittely


Omakanta

Kansalaisten käyttöön on tehty Omakanta-palvelu, jonka kautta kaikilla on mahdollisuus katsella omia tietojaan Kansallisessa terveysarkistossa. Omakanta sijaitsee osoitteessa http://www.omakanta.fi ja siihen kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omakanta-palvelua voivat käyttää kaikki täysi-ikäiset, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Omakannassa näkyvät esimerkiksi poliklinikkakäynneiltä tallennetut tekstit. Osastohoitojaksolta on nähtävissä hoitojakson väli-ja loppuarviotekstit. Omakannassa ovat nähtävissä myös diagnoosit, toimenpiteet, kriittiset riskitiedot, lääkitystiedot sekä reseptit

Omakannan käyttäjä voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Lähde: http://www.hus.fi/potilaalle/potilasasiakirjat_tietojen_salassapito/omakanta-potilastiedon-arkisto/Sivut/default.aspx


Vanhat potilastiedot

Potilastiedon arkistoon ei tällä hetkellä voi tallentaa vanhoja, sähköisesti tai tulosteena tallennettuja potilasasiakirjoja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (ns. asiakastietolaki) kuitenkin määrää, että ennen liittymistä valmistuneet potilasasiakirjat voidaan tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun, joten ominaisuus tullee käyttöön kun se on teknisesti mahdollista.

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159


Tekninen ylläpito ja rekisterinpitäjä

Kanta-palvelut ovat toiminnallisesti ns. pilvipalveluita. Palveluiden teknisestä toimivuudesta, ylläpidosta ja yhteensopivien järjestelmien testauksesta sekä sertifioinnista vastaa Kansaneläkelaitos.

Lähde: http://www.kanta.fi/yhteistyokumppanit


Kanta-välittäjät

Kanta-palveluun voi liittyä suoraan Kelan rajapintojen kautta, mutta tämä on melko monimutkaista ja edellyttää liittyvän järjestelmän sertifiointia. Markkinoilla toimii Kanta-välittäjiä, joiden palveluiden kautta Kanta-palveluihin voi liittyä suoraa integraatiota helpommin. Kanta-välittäjärekisteriin kootaan tiedot palveluntuottajista, jotka eivät ole terveydenhuollon organisaatioita tai apteekkeja, mutta joilla on valtuutus toimia välittäjänä KanTa-palveluihin liityttäessä. Sertifioituja Kanta-välittäjiä ovat mm. Atostek Oy (eRA-palvelu[1]) sekä Mediconsult Oy (Mediresepti).

Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/koodistopalvelu/koodistot/organisaatiokoodistot

Toiseksi arvostetuin verkkobrändi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kanta.fi oli vuonna 2016 toiseksi arvostetuin suomalainen verkkobrändi Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimuksen vuosittaisessa tutkimuksessa.[2]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Atostek eRA – Atostek www.atostek.com. Viitattu 6.6.2017.
  2. Yle kehaisee: Yle Areena on Suomen arvostetuin verkkobrändi Markkinointi & Mainonta 25.11.2016. Viitattu 2.5.2017.