KRIS

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli kertoo järjestöstä. Kris-tikarista kerrotaan artikkelissa kris.

KRIS on eri puolille maailmaa levinnyt, alun perin Ruotsista lähtöisin oleva entisten vankien perustama järjestö, joka tarjoaa monipuolista apua ja tukea rikostaustaisille.[1] Tavoitteena on rikoksesta tuomittujen selviytyminen rangaistuksen päättyessä ja niiden nuorten auttaminen, joilla on riski ajautua rikosuralle. KRIS:n periaatteita ovat päihteettömyys, rehellisyys, toveruus ja yhteisvastuullisuus.

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

KRIS:n toiminta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Näitä ovat vankilatyö, avotyö ja nuorisotyö. Pääpaino kaikessa toiminnassa on päihteettömän ja rikoksettoman elämäntavan tukeminen vertaiskokemuksen avulla.

Vankilatyön tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita irtaantumaan päihde- ja rikoskierteestä, kannustaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää entisten rikollisten integroitumista yhteiskuntaan. Vankilatyössä pyritään jakamaan tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja tukimuodoista, tuetaan vertaiskokemuksen kautta vankien muutosprosessia ja annetaan informaatiota vapautumiseen liittyvissä asioissa näin myötävaikuttaen uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Vankilatyö sisältää mm. henkilökohtaisia tukitapaamisia (vertaistukihenkilö, palveluohjaus, tukityö ja neuvonta), teemaryhmiä, intensiivistä lomatukea poistumisluvan aikana, tuetuttuja asiointilomia, portilta hakuja vapautuessa, palveluohjausta, opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoitusta sekä yhdessä tekemistä mm. erilaisten harrastusten parissa.

Avotyö keskittyy pääosin toimintakeskuksista käsin tehtävään tukityöhön. Toimintakeskuksien tarkoituksena on tarjota rikostaustaisille matalan kynnyksen palveluita ja paikka, jossa voi viettää aikaa muiden päihteettömyyteen sitoutuneiden entisten rikollisten kanssa. Toimintakeskukset sisältävät mm. seuraavia palveluita: vertaistukityötä, kuntouttavaa työtoimintaa, koevapausohjelmia, ammatillista ennalta ehkäisevää nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaustyötä ja ohjattuja nuorten ryhmätoimintoja, verkostoyhteistyötä, palveluohjausta, neuvontaa, päihde- ja asumispalveluihin ohjausta, teemaryhmiä, naisten ryhmätoimintoja, vapaa-aika-, harrastus- ja liikuntatoimintoja, atk-koulutuksia sekä jatkosuunnitelmien tekoa työelämään ja koulutukseen.

KRIS-erityisnuorisotyö on ennalta ehkäisevää ja korjaavaa kriminaalityötä 15-25 -vuotiaille päihde- ja/tai rikoskierteessä oleville nuorille vertaistuen avulla. Erityisnuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta sekä luoda yhdessä tavoitteita, jotka auttavat nuorta saamaan kiinni mielekkäämmästä ja vastuullisemmasta elämäntavasta. Nuorisotyön mentoreilla itsellään on kokemuksia mm. syrjäytymisestä, vankilasta, päihdeongelmasta ja lastensuojelun asiakkuudesta. Nuorisotyö sisältää mm. vertaistukityötä, harrastustoimintaa, leiritoimintaa, verkostopalavereita sekä ohjausta työelämään ja koulutukseen.

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

KRIS on jakautunut usealle paikkakunnalle ja koostuu useasta itsenäisestä paikallisyhdistyksestä. Toimintaa ja toiminnan eettisyyttä valvoo KRIS-Suomen keskusliitto, joka on valtakunnallinen Suomen KRIS:n kattojärjestö. Keskusliiton ensisijainen tarkoitus on yhtenäistää KRIS-työtä, valvoa sen etiikkaa sekä helpottaa jäsenjärjestöjen keskinäistä asemaa ja työtä tasavertaisuuden hengessä jälkihuollon toimijoiden kentässä. Keskusliitto on perustettu sääntömääräisten tehtäviensä myötä edistämään päihteettömyyden merkityksen kokonaisvaltaista ymmärrystä, vertaistyön arvonnousua ja kokemukseen perustuvan tiedon käyttöä vapautuvien jälkihuollossa.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistys jalkautui Suomeen vuonna 2001, jolloin toiminta aloitettiin nimellä Rikollisten Revanssi Yhteiskunnassa - RRY. (Suora suomennos emämaa Ruotsin K.R.I.S - Kriminellas Revansch i Samhället -nimestä.) RRY:tä ei rekisteröity ennen kuin se muutti nimensä KRIS-Suomi ry:ksi huhtikuussa 2003. Samalla käynnistyi KRIS:n työn ytimessä oleva vankilatyö. RAY ja KRITS lähtivät tukemaan rakentumista vuoden 2004 alusta. Silloinen toiminta oli jakautunut Loviisaan, Helsinkiin, Nurmekseen, Hämeenlinnaan ja Uuteenkaupunkiin.

Loviisassa sijaitsi alusta lähtien KRIS-Suomen rakentumiseen, taloudenpitoon, tiedottamiseen ja eettiseen kontrolliin keskittynyt toiminta - sekä KRIS-toiminnan avustamiseen ja kansainväliseen humanitääriseen apuun tähtäävä työ (KRIS-tukiyhdistys - KRIS-Kirppari). Hämeenlinnan toiminta keskittyi luonnollisista syistä naisvankityöhön. Uudenkaupungin toiminta levittäytyi Turkuun, Uuteenkaupunkiin ja Raumalle. Kesällä 2004 perustettiin KRIS-Tampere ry.

Organisaatiorakennetta paranneltiin vuosina 2006 ja 2007 jolloin maahan oli ehtinyt syntyä kymmenkunta KRIS-yhdistystä. KRIS-Suomi ry muuttui KRIS-Etelä-Suomi ry:ksi, ja perustettiin KRIS-Suomen keskusliitto ry.

KRIS-työssä on ollut monessa mielessä uudisraivauksen tunnusmerkit. Milloinkaan aikaisemmin ei järjestökentässä ollut nähty toimijaa, jonka jäsenistö koostuu lähes yksinomaan entisistä päihdeongelmaisista rikollisista.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]