Jussi Onnismaa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Jussi Onnismaa on suomalainen ohjauksen dosentti, työnohjaaja ja työnohjaajien kouluttaja, organisaatiokonsultti sekä johtoryhmien valmentaja Werka kehitys Oy:ssa. Hän on ollut asiantuntijana ja ideoijana useissa työelämää ja koulutusta lähentävissä kehittämishankkeissa ja hän on toiminut mm. Suomen työnohjaajat ry:n ammattieettisessä neuvottelukunnassa sekä Työelämän tutkimusyhdistyksen ja Organisaatiodynamiikka Finod ry:n hallituksessa. Onnismaa on tietokirjailija, joka on julkaissut kirjoja ja artikkeleita ohjauksesta, dialogisuudesta, ammattietiikasta, työhyvinvoinnista, sosiaalisesta muistista ja organisaatioista.[1]

 • Organisaation aika, muisti ja etiikka. 2021. Jussi Onnismaa. Basam books. 2.p.
 • Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta. 2021. Jussi Onnismaa. Gaudeamus, 3. tarkistettu painos.
 • Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. 2015. Toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa ja Heikki Pasanen. Vastapaino.
 • Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys. TEM. Arja Haapakorpi ja Jussi Onnismaa.
 • Opettajien työhyvinvointi: Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004–2009. 2010 Jussi Onnismaa. Opetushallitus.
 • Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista, taitavuutta, 2008. Toim. Auli Toom, Jussi Onnismaa ja Anneli Kajanto Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.
 • Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. 2008. Toim. Anneli Eteläpelto ja Jussi Onnismaa. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 2. p
 • Ohjaus ammattina ja tieteenalana, osat 1-3. Toim. Jussi Onnismaa, Heikki Pasanen, Timo Spangar. 2000/2004. PS-kustannus.
 • Epävarmuuden paluu: ohjauksen ja ohjausasiantuntijuuden muutos, Väitöskirja, UEF 2003. Jussi Onnismaa
 • Guidance and Counselling in Finland. Best Practices and Current Policy Issues. Jussi Onnismaa and Heidi Viljamaa (Ed.). 1999. National Board of Education.
 • Aikuisten ohjaus auttamiskäytäntönä. 1998. Jussi Onnismaa. Opetushallitus.
 • Ohjaavan koulutuksen arviointia: Rajankäyntiä aikuisopetuksen, sosiaalityön, lyhytterapian ja kuntoutuksen kesken.1994. Jussi Onnismaa ja Leena Taskinen. Opetushallitus.
 • Keynote-esityksiä
  • Innovation, Motivation, Practice. Nordic counselling seminar, keynote. 12.9.2014 Salmia, Jyväskylä
  • Activity Theory and Practice Learning Conference, keynote. Milton Keynes, UK, 2.6.2009
  • Työnohjaus- ja konsultaatioalan kotimaiset konferenssit, keynote 26.8.2005 ja 26.8.2011