Itävaltalaisen koulukunnan suhdannevaihteluteoria

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Itävaltalainen suhdannevaihteluteoria (engl. The Austrian Business Cycle Theory, ABCT) yrittää selittää suhdannevaihteluita taloustieteen itävaltalaisen koulukunnan näkemysten avulla. Teoria pitää suhdannevaihteluita pankkien liian löysän luotonannon vääjäämättömänä seurauksena ja keskuspankkien tehottomien toimien pahentamana. Tämän seurauksena korkoaste pysyy matalana liian kauan, johtaen liialliseen luotonluontiin, spekulatiivisiin talouskupliin ja vähentyneeseen säästämisasteeseen.

Väittämiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teorian mukaan pankit luovat virheinvestoinnin boomi-romahdus suhdannevaihtelun liiallisella ja kestämättömällä luotonlaajennuksella liiketoiminnoille ja yksittäisille lainanottajille. Tämän luotonluonti saa sen näyttämään ikään kuin investointia varten valmiiden "talletettujen varojen" tarjonta olisi lisääntynyt, vaikutuksen ollessa sama: investointitarkoituksia varten olevien varojen tarjonta lisääntyy ja korkoaste laskee. Pankki-inflaatio johtaa lainanottajia, lyhyesti sanottuna, harhaan uskomaan, että säästettyjen varojen (investoitavaksi valmiiden "lykättyjen" varojen allas) tarjonta on suurempi kuin todella on. Kun "säästettyjen varojen" allas kasvaa, yrittäjät investoivat "pidempään tuotantoprosessiin" eli pääomarakennetta pidennetään, erityisesti "korkeammille tasoille", kauimpana kuluttajasta. Lainanottajat ottavat heidän vastahankitut varat ja korottavat pääoman ja muiden tuottajien hyödykkeiden hintoja, mikä teoriassa stimuloi investoinnin siirtymistä kulutushyödykkeiden toimialoilta pääomahyödykkeiden toimialoille. Itävaltalaiset väittävät lisäksi, että tällainen muutos on kestämätön, ja täytyy kääntyä aikanaan. Huolimatta valtavirran todistelöydöistä päinvastaisesta, teorian kannattajat päättelevät, että mitä pidempään kestämätön siirtymä pääomahyödykkeiden teollisuudenaloille jatkuu, sitä väkivaltaisempi ja häiritsevä on välttämätön uudelleen sopeutumisen prosessi. Ollessaan samaa mieltä ekonomisti Tyler Cowenin kanssa, Bryan Caplan on todennut, että hän kiistää myös sen, "että keinotekoisesti stimuloiduilla investoinneilla olisi mitään taipumusta tulla virheinvestoinneiksi."

Yrittäjien pidempiaikaisten investointien pitämistä parempana voidaan näyttää graafisesti käyttämällä mitä tahansa diskontattua kassavirtamallia. Olennaisesti matalammat korkoasteet lisäävät tulevaisuudessa tulevien kassavirtojen suhteellista arvoa. Mallinnettaessa investointimahdollisuutta, jos korkoasteet ovat keinotekoisen matalia, yrittäjät johdetaan uskomaan, että tulevaisuudessa saatava tulo riittävästi kattaa heidän lähiajan investointikustannukset. Yksinkertaisin muodoin, investoinnit, joissa ei ole järkeä varojen 10 prosentin kustannuksella, tulevat toteuttamiskelpoisiksi vallitsevalla 5 prosentin korkoasteella (ja saattavat tulla mukaansatempaaviksi monille yrittäjille 2 prosentin vallitsevalla korkoasteella).

Ihmisten aikapreferenssit, joka on aste, johon he pitävät parempana ilmaista tulevaisuuden tyydytyksiä, määrittävät kulutuksen suhdetta säästämiseen tai investointiin. Täten, yhteiskunnan yksilöiden aikapreferenssit määrittävät puhdasta korkoastetta ja koron lopulliset markkina-asteet heijastelevat puhdasta korkoastetta plus tai miinus yrittäjyyden riskiä ja ostovoiman komponentteja.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]