ITIL

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee prosessikehystä. Itil oli muinaisen Kasaarien kaanikunnan pääkaupunki.
ITIL v3 Elinkaarimallin rakenne

ITIL eli Information Technology Infrastructure Library on kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL on prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty 20 vuotta. Mallin kehitys alkoi Englannissa valtionhallinnon hankkeena 1980-luvulla ja sitä kehittämään ja edistämään on perustettu käyttäjäyhdistys itSMF – IT Service Management Forum.

ITIL-konseptia täydentävät muut IT-johtamisen mallit, kuten Information Services Procurement Library (ISPL), the Application Services Library (ASL), Dynamic Systems Development Method (DSDM) ja Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). Näiden yhteyksiä ja suhdetta ITILiin on tarkasteltu nykyisissä ITIL-kirjoissa.

ITIListä on saatavana viisi peruskirjaa ja erilaisia lyhennelmiä. Kirjat ovat lähinnä englanninkielisiä. Suomeksi löytyy nytmilloin? yksi taskukirja. ITIL Foundation -taskuopas on käännettävänä (09/2012).

ITIL® on Britannian OGC:n (Office of Government Commerce) rekisteröimä tavaramerkki ja oli aiemmin lyhenne sanoista Information Technology Infrastructure Library - Tietotekniikan infrastruktuurikirjasto. Nykyisin malliin viitataan vain ITILinä.

ITIL versio 4[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ITILin nykyinen kokonaisuus, ITIL 4, julkaisu aloitettiin 18. helmikuuta 2019, kun ilmestyi ITIL Foundation book. ITIL 4:ssä prosessit on korvattu 34:llä toimintamallilla.[1] Tämä helpottaa organisaatioiden kohdistamista ITIL:iin DevOps-, Agile- ja Lean-työmenetelmien kanssa. ITIL V4[2] ottaa käyttöön kokonaisvaltaisemman palvelunhallintafilosofian, mikä tekee siitä laajemman ja kattavamman nykypäivän IT-ympäristössä. ITIL 4 tuo uusia ideoita ja kehittää ITIL v3:n olemassa olevaa sisältöä.[3] ITIL 4 tunnistaa kaksi keskeistä elementtiä:

  • Palveluarvojärjestelmä (SVS)
  • Neljän ulottuvuuden malli

ITIL versio 3[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ITILin edellinen kokonaisuus julkistettiin kesäkuussa 2007 ja päivitettiin kesällä 2011. Siihen viitataan versiona kolme tai yleisesti ITILv3.

Malli oli ryhmitelty viiteen kirjaan. Aiemmat versiot 2 (julkistettu n. 2000, 8 kirjaa) ja 1 (julkistettu 90-luvun aikana, n. 34 kirjaa) ovat kehittyneet versiossa kolme palvelun elinkaaren kattavaksi prosessikirjastoksi.

ITIL versio 3 on kokoelma IT-tuotannon käytäntöjä ja ohjeistuksia. ITIL sisältää formaalit koulutus- ja sertifiointimallit. ITIL tukee ja auttaa täyttämään IT-palvelunhallinnan laatustandardin ISO20000 vaatimukset. Nykyaikaiset palvelunhallinnan johtamisen ja tuotannon työkalut ("ITSM-työkalut") noudattavat ITIL-mallia.lähde?

ITIL-elinkaarimalli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ITIL-kehys on koottu kattamaan IT-palveluiden elinkaari. Mallin ydin on palvelustrategia, joka on pohjana palvelun suunnittelulle, transitiolle ja tuotannolle. Kaikkia näitä ympäröi jatkuva palveluiden kehittäminen. Elinkaarimalli on rakennettu käytännön IT-palvelutuotannon kokemuksista.

Kirjat sisältävät ohjeistuksia ja malleja prosessien määrittelyyn, organisointiin ja käyttöön ihmisten, prosessien ja teknologioiden kannalta. Palvelutuotannon organisoinnissa otetaan kantaa eri tuotantomalleihin myös partnerien avulla. Vuoden 2011 päivityksessä kirjoihin lisättiin valmiita malleja, dokumenttipohjia ja roolikuvauksia.

ITIL V3 rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ITIL muodostuu kirjasarjasta, jotka kuvaavat ohjeistusta erilaisiin tilanteisiin ja tarjoaa käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan. Versiossa kolme siirryttiin tarkastelemaan palvelun elinkaarta.

ITIL-kirjat ovat

  • Palvelustrategia
  • Palvelusuunnittelu
  • Palvelutransitio
  • Palvelutuotanto
  • Palvelun jatkuva parantaminen

ITIL V2 rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Versio kaksi julkaistiin vuodesta 2000 lähtien. Se keskittyi tuki- ja toimitusprosesseihin. Kirjasarja käsitti käytännössä samat asiat kuin nykyinenkin versio, mutta muut osa-alueet jätettiin yleisesti huomioimatta. Jokainen kuvan palanen kuvastaa yhtä kirjaa.

ITIL - versio 2

ITIL V1 rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Versio yksi oli nimenomaan kirjasto, kokoelma yksittäisiä kirjoja eri osa-alueilta. Kirjoja alettiin julkaista 1989 lähtien. Niitä julkaistiin vuosien mittaan kymmeniä.

ITILin tekijänoikeus ja omistajuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alusta asti ITIL-konsepti on ollut vapaasti saatavilla, mutta se on tekijänoikeudella suojattu. Tämä ei estä ITIL-konseptin käyttämistä. ITILin tekijänoikeuden omistaa Britannica Cabinet Office.[4]

ITIL-konseptiin kohdistuva kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ITIListä on esitetty alusta asti paljon mm. seuraavanlaista kritiikkiä:

  • Kriitikot arvioivat, että ITIL nähdään ainoaksi vaihtoehdoksi ja poikkeavat ideat kumotaan näin vaikeuttaen toimintamallien kehittymistä
  • Myös liian laajamittainen ITIL-konseptin hyödyntäminen voi aiheuttaa suuria kustannuksia

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]