Tyks Salon sairaala

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tyks Salon sairaala

Tyks Salon sairaala (entinen Salon aluesairaala) on Salossa sijaitseva sairaala, joka hallinnollisesti kuuluu Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Salon sairaala on yksi Tyksin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin neljästä lähisairaalasta. Muita lähisairaaloita ovat Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan sairaalat.[1] Lähisairaalan tehtävänä on tarjota lähellä potilaan asuinpaikkaa erikoissairaanhoitoa, jota tarvitaan väestötasolla usein ja yksilötasolla toistuvasti.[2]

Tyks Salon sairaalassa toimivat seuraavat erikoissairaanhoidon palveluita tuottavat yksiköt[3]:

 • Salon päivystys
 • Dialyysi, Salo
 • Gastroenterologian poliklinikka
 • Hematologian poliklinikka
 • Infektiotautien poliklinikka
 • Keuhkopoliklinikka
 • Kirurgian osasto, Salo
 • Kirurgian poliklinikka
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
 • Lasten ja nuorten vastaanotto
 • Leikkaus- ja päiväkirurginen yksikkö
 • Lääkehoitopoliklinikka
 • Naistentautien poliklinikka
 • Nefrologian poliklinikka
 • Neurologian poliklinikka
 • Reumasairauksien poliklinikka
 • Salon mielialahäiriötyöryhmä
 • Salon nuorisopsykiatrian työryhmä
 • Salon psykoosityöryhmä
 • Salon röntgen, os. 148
 • Silmätautien poliklinikka
 • Sisätautien osasto
 • Sisätautien poliklinikka
 • Sydänpoliklinikka Salo
 • Syöpätautien poliklinikka
 • Tyks Salon sairaalan laboratorio
 • Tähystykset
 • Valvonta
 • Äitiyspoliklinikka

Sairaalassa toimii kuuden leikkaussalin leikkaus- ja päiväkirurginen yksikkö, jossa tehdään toimenpiteitä noin 3 200 potilaalle vuodessa. Yksikössä leikataan ortopedian, vatsaelin-, virtsaelin- ja verisuonikirurgian aikuispotilaita sekä sydämen tahdistingeneraattoreiden vaihtopotilaita. Kaikki hätä- ja kiireelliset leikkaukset ohjataan Turkuun.[4] Sairaanhoitopiirissä leikkaustoiminta on keskitetty Tyksin sairaaloihin Turkuun ja Salon sairaalaan.[5]

Salon sairaalalla ja Salon pääterveysasemalla, jotka sijaitsevat samassa rakennuksessa, on ympärivuorokautinen yhteispäivystys.[6][7]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Salon sairaala aloitti toimintansa vuonna 1935 Salon kylän Nokan rusthollin entisessä päärakennuksessa.[8] Samana vuonna uudistetussa kunnallislaissa säädettiin kunnalliset sairaalat perustettavaksi kuntainliitoiksi. Sairaalasta käytettiin 1930-luvulta alkaen vanhahtavasti nimeä Kuntainliitto Salon sairaala. Vuonna 1958 nimeksi tuli Salon aluesairaalan kuntainliitto. Vuonna 1991 Salon aluesairaalan kuntainliitto lakkautettiin ja aluesairaala yhdistettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin Salon aluesairaalan nimellä.[9] Vuonna 2015 Salon aluesairaala yhdistettiin hallinnollisesti Turun yliopistolliseen keskussairalaan tehtäväkuvaltaan lähisairaalaksi.[1] Sairaalan nimeksi tuli sairaalan nykyinen nimi Tyks Salon sairaala.[10]

Salon aluesairaalan yhteinen päärakennus terveyskeskuksen kanssa valmistui vuonna 1961. Sairaalan uudisrakennus, johon rakennettiin uusia tiloja avohoidolle ja päivystykselle, uusille leikkaussaleille ja valvontaosastolle, valmistui toukokuussa 2010. Uudisrakennuksen hankintamenot olivat 20 milj. euroa ja pinta-ala 6 750 neliömetriä.

Salon seudun kunnat eivät vuonna 1991 olleet innostuneita sairaanhoitopiirin muodostamisesta ja Salon seudulta löytyi vastustusta viimeiseen asti. Sanat itsenäisyys ja oma päätösvalta kuuluivat neuvottelupöydissä ennen erikoissairaanhoitolain voimaantuloa.[11] Pyrkimyksiä irtaantua sairaanhoitopiiristä oli 90-luvun alkupuolella ja vakavin yritys oli vuosina 2002-2004, jolloin Salon seudun kunnat tekivät selvityksen sairaanhoitopiiristä irtaantumiseksi. Suunnitelmana oli Salon aluesairaalan ja kaikkien Salon seudun terveyskeskusten yhdistäminen uudeksi seudulliseksi terveydenhuollon kuntayhtymäksi.[11] Hanke kariutui lopulta siihen, että Somero, jolla oli oma terveyskeskuskuntayhtymä, johon kuului myös sosiaalitoimi, otti suunnitelmaan kielteisen kannan. Somero halusi pitää oman terveyskeskuksen ja sitä koskevan päätösvallan omissa käsissään. Pelkona oli terveyskeskustoiminnan keskittäminen Saloon.[12]

Salon sairaalan uudisrakennus ja peruskorjaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sairaanhoitopiirin vuosien 2020-2022 investointisuunnitelmaan sisältyy suunnitelma Salon sairaalan uudisrakennuksesta ja peruskorjauksesta. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa nelikerroksinen uudisrakennus Sairaalantien puolelle. Suunnitelman mukaan uusi rakennus valmistuisi vuonna 2023. Seuraavaksi peruskorjataan käyttöön jäävät vanhat osat ja lopuksi puretaan kaksi vanhaa osaa. Hanke olisi kokonaan valmis vuonna 2027. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma valmistui kesäkuussa 2019. Suunnitelman mukainen korjattavan osan ja uudisosan yhteinen kerrospinta-ala on 16 763 neliömetriä ja purettavan alueen kerrospinta-ala 13 661 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on 57 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin hallitus näytti hankkeelle vihreää valoa hyväksymällä 28.4.2020 hankkeen toiminnallisen suunnitelman (§ 41)[13]. Uudisrakennus ja saneeratut tilat ovat yhteiset Salon sairaalan ja Salon perusterveydenhuollon kanssa. Hankkeen rahoitus on tarkoitus hoitaa perustettavan kiinteistöosakeyhtiön toimesta.[14]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]