Työyhteisön kehittäjä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Työyhteisön kehittäjä (TYKE), yhteisöpedagogi (AMK), tunnuslyhenteenä YP, on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike. Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä, ja sen voi suorittaa noin 1–3,5 vuodessa. Työyhteisön kehittäjän koulutus on perustettu vuonna 2017 vastaamaan työelämän kehittyviin tarpeisiin. Tutkinto antaa valmiudet toimia hyvin erityyppisissä työyhteisön asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet ovat asiantuntijoita, jotka uudistavat organisaatiokulttuureja, sujuvoittavat työyhteisöjen toimintaa sekä vahvistavat työntekijöiden hyvinvointia. Työyhteisön kehittäjät työllistyvätkin laajasti eri sektoreille laaja-alaisiin, monipuolisiin ja ihmisläheisiin tehtäviin niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Työyhteisön kehittäjän ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi erilaiset henkilöstöhallinnon tehtävänimikkeet, kuten HR-asiantuntija, henkilöstösuunnittelija, työhyvinvoinnin asiantuntija, työhyvinvointipäällikkö tai henkilöstöpäällikkö.

YP-TYKE-koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös esihenkilötehtäviin ja tarjoaa jo esihenkilötehtävissä toimiville kattavan päivityksen ja täydennyksen osaamispalettiin. Työyhteisön kehittäjä voi myös työllistää itsensä esimerkiksi henkilöstöalan yrittäjänä tai erilaisissa asiantuntijakonsultin tehtävissä.

Valmistuttuaan (muiden YAMK hakukelpoisuuden kriteereiden täyttyessä) YP-TYKE voi hakeutua ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen, jonka laajuus on 90 opintopistettä.[1]

Työyhteisön kehittäjäksi voi opiskella Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak). Opinnot ovat monimuoto-opintoja. Monimuoto-opinnoissa tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta lähiopetukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta irrottautua työstä noin kolmeksi arkipäiväksi kuukaudessa. Lisäksi verkko-opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät vaativat oman ajallisen panostuksensa. [2]

Opintoihin liittyvät kehittämistehtävät tehdään pääsääntöisesti suoraan työelämän todellisiin tarpeisiin ja ne pyritään tekemään niin, että opinnoista saadaan välitöntä hyötyä sekä opiskelijan omaan työhön että koko työyhteisölle. Opintoja suoritetaankin työelämälähtöisesti, joissa teoria ja käytäntö ja näiden yhdistäminen korostuu.

Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -koulutukseen haetaan yhteishaulla opintopolun kautta (opintopolku.fi). Opiskelupaikkoja oli syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen 48. Hakijoita työyhteisön kehittäjä -koulutukseen oli yhteensä 336, joista ensisijaisija hakijoita oli 183 [3]. Hakijan on täytettävä voimassa olevat hakukelpoisuusvaatimukset. Valintatapana käytetään (2021) verkossa suoritettavaa 5 opintopisteen laajuista valintakurssia, jonka perusteella hakijat pisteytetään asteikolla 0–150 p. Valintakurssilla arvioidaan valmiuksia korkeakouluopintoihin sekä soveltuvuutta toimia työyhteisön kehittäjänä. Lisäksi yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjäksi voi pyrkiä Humakin avoimen AMK:n polkuopintojen kautta.

Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -opintojen rakenne (2021)

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.[1]

Opinnot jakaantuvat seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

 • Yleiset opinnot 10 op
 • Ammatilliset opinnot 125 op:
 • Ammatilliset kieliopinnot 15 op
 • Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusta 10 op
 • Työyhteisön kehittämisen perusteet 30 op
 • Yhteiskunnallinen toiminta ja vuorovaikutus 40 op
 • HR-toiminnan operatiivinen rooli 30 op
 • Ammatillisesti syventävät opinnot 30 op
 • Muutostarpeisiin vastaaminen 15 op
 • Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 15 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot, sisältäen opinnäytetyön 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Opintopolku (Arkistoitu – Internet Archive), Viitattu 1.11.2021.
 2. Humak (Arkistoitu – Internet Archive), Viitattu 1.11.2021.
 3. Vipunen, Viitattu 1.11.2021.