Toteumatesti

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Toteumatesti tai toteumatestaus on historiallisen tietoaineksen käyttöä tulosten ennustamisessa. Siinä koetellaan teoriaa soveltamalla sitä menneisyydestä kerättyyn tietoon ja sitten päätellään, voidaanko tuloksia käyttää ennustamaan ratkaisuja nykyisestä datasta.[1] Toteumatesteissä ensin arvioidaan mikä on asianmukainen tarkasteluajanjakso ja määritellään, että malleilla pystytään hyväksyttävällä tarkkuudella mittaamaan riskit.[2][3][4] Usein niissä käytettäviin historiallisiin aikaväleihin on sisällyttävä tietoja ainakin edelliseltä vuodelta[2]. Mallien luotettavuutta arvioidaan toteumatestiohjelmilla, joilla suoritetaan tilastollisia testejä. Tämän jälkeen tuloksista tehdään analyysi.[2]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Encarta Dictionaries: back testing. Sitaatti: "using historical data to predict results: the practice of testing a theory by applying it to historical data, and then determining whether the results can be used to predict results on current data". Encarta Multimedia Encyclopedia, Microsoft® Student 2009 [DVD], Microsoft Corporation, 2009. (englanniksi)
  2. a b c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta. (Luku: 2 Jakso, Toteumatestaus, 49 artikla, Toteumatestausmenettely) Euroopan unionin virallinen lehti, 19.12.2012, s. 65–66. Euroopan komissio. Artikkelin verkkoversio (PDF).
  3. Standardiluonnos 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. (Luku: 10.3.3 Laskenta käyttäen sisäisiä malleja, Sitaatti: "f) valvottava pystyy osoittamaan, että valvottavan malleilla on hyväksyttävällä tarkkuudella pystytty mittaamaan riskit tekemällä vähintään yhden vuoden ajalta toteumatestejä (back-testing) mallin tuotoksilla;") Finanssivalvonta, 1.12.2006, s. 60. Artikkelin verkkoversio (PDF).
  4. Standardi 4.3g Liite I. (Luku: 6 Toteumatestaus, Sitaatti: "(2) Valvottavan on seurattava riskienmittausmallin luetettavuutta back-testaus toiminnalla.") Rahoitustarkastus, 1.12.2006, s. 22. Artikkelin verkkoversio (PDF).