Teemahaastattelu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Teemahaastattelu on keskustelunomainen haastattelumenetelmä, jota käytetään yhtenä aineistonhankinnan tapana laadullisessa tutkimuksessa. Teemahaastattelua luonnehditaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska siinä on enemmän ennalta määriteltyä rakennetta kuin avoimessa haastattelussa, mutta väljempi rakenne kuin strukturoidussa eli lomakehaastattelussa. Englanniksi teemahaastattelusta käytetään termejä focused interview[1] tai semi-structured interview.

Rubinin ja Rubinin (2005) mukaan "laadulliset haastattelumenetelmät" (approaches to depth qualitative interviewing) eroavat toisistaan siinä, kuinka laajoja haastateltavalle esityt kysymykset ovat. Samassakin haastattelussa voi kuitenkin esiintyä laajuudeltaan erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi alussa avoimia ja myöhemmin puolistrukturoituja.[2]

  • Rubin, Herbert J. & Rubin, Irene S.: Qualitative interviewing: the art of hearing data. 2nd Edition. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage Publications, 2005. ISBN 0-7619-2075-7. (englanniksi)
  • Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.): ”Tutkimushaastattelun historia yhteiskuntatieteissä (kirj. Marja Alastalo)”, Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, s. 57-77. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768- 169-0. (suomeksi)
  • Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula: ”7.6 Haastattelu”, Tutki ja kirjoita, s. 200-208. 2. painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1997. ISBN 951-26-4184-4. (suomeksi)
  1. Alastalo 2005: Tutkimushaastattelun historia yhteiskuntatieteissä s. 67
  2. Rubin & Rubin 2005, 4-5

Kirjallisuutta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Teemahaastattelu. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-243-7. (suomeksi)
  • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-458- 8. (suomeksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tämä tieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.