Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu
VirtuaaliAMK-logo.png
Motto AMK-verkostossa on voimaa!
Perustettu 2000
Hallintomuoto verkosto
Toimipaikat Suomi
Toimitilat Suomen ammattikorkeakoulut, kehittämisyksikkö TAMKissa
Kotisivu www.amk.fi

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK-verkosto) on 17 suomalaisen ammattikorkeakoulun (AMK:n) verkosto, joka tarjoaa vuosittain keskitetysti lähes 800 AMK:jen järjestämää verkko-opintojaksoa. Yli 400 verkoston tuottamaa avointa oppimateriaalia on avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Verkostoon kuuluvien AMK:jen opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa opintoja VirtuaaliAMK:n Opintopalveluiden tarjonnasta.

VirtuaaliAMK-verkosto edistää opiskelijoiden joustavaa opiskelua ja esteetöntä liikkuvuutta yli korkeakoulurajojen. Verkosto edistää myös verkko-opintojen avoimuutta sekä pedagogisesti toimivien tietoverkon välineiden käyttöä opetuksessa. Verkosto jakaa parhaita verkko-oppimisen käytäntöjä järjestämissään webinaareissa.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat opintojaan www.amk.fi-portaalin Opintopalvelut-osiossa, jossa AMK-opiskelijat voivat etsiä mieleistään opintotarjontaa, hakea sähköisesti muiden VirtuaaliAMK-verkoston AMK:jenjen tarjoamiin opintoihin ja seurata hakuprosessin etenemistä. Opiskelu VirtuaaliAMKissa on tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille maksutonta. Opiskelijat lähettävät vuosittain tuhansia hakemuksia opintoihin VirtuaaliAMK:n Opintopalvelut-järjestelmän kautta.

Virtuaaliammattikorkeakoulu on verkko-opetuksen ja -osaamisen koordinoija ja tarjoaa ammattikorkeakoulujen henkilöstölle yhteiskäyttöisen materiaalin julkaisun, tuottamisen ja jakelun tukipalveluita. DIGMA on digitaalisen aineiston tietovaranto, jonka kautta jaettavia oppimateriaaleja, oppimisaihioita ja opintojaksoja, ammattikorkeakoulut voivat maksutta hyödyntää esimerkiksi omassa opetuksessaan.

Rahoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VirtuaaliAMK-toiminta käynnistyi vuonna 2001, jolloin Suomen ammattikorkeakoulut allekirjoittivat VirtuaaliAMK-verkostosopimuksen. VirtuaaliAMK-verkostoon kuuluvat ammattikorkeakoulut (22 AMKia vuonna 2014) liittyvät verkostoon vuosittaisella VirtuaaliAMK-osallistumismaksulla. Opetusministeriö myönsi rahoitusta VirtuaaliAMK-toiminnan kehittämiseen vuosina 2001 - 2009. Vuodesta 2010 lähtien verkoston pääasiallinen rahoituslähde on ollut VirtuaaliAMK-osallistumismaksut. Lisäksi toimintaa ja palveluita on kehitetty erillisissä hankkeissa, joissa rahoittajina ovat olleet mm. ESR, Tekes, THL, STM.

Ohjausryhmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VirtuaaliAMK:n ohjausryhmä linjaa VirtuaaliAMK-toiminnan keskeiset strategiset tavoitteet ja valvoo niiden toteuttamista. Ohjausryhmään kuuluu puheenjohtaja sekä sen lisäksi viisi ammattikorkeakoulujen edustajaa ja yksi opiskelijoiden edustaja. VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön edustajat toimivat ohjausryhmässä esittelijöinä. Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan koolle kutsumana vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kehittämisyksikkö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kehittämisyksikkö vastaa VirtuaaliAMK:n pääkonttoritoiminnasta ja koordinoi käytännön toimintaa strategian ohjaamana. VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö ylläpitää valtakunnallista www.amk.fi-portaalia ja kehittää sen palveluja, hyödyntäen ammattikorkeakoulujen monialaista osaamista. Kehittämisyksikön toiminta on organisoitu hankkeittain, ja se sijaitsee Tampereen ammattikorkeakoululla (TAMK). VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöt ja asianomistajaryhmät osallistuvat VirtuaaliAMK-toiminnan aktiiviseen kehittämiseen.

VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokaisessa ammattikorkeakoulussa on VirtuaaliAMK-yhteyshenkilö, joka osallistuu VirtuaaliAMK:n kehittämiseen, tiedottaa VirtuaaliAMK-toiminnasta omassa ammattikorkeakoulussaan ja toimii linkkinä ammattikorkeakoulun ja kehittämisyksikön välillä. Kehittämisyksikkö järjestää kahdesti vuodessa VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät, joilla käydään läpi ajankohtaisia VirtuaaliAMK-asioita ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

Asianomistajaryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VirtuaaliAMK:n viisi asianomistajaryhmää, kehittäjä, laatu, yhteiskäyttöinen oppimateriaali, joustava opinto-oikeus sekä markkinointi ja tiedotus, perustettiin vuonna 2007 VirtuaaliAMK:n toimintojen kehittämiseksi. Ryhmissä on mukana ammattikorkeakoulujen eri alojen asiantuntijoita sekä kehittämisyksikön edustajia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on mahdollisuus osallistua ryhmiin.

Amk.fi-verkkosivusto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Amk.fi-verkkosivusto toimii VirtuaaliAMK-verkoston keskitettynä tiedotus- ja yhteistyöfoorumina sekä väylänä kaikkiin VirtuaaliAMK:n palveluihin. VirtuaaliAMK:n sivusto toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opintopalvelut – joustavia opintoja AMK-opiskelijalle[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VirtuaaliAMK-verkoston ammattikorkeakoulut tarjoavat verkko-opintojaan VirtuaaliAMK:n Opintopalvelut (Arkistoitu – Internet Archive)-järjestelmässä. AMK-opiskelijat voivat etsiä mieleistään opintotarjontaa, hakea sähköisesti muiden verkoston AMK:jen tarjoamiin opintoihin sekä seurata hakuprosessin etenemistä. Tiedon toisen AMK:n opintojaksolle hyväksymisestä opiskelijat saavat suoraan sähköpostiinsa. VirtuaaliAMK:n kautta suoritetut opinnot ovat osa opiskelijan AMK-tutkintoa kotiammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakoulujen opintohallintovirkailijat (e-virkailijat) käsittelevät saapuvien ja lähtevien opiskelijoiden hakemukset sekä ylläpitävät AMK:jen kurssitarjontaa Opintopalvelut-järjestelmässä. Järjestelmän kautta välitetään myös arvosanat opiskelijoiden suorittamista VirtuaaliAMK-opinnoista sekä hallitaan VirtuaaliAMK-opintojen laskutustietoja ammattikorkeakoulujen välillä.

VirtuaaliAMK:n kautta suoritettavat opinnot ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka suorittavat joko AMK-perustutkintoa tai ylempää AMK-tutkintoa tai opiskelevat ammatillisessa opettajankoulutuksessa. VirtuaaliAMK:n joustavat opinnot ovat tarjolla vain verkoston jäsenAMKien opiskelijoille. Vaikka opinnot ovat AMK-opiskelijoille maksuttomia, AMK:t maksavat toisilleen virtuaalisesta liikkuvuudesta aiheutuvia kuluja.

Oppimateriaalituotanto VirtuaaliAMK:ssa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koulutustuotantoa varten VirtuaaliAMK:ssa on rakennettu ammattikorkeakouluille yhteinen eTuotantoympäristö, joka toimii osana amk.fi-portaalia. Ympäristössä tuottajat voivat työstää materiaalejaan ja koostaa niistä yksittäisiä aihioita tai suurempia opintokokonaisuuksia.

Vuosina 2001–2006 VirtuaaliAMK:ssa tuotettiin noin 1 500 opintopisteen verran verkko-oppimateriaalia ammattikorkeakoulujen koulutusaloittain muodostetuissa tuotantorenkaissa.[1] Renkaissa oli mukana niin amk-opettajia, -opiskelijoita kuin amk:jen muita asiantuntijoita ja yritysten edustajia. Tuotantoon on osallistunut kaiken kaikkiaan noin 880 henkilöä.[1]

Oppimisaihioihin pohjautuva tuotantomalli mahdollistaa materiaalien uudelleenkäytettävyyden ja opintojen tarjoamisen erilaisissa oppimisympäristöissä, eritasoisiin koulutuksiin ja eri kohderyhmille. Tuotettuja oppimateriaaleja hyödynnetään jatkossa räätälöimällä niistä opintojaksototeutuksia muun muassa AMK-perustutkinnon ja ylemmän AMK-tutkinnon opintoihin. Valmiit opintojaksot tarjotaan amk.fi-portaalin asiointijärjestelmän, Opintopalvelujen, kautta opiskelijoille haettavaksi.

AMK-verkostossa on laadittu tekijänoikeus- ja käyttöoikeussopimukset, jotka takaavat tuotettujen aineistojen käytön kaikille ammattikorkeakouluille DIGMAn kautta.

Yhteistyökumppanit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VirtuaaliAMK tekee tiivistä yhteistyötä Suomen virtuaaliyliopiston kanssa. Yhdessä on toteutettu mm. laatuun liittyviä hankkeita. Vuonna 2008 organisaatiot siirtyivät käyttämään samaa portaalijulkaisujärjestelmää. Myös esimerkiksi Stakes, Tilastokeskus ja Kansanterveyslaitos ovat olleet yhteistyökumppaneina mukana VirtuaaliAMK:n hankkeissa.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Korpela, Annina: Verkostot Virtuaaliammattikorkeakoulun vahvuutena. Ammattikorkeakoulujen verkostohankkeet, 2007, s. 66–75. Opetusministeriön julkaisuja 2007:1: Opetusministeriö. ISBN 978-952-485-277-7 (nid.), ISBN 978-952-485-278-4 (PDF). Artikkelin verkkoversio (pdf).

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]