Seminaari (yliopisto)

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee yliopistollisen kurssin muotoa. Muita sanan merkityksiä löytyy täsmennyssivulta.

Seminaarilla (lat. seminarium) tarkoitetaan usein yliopiston syventävää kurssia, jolla osallistujat esittelevät kurssia varten valmistamiaan tutkimuksia. Sanan etymologia on lähtöisin latinan sanasta semen, 'siemen'.

Seminaarikurssi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalaisissa yliopistoissa lähes jokaisen aineen aine- tai syventäviin opintoihin sisältyy ainakin yksi seminaari, jonka järjestäjänä toimii yleensä laitoksella erityistä arvonantoa nauttiva professori. Osallistujat valmistavat, yksinään tai parityönä, lyhyehkön tutkielman, joka voi olla kirjallisuusselvitys, pieni empiirinen tutkielma tai matemaattinen tutkimus riippuen aineesta ja seminaarin aiheesta. Aihe voi olla ohjaajan antama tai itse valittu. Tutkielmien valmistuttua ne esitetään muille osallistujille keskustelua varten. Koska keskustelun aikaansaaminen voi olla hankalaa, tätä saatetaan tehostaa antamalla jokaiselle vuorollaan nimenomaiseksi tehtäväksi opponoida tutkimusta eli esittää esiteltävästä työstä rakentavaa kritiikkiä. Menetelmän tarkoituksena on opettaa opiskelijoita omaan ajatteluun, tieteelliseen tutkimukseen ja akateemiseen keskusteluun. Samalla keskustelu muistuttaa väitöstilaisuutta, johon seminaari myös valmentaa.

Yleensä edellä kuvattua menetelmää käytetään aineen pakollisella seminaarikurssilla. Näiden eräänä tarkoituksena on antaa laitoksen henkilökunnalle kuva alan opiskelijoista, jotka ovat saattaneet jäädä aiemmilla kursseilla pelkiksi nimiksi luetteloissa. Näin seminaarit palvelevat merkittävästi laitoksen rekrytointia.

Jatko-opiskelijoille tarjotaan usein tiettyyn aiheeseen liittyviä seminaareja, joilla voidaan esimerkiksi käsitellä oppikirjaa luku kerrallaan. Toisaalta laitos saattaa, mikäli sillä on riittävät yhteiskunnalliset suhteet, järjestää opiskelijoille seminaarin, jonka kaikki esiintyjät ovat vierailevia luennoitsijoita. Näiden eräänä alatyyppinä ovat pro gradu- tai diplomityöseminaarit, joissa valmistuvat opiskelijat esittelevät opinnäytetöitään. Tällaiset vierailevia luennoitsijoita käyttävät seminaarit ovat antaneet nimensä erilaisille jatkokoulutus- ym. seminaareille, joita järjestetään täydennyskoulutuksena eri alojen työntekijöille.