SCADA

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

SCADA (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) on tietokoneohjelmistotyyppi, joka tunnetaan ehkä paremmin nimillä valvomo-ohjelmisto tai PC-valvomo. Valvomossa on tietokoneella toteutettu graafinen käyttöliittymä automaatiojärjestelmiin. Automaation valvomo voidaan toteuttaa myös ilman valvomo-ohjelmistoa Ohjelmoitavien logiikoiden (Programmable Logical Contol,PLC) työkaluilla. Tässä ratkaisussa on rajoittuneet tiedon talletus ja -välitysmahdollisuudet, jolloin nämä eivät ole SCADA-järjestelmiä, vaan käyttöliittymä (Human-Machine Interface HMI) sovelluksia. Kaupallisesti tarjolla olevissa valvomo-ohjelmistoissa on valmiita liittymiä suurimpaan osaan yleisesti käytössä olevista PLC-pohjaisista koneohjauksista (logiikkaohjauksista). Koneohjauksien ja SCADA-järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa on useita eri standardeja, yksi eniten käytetyistä on OPC. Valvomo-ohjelmistot tulivat markkinoille 70-luvulla. Valvomoihin liittyy yleensä myös tietokanta, johon kerätään mittaustiedot.

Valvomo-ohjelmisto pystyy lukemaan liittymän kautta ohjelmoitavan logiikan muistia ja rekistereitä. Ohjausjärjestelmissä työnjako SCADA-ohjelman ja logiikkaohjelman välillä tehdään niin, että logiikkaohjaus pystyy hoitamaan koneen toiminnan ilman SCADA-ohjelmaa ainakin työsekvenssin loppuun. Tuotteen vaihtuessa voidaan valvomosta lähettää uusi resepti tai muuttaa asetuksia seuraavalle kappaleelle. Valvomoissa on monipuoliset grafiikkatyökalut, jotta sillä voidaan toteuttaa tehokkaita käyttöliittymiä (GUI). Vaikka valvomolla on mahdollisuus lukea mittausta logiikan kautta yhtä nopeasti kuin logiikka mittaustiedon saa, niin johtuen tiedonsiirtoväylistä ja käyttöjärjestelmistä, PC-valvomojärjestelmät ovat harvoin täysin reaaliaikaisia.

Tehtaan ohjausjärjestelmät jaetaan usein 3 tai 4 hierarkkiseen tasoon. Alimpana ovat koneiden ohjauksesta vastaavat ohjelmoitavat logiikat. Seuraavalla tasolla ovat valvomo-ohjelmisto, jotka siirtävät ylimmällä tasolla ohjaushierarkiassa olevista toiminnanohjausjärjestelmästä (Enterprise Resource Planning ERP) tuotannonohjaukseen liittyvää tietoa resepteinä ja asetusarvoina logiikoille ja raportteina toiseen suuntaan. ERP-ohjelmistojen ja valvomojen välissä voi olla MES (Manufacturing Execution System) ohjelmistojen taso, joilla tietoa muokataan paremmin ERP-järjestelmiin sopiviksi. Valvomo-ohjelmistot keräävät myös toteutumatiedon ja laadunvalvontaan tarvittavat tiedot. Näitä siirretään tarvittavissa määrin ylös MES- ja ERP-tasolle. Laajemmat laaturaportit voivat jäädä vain valvomo- tai MES-tasoille.

Valvomoja käytetään kaikenlaisessa automaatiossa niin kiinteistöautomaatiossa, paperitehtaiden ja sähkönjakelun ohjauksessa kuin laivoissa ja ydinvoimaloissa. SCADA-järjestelmästä valvotaan prosessien käyttäytymistä sekä tehdään ohjauksia ja seurataan historiatietoja. Tärkein ominaisuus on prosessihälytysten näyttäminen ja käsittely.

SCADA-ohjelmistojen markkinoilla on muutama suurempi maailman laajuinen toimittaja, jotka eivät ole sidottuja PLC-toimittajiin. Jokaisella suuremmalla automaatiojärjestelmien toimittajalla on myös oma valvomo-ohjelmistonsa. Lisäksi on olemassa hyvin kirjava markkina paikallisia tai joihinkin erikoisprosessien ohjaukseen erikoistuneita toimittajia.


Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]