Sähköinen asiointi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sähköisellä asioinnilla (Electronic Services, e-Services) tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Sähköistä asiointia kehitettäessä kehitetään koko asiointiprosessia, joka muodostuu asiakkaan käyttöliittymästä palveluun sekä palvelun tuottamiseen liittyvistä prosesseista organisaatiossa (taustaprosessit). Asiakkaita voivat olla kansalaiset, yritykset ja viranomaiset.

Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) sanotaan, että lakia sovelletaan mm. hallintoasian “sähköiseen vireillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen tiedoksiantoon”. Tätä voidaan pitää sähköisen asioinnin suppeana määrittelynä.

Nykysuomen sanakirjan (WSOY 1978) mukaan asiointi tarkoittaa asioiden hoitamista tai toimittamista pankin tai muun vastaavan organisaation kanssa. Julkisen hallinnon piirissä asiointi on siis hallinnon asiakkaan omien asioiden hoitamista viranomaisen kanssa. Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle asioiden hoitamiselle, jonka muotoja ovat olleet tiskipalvelu, kirjeenvaihto ja puhelinpalvelu. Hallinnon asiakkaan näkökulmasta sähköinen asiointi on asioiden hoitamista viranomaisen kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen.

Hyödyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sähköisen asioinnin ja sähköisen asianhallinnan hyödyntämisen syitä ovat yleensä:

 1. Asiakaspalvelu
  • Imago - moderni palvelu, paperittomuus, tieliikenteen vähentäminen
  • Ajasta riippumaton asiointi - lisää joustavuutta ajanhallintaan
  • Paikasta riippumaton asiointi - vaikka kesämökin riippumatosta
  • Asioinnin nopeutuminen - automaatio, fyysisen liikkuminen
  • Uudet, tiedonkäsittelyyn perustuvat toiminnot - seuranta, tiedotukset, jne
 2. Toiminnan tehostaminen
  • Materian puute vähentää toimitilojen tarvetta ja kuluja
  • Samat toiminnot vähemmällä henkilöstöllä ja kuluilla
  • Inhimillisen tekijän puute vähentää virheitä ja niiden kuluja
  • Nopeutuneet tapahtumat vähentävät kuluja
  • Koko tapahtuman elinkaaren automatisointi

Asioiden hoitamisella asiakkaan haluamasta paikasta hänen toivomanaan aikana (itsepalveluna) säästetään yleensä kustannuksia hallinnon manuaalityön vähentymisen seurauksena. Asiakkaalle itsepalvelusta on yleensä etuna asian seuraamisen mahdollistuminen ja usein myös nopeutunut palvelu.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]