Ryhmälähtöinen oppiminen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ryhmälähtöinen oppiminen[1] (Team-Based Learning, TBL) on yhteisöllisen oppimisen muoto[2], jolla pyritään parantamaan oppimisen laatua ja opiskelijoiden sitoutumista yhteisiin osaamistavoitteesiin.[3] TBL-menetelmä kehittäjänä pidetään Oklahoman yliopiston professori Larry Michaelseniä, joka esitti menetelmän idean jo vuonna 1970.[4] Ryhmälähtöistä opetusmenetelmää voidaan käyttää missä tahansa opetuksessa, kouluissa tai työpaikoilla. Menetelmässä yhdistetään opiskelija- ja oppimislähtöinen sekä yhteisöllinen oppimiskäsitys. Opiskelijat yhdistävät aiempaa ja uutta tietoa sekä rakentavat uutta ymmärrystä pienryhmässä. Tavoitteena on myös ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen ja opitun soveltaminen käytäntöön.[3]

Ryhmälähtöisessä oppimisprosessissa on kaksi vaihetta: opiskelijan itseohjautuva oppiminen ja opetuskerralla pienryhmissä tapahtuva oppiminen.[3] Opettaja määrittää opetuksen osaamistavoitteet ja laatii opittavasta sisällöstä listan etukäteistehtävistä, jotka opiskelijoiden tulee tehdä ennen opetukseen tuloa. Opiskelijat sitoutetaan työskentelemään tehtävien parissa ennen opetustilannetta. Ennakkotehtävinä voi olla artikkeli käsiteltävästä aiheesta, videoluennon katsominen tai muuhun digitaalisen materiaaliin perehtyminen. Opetustilanteessa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä, mikä tukee heidän yhteisöllistä oppimistaan ja toimimistaan pienryhmässä.[5]

Opetustilanne etenee selkeän mallin mukaisesti.[3] Opetustila järjestetään pienryhmätyöskentelyyn sopivaksi. Opettaja jakaa opiskelijat mahdollisimman heterogeenisiin 5–7 hengen pienryhmiin. Opiskelijoiden osaaminen testataan opetuksen alussa kaksi kertaa. Ensin opiskelijat tekevät yksilöllisesti osaamistestin, joka koostuu aiheen avainasioita ja keskeisiä käsitteitä koskevasta monivalintatehtävästä (IRAT = individual readiness assurance test). Tämän jälkeen opiskelijat tekevät saman testin uudestaan pienryhmässä (TRAT = team readiness assurance test). Ryhmän on päädyttävä vastauksissaan yhteisymmärrykseen eli käsiteltävä vastauksia ja niiden perusteita siihen asti, että kaikki ryhmäläiset voivat ne hyväksyä. Tämän jälkeen oikeat vastaukset käydään opettajan johdolla läpi, ja opettaja käsittelee keskeiset käsitteet. Tarkoituksena on varmistaa käsitteiden hallinta ja valmistaa opiskelijat soveltavan tehtävän toteuttamiseen. Ryhmät voivat valittaa monivalintatehtävistä ja saada lisäpisteitä hyvin perustellusta valituksesta ja monivalintatehtävään esitetystä korjauksesta.

Opetustilanteen soveltava ryhmätehtävä on ryhmälähtöisen oppimisen keskeisin vaihe.[3] Siinä ryhmä soveltaa oppimaansa opettajan määrittämään ongelmaan. Soveltava ryhmätehtävä sisältää selkeän ohjeistuksen. Kaikki ryhmät työskentelevät saman tehtävän parissa, ja heidän tulee päätyä yhteiseen tulokseen ongelman ratkaisusta. Ryhmät raportoivat lyhyesti ratkaisunsa samanaikaisesti. Ideaalisti raportoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi verkkovälitteistä raportointia, jossa kaikkien ryhmien tulokset tulevat koko ryhmälle näkyviin yhtä aikaa interaktiiviselle taululle. Opettaja voi kerätä raportit myös paperilla. Tämän jälkeen opettaja pyytää ryhmien jäseniä perustelemaan kantansa. Ryhmälähtöisessä oppimisessa opettaja valitsee raportoijat satunnaisesti, jolloin kuka tahansa ryhmäläinen saattaa joutua raportoimaan ryhmän puolesta. Kaikki ryhmäläiset ovat vastuussa ryhmätyöstä ja jokaisen tulee pystyä kuvaamaan ja perustelemaan ryhmän tuotos. Ryhmien raportoinnin jälkeen käydään opettajan johdolla keskustelu ratkaisuista ja niiden perusteluista.

Viimeinen vaihe opetuksessa on ryhmän toiminnan arvioiminen.[3] Ryhmän jäsenet arvioivat toistensa toimintaa rakentavasti erityisesti siitä näkökulmasta, miten jäsenet ovat edistäneet ryhmän oppimisprosessia. Palautetta voidaan antaa numeerisesti ja laadullisesti. Tärkeää on oppia antamaan rakentavaa palautetta toisten toiminnasta ja siten auttaa näitä kehittymään oppijoina ja ryhmässä toimijoina.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Järveläinen, Mira: Master's thesis: Ryhmälähtöinen oppiminen (team based learning eli TBL) lääketieteen opiskelussa. University of Helsinki, Faculty of Medicine, 2015. Teoksen verkkoversio.
  2. "Definition - Team-Based Learning Collaborative". (en-US) 
  3. a b c d e f Michaelsen, L. K. & Sweet, M.: The essential elements of team-based learning. New Directions for Teaching and Learning,, s. 116, 7–28. , 2008.
  4. Larry Michaelsen, L.K., Watson, W.E., Cragin, J.P., and Fink, L.D. (1982) Team-based learning: A potential solution to the problems of large classes.
  5. Parmelee, D. X. & Michaelsen, L. K.: Twelve tips for doing effective Team-Based Learning (TBL). Medical Teacher, 2010, nro 32, s. 118–122.