Pohjoinen Qi-dynastia

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Pohjoinen Qi-dynastia hallitsi osaa Pohjois-Kiinasta 550577. Pohjoinen Qi oli yksi Pohjoisista dynastioista. Sitä edelsi Itäinen Wei-dynastia, pääkaupunkina toimi Ye.

Muut Pohjoiset dynastiat olivat:

  1. Pohjoinen Wei-dynastia 386534
  2. Itäinen Wei-dynastia 534550
  3. Läntinen Wei-dynastia 535556
  4. Pohjoinen Zhou-dynastia 557581
Pohjoisen Qi-dynastian hallitsijat
Kuolemanjälkeiset nimet (Shi Hao 諡號) Syntymänimet Hallintokaudet Aikakausinimet (Nian Hao 年號) ja niiden vuodet
Käytäntö: Pohjoinen Qi + kuolemanjälkeinen nimi
Wen Xuan Di (文宣帝 wén xuān dì) Gao Yang (高洋 gāo yáng) 550-559 Tianbao (天保 tiān bǎo) 550-559
Fei Di (廢帝 fèi dì) Gao Yin (高殷 gāo yīn) 560 Qian Ming (乾明 qián míng) 560
Xiao Zhao Di (孝昭帝 xiāo zhāo dì) Gao Yan (高演 gāo yǎn) 560-561 Huangjian (皇建 huáng jiàn) 560-561
Wu Cheng Di (武成帝 wǔ chéng dì) Gao Zhan (高湛 gāo zhàn) 561-565 Taining (太寧 tài níng) 561-562

Heqing (河清 hé qīng) 562-565

Hou Zhu (後主 hòu zhǔ) Gao Wei (高緯 gāo wěi) 565-577 Tiantong (天統 tiān tǒng) 565-569

Wuping (武平 wǔ píng) 570-576
Longhua (隆化 lóng huǎ) 576

You Zhu (幼主 yòu zhǔ) Gao Heng (高恆 gāo héng) 577 Chengguang (承光 chéng guāng) 577
Fan Yang Wang (范陽王 fàn yáng wáng) Gao Shao Yi (高紹義 gāo shào yì) 577-579? Wuping (武平; wǔ píng) 577-579

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]