Päätoiminen yrittäjä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Päätoiminen yrittäjä on Suomen työttömyysturvalain 6§ pykälän mukaan sellainen henkilö, joka on päätointaan varten yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti velvollinen ottamaan tai on ottanut sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen.

Yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on ainakin pakollinen, jos yrittäjän itsensä arvioima vuosittainen työtulo ylittää rajan, joka on 7958,99 € vuonna 2020[1]. YEL-vakuutuksen ottanut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi.

Työ- ja elinkeinotoimisto tulkitsee työttömyysetuuden hakijan päätoimiseksi yrittäjäksi, jos yritystoiminta tai oman työn vaatima työmäärä on niin suuri, että kokoaikatyötä ei voi vastaanottaa. Ratkaisevaa päätoimisuuden arvioinnissa on vain toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tai voitto. Päätoiminen yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen, mutta sivutoiminen yrittäjä voi olla oikeutettu soviteltuu työttömyysetuuteen. [2]

Yrittäjäasema[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Henkilön yrittäjäasema (ei-yrittäjä, päätoiminen- tai sivutoiminen yrittäjä) voidaan arvioida erikseen Työ- ja elinkeinotoimiston selvityksessä ja verotuksessa. Myös työttömyysetuuden maksaja (KELA tai Työttömyyskassa) arvioi työttömyysetuuden maksun edellytykset erikseen. [3]

Yrityksen omistamisen vaikutus yrittäjäasemaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään henkilöä, 1) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 2) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 3) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]