Oikeusvaikutus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oikeusvaikutus eli oikeusseuraamus eli oikeusseuraus tarkoittaa oikeudellisen ratkaisun teosta koituvia, oikeussäännösten määräämiä, usein kielteisiä seurauksia, kuten esimerkiksi korvausta tai rangaistusta. Ratkaisun tekijä ottaa huomioon oikeusjutussa toteennäytetyt tosiasiat ja valitsee niiden perusteella sovellettavat oikeussäännökset. Ne saattavat jättää päättäjälle paljonkin harkinnan varaa hänen valitessaan konkreettisia oikeusvaikutuksia.[1]

Yksityisoikeudessa velvoitteen täyttämättä jättämisen seuraamukseen liittyy pakkotäytäntöönpanotoimet eli velvoitteiden tehosteet, joita voidaan käyttää myös yksipuolisissa velkasuhteissa. Keskeisimpiä tehosteita ovat hinnanalennus, luontoissuoritus, menettämisseuraamus, pidättämisoikeus, sopimuksen purku, sopimussakko ja vahingonkorvaus.[2] Rikosoikeudessa oikeusvaikutuksia ovat rangaistukset ja turvaamistoimet, kuten esimerkiksi eristäminen pakkolaitokseen, konfiskaatio ja moottoriajoneuvon kuljettajalle määrätty ajokielto.[3] Hallinto-oikeudellisia seuraamuksia ovat esimerkiksi rikemaksu, seuraamusmaksu, julkinen huomautus tai varoitus.

  1. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa VII palstat 566–567
  2. Encyclopædia iuridica fennica, osa I palsta 1005
  3. Encyclopædia iuridica fennica, osa IV palsta 592