Monopolistinen kilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Monopolistinen kilpailu on markkinamuoto, jossa markkinoilla on lukuisia yrityksiä, ja markkinoille pääsy ja sieltä poistuminen on vapaata, mutta eri valmistajien tuotteet eroavat hiukan toisistaan, eli ne ovat differoituja.[1] Juuri tuotteiden erilaisuus erottaa monopolistisen kilpailun täydellisestä kilpailusta. Esimerkiksi muotivaatteiden ja autojen markkinoiden voidaan ajatella olevan monopolistisia. Näillä aloilla kuluttajiin vedotaan muilla keinoilla kuin hinnoilla.[2]

Monopolistiset markkinat poikkeavat siis täydellisen kilpailun markkinoista ainoastaan heterogeenisyyden osalta. Monopolistinen kilpailu kannustaa tuotemerkkien luomiseen ja markkinointiin. Se antaa yrityksille markkinavoimaa: ne voivat nostaa hintaa luottaen kuluttajien uskollisuuteen tuotemerkkiä kohtaan. Suuret monopolistisessa asemassa olevat yritykset voivat toimialastaan riippuen vaikuttaa finanssitalouden lisäksi ihmisten arkeen merkittävällä tavalla.

Viranomaisten tavoitteena on valvoa kaikkia niitä yrityksiä, jotka myyvät heterogeenisiä tuotteita. Monopolistisia markkinoita valvotaan, koska ne lisäävät talouden tehottomuutta. Tällaisten markkinoiden sääteleminen on kuitenkin yleensä niin vaikeaa, että monopolistisen kilpailun tehottomuudesta johtuvat kustannukset saattavat olla pienempiä kuin sääntelyn kustannukset.

  1. Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, s. 90. Sanoma Pro, 2019. ISBN 978-952-63-5298-5.
  2. Lehtonen, Reino & Sipilä, Leea-Mari: Taloussanasto, s. 147. Taloustieto Oy, 1989. ISBN 951-628-168-0.