Liiketoimintamalli

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Liiketoimintamalli on sellainen kuvaus materiaalisista ja kognitiivisista liiketoiminnan menestystekijöistä sekä niiden välisistä riippuvuussuhteista, joka on toimialan ja yrityksen kehitysvaiheen kannalta relevantti liiketoiminnan kehittämiseksi.[1]

Liiketoimintamalli ja strategia

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liiketoimintamallilla on keskeinen rooli strategian toimeenpanon onnistumisessa. Useiden tutkimusten mukaan yritykset kokevat suurimmaksi haasteekseen juuri strategian käytäntöön viemisen. Liiketoimintamallilla voidaan hahmottaa ne keskeiset elementit, joiden avulla strategia voidaan toteuttaa käytännössä.[2]

Liiketoimintamallin elementit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liiketoimintamallin ytimen muodostaa asiakaslupaus. Muita keskeisiä elementtejä ovat asiakkuusstrategian osatekijät: asiakaskohderyhmät, kohderyhmille suunnatut tuotteet ja palvelut sekä tapa toimia (jakelu- ja palvelumallit) eri asiakaskohderyhmien kanssa. Lisäksi liiketoimintamalliin olennaisina kuuluvat sisäiset voimavarat: henkiset ja fyysiset resurssit, organisaatiorakenne sekä johtamismalli. Asiakkuusstrategian ja voimavarojen keskinäisen tasapainon tarkastelu on erittäin tärkeää, jotta yritys pystyy lunastamaan antamansa lupaukset. Strategiset tavoitteet, ansaintamallit ja kustannusrakenne luovat raamit toiminnalle.

Liiketoimintamalli-käsitteen historia

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liiketoimintamalli-käsite nousi voimakkaasti esille 1990-luvulla internet-huuman myötä. Liiketoimintamallin nähtiin olevan ratkaisun kaikkeen ja sen uskottiin tekevän strategian tarpeettomaksi. Tosiasiassa liiketoimintamalli-käsitettä on eri lähteissä käsitelty hyvin eri sisältöisenä. On tärkeää tarkistaa, mitä liiketoimintamallilla missäkin yhteyksissä tarkoitetaan. Usein liiketoimintamallista puhuttaessa tarkoitetaan sen yhtä osa-aluetta. Tyypillistä on esimerkiksi, että ansaintamallista, johtamismallista tai asiakaslupauksesta puhuttaessa käytetään termiä liiketoimintamalli, vaikka kyseessä on vain yksi osa-alue siitä.

Liiketoimintamalli ja liiketoimintasuunnitelma

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liiketoimintamalli on tapa kuvata yrityksen liiketoiminnan keskeiset menestystekijät ja niiden väliset suhteet. Liiketoimintamallin pohjalta voidaan laatia tarkemmat yksityiskohtaiset suunnitelmat ja laskelmat liiketoimintasuunnitelman muotoon.

  1. Tikkanen Henrikki: Markkinoinnin johtamisen perusteet : tehtävät, perusprosessit ja markkinointistrategia. Helsinki: Talentum, 2005. 76848968. ISBN 952-14-0893-6, 978-952-14-0893-9. Teoksen verkkoversio (viitattu 13.9.2021).
  2. Saarelainen 2013