Keskustelu:Painovoima

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Liittyykö gravitaatioon magneettisuus ja magneettivoimat

--Lsal 3. huhtikuuta 2006 kello 00.52 (UTC)

Ei. Gravitaatio, sähkömagneettinen vuorovaikutus, vahva vuorovaikutus ja heikko vuorovaikutus ovat kaikki aivan eri asioita. Tilin 12. syyskuuta 2006 kello 06.15 (UTC)

Gravitaatiovoima = painovoima != paino[muokkaa wikitekstiä]

Korjasin artikkelin. Siinä painovoimaa oli käytetty painon synonyyminä, vaikka painovoima on gravitaatiovoiman synonyymi. Jätin korjaamatta ne kohdat, joissa voitaisiin puhua yhtä hyvin painovoimasta kuin painosta.

Standardi SFS 3991 sanoo seuraavaa: "Painovoima [gravitaatiovoima] on gravitaatiovuorovaikutuksen aiheuttama voima eli voima, jolla paikallinen painovoimakenttä vaikuttaa kappaleeseen. Painovoimaa käytetään myös gravitaation synonyyminä, jolloin se tarkoittaa ilmiötä. Kappaleen paino on se voima, joka on kumottava kappaleen pitämiseksi paikallaan tietyssä koordinaatistossa. Esim. Maan pinnalla se on riittävällä tarkkuudella Maan aiheuttaman painovoiman (gravitaatiovoiman) ja Maan pyörimisestä aiheutuvan sentrifugaalivoiman summa." --Tilin 12. syyskuuta 2006 kello 06.27 (UTC)

Olisiko aihetta käyttää aina gravitaatiota painovoiman ja erityisesti gravitaatiovoiman asemesta. Se sekoittaa vähiten, koska siinä ei ole voima sanaa ja on yleisin muissa kielissä. Paino sitten tarkoittaisi kappaleen kokemaa voimaa gravitaatiokentässä. Tällöin sanasto oli yhdenmukainen ja päästäisin turhasta kirjavuudesta. --Usp 30. kesäkuuta 2007 kello 16.43 (UTC)

Painovoima, gravitaatiovoima ja vetovoima sekaisin[muokkaa wikitekstiä]

Artikkeli sekoittaa käsitteitä painovoima, gravitaatiovoima ja vetovoima.

Kahden kappaleen välisestä vuorovaikutuksesta olisi syytä käyttää termiä vetovoima. Kun kappale on maan (tai muun planeetan tms.) pinnalla, se kokee painovoiman, joka muodostuu vetovoimasta sekä maan pyörimisliikkeen aiheuttamasta keskipakoisvoimasta.

Lainaus MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0:

  • vetovoima

2. fys. hiukkasia t. kappaleita toisiinsa lähentävä voima, attraktio; gravitaatio. Molekyylien välinen vetovoima. Maan, auringon, kuun vetovoima. Maan vetovoimasta vapautunut satelliitti.

  • painovoima

Maan tm. taivaankappaleen massan aiheuttama ja kyseisen taivaankappaleen läheisyydessä kappaleisiin vaikuttava vetovoima, gravitaatio; myös em. voiman ja kappaleen pyörimisliikkeen aiheuttaman keskipakovoiman yhteisvaikutuksesta.


Termin gravitaatiovoima käyttäminen on mielestäni turhaa, sillä suomenkieliset termit ovat yksiselitteisempiä, kunhan niitä käytetään oikein.

Quubba 17. kesäkuuta 2009 kello 10.23 (EEST)

Wikipedian keskusteltavaksi[muokkaa wikitekstiä]

Ehdotus lisäykseksi Newtonin vetovoimalakiin (Gravitaatiovoima):

-Newtonin gravitaatiolaki: Maailmankaikkeuden kaikkien kappaleiden (hiukkasten) välillä vallitsee keskinäinen vetovoima.

-Lisäys: ”Vain ja ainoastaan ehdolla että ne ovat suunnaltaan jatkuvasti muuttuvassa käyräviivaisessa (esim. ympyrä tai elliptinen liike) liikkeessä tai nopeudeltaan jatkuvasti kiihtyvässä (+/- acceleraatio) liikkeessä tai molemmissa samanaikaisesti.”

Väittämä johon lisäys perustuu:

-Lepotilassa olevaan tai suoraviivaisella vakionopeudella liikkuvaan kappaleeseen (hiukkaseen) ei synny veto -l.gravitaatiovoimaa.

Arkipäiväinen koe

-Ajetaan autolla ikkunat ja tuuletus suljettuina. Sisällä on kaikenlaista irtotavaraa, lisäksi etupenkkien väliin ohueen rihmaan kiinnitetty heliumilla täytetty ”ilmapallo”, joka kurkottaa kattoa kohti.

-Vakionopeudella tasamaalla ajettaessa ei tapahdu oikeastaan mitään.

-Ryhdytään ajamaan tasaisesti kiihtyvällä nopeudella edelleen suoraan eteenpäin, tällöin irtotavara lähtee liikkeelle taaksepäin, paitsi heliumpallo, se liikkuukin eteenpäin ilmaa kevyempänä!

-Nyt tullaan kaarteeseen (nopeus edelleen kiihtyvänä), nyt irtotavara siirtyy, jos pääsee, ulkokaarteeseen päin paitsi taas heliumpallo, joka siirtyykin kaarteen sisäreunaa päin, taaskin ilmaa kevyempänä.

-Auton sisälle on syntynyt oma painovoima (gravitaatio) maan vetovoiman, kaarreajon (nopeuden suunnanmuutos) ja kiihdytyksen (jatkuva nopeuden muutos) johdosta. Vetovoiman suuruus ja suunta on näiden kolmen (gravitaation + liiketilan muutosta vastustavien hitausvoimien) voiman vektorisumma.

-Jos nyt tällaisessa liiketilassa oleva kappale olisi täysin eristyksissä ulkomaailmasta, olisi sisällä olijoiden, jotka eivät tunne koejärjestelyjä, mahdotonta erottaa näitä kolmea voimaa toisistaan. He joutuisivat vain toteamaan jonkinlaisen painovoiman vaikuttavan johonkin suuntaan.

-Helposti tulee mieleen että gravitaatio ja kappaleiden (hiukkasten) liiketilan muutosta vastustavat hitausvoimat ovat yksi ja sama asia. Hyvärinen (keskustelu) 18. joulukuuta 2012 kello 19.19 (EET)

Katastrofiartikkeli[muokkaa wikitekstiä]

Tässä artikkelissa on paljon sekaisin. Itse siirtäisin artikkelin nimelle gravitaatio ja pyrkisin vähentämään eri termien käyttöä artikkelissa sekaisin. Nyt kutsutaan gravitaatiovoimaksi, painovoimaksi ja vetovoimaksi. --Hartz (keskustelu) 26. helmikuuta 2013 kello 22.02 (EET)

Lisäksi käytetään ilmausta gravitaatiovuorovaikutus. Kaikkien tässä listaamieni termien määritelmät kannattaisi tarkastaa jostakin ja laittaa tarkastettujen määritelmien perään lähteet. --Hartz (keskustelu) 26. helmikuuta 2013 kello 22.07 (EET)
Yhtenäistin termit sivun nykyisen nimen mukaiseen muotoon, painovoima. Kari Enqvistin sanastossa käytetään painovoimaa (http://www.helsinki.fi/~enqvist/sanasto.html). Gravitaatio kelpaa nimeksi ainakin minulle mutta siirto vaatinnee jonkun yksiselitteisen lähteen. -- Usp (keskustelu) 27. helmikuuta 2013 kello 17.09 (EET)
Toivottavasti mitään ei mennyt rikki... Gravitaatio on yksi fysiikan neljästä perusvuorovaikutuksesta; muut ovat sähkömagnetismi, heikko vuorovaikutus ja vahva vuorovaikutus. Tuota perusvuorovaikutusta voidaan kutsua myös gravitaatiovuorovaikutukseksi. Sen sijaan painovoima on gravitaatiosta seuraava resultanttivoima (engl. resultant force), joka vaikuttaa esimerkiksi ihmiseen ja autoon maan pinnalla. Gravitaatio vain on universumissa yleisenä vuorovaikutuksena kuten esimerkiksi sähkömagnetismi, ja siis niin Maassa, Kuussa kuin Marsissa, mutta painovoimaa esiintyy Maan, Kuun ja Marsin pinnalla olevilla kappaleilla (se vaikuttaa niihin) ja voiman suuruus voidaan laskea. Kyse on periaatteessa samasta asiasta, mutta silti hieman eri asioista. Painovoima syntyy gravitaationa tunnetusta kaikkialla vallitsevasta perusvuorovaikutuksesta. En ole lukenut juurikaan suomenkielistä fysiikan tai tähtitieteen kirjallisuutta. En osaa nimetä lähteitä. --Hartz (keskustelu) 1. maaliskuuta 2013 kello 21.21 (EET)

Kuvatekstissä pitäisi mainita ilmanvastus[muokkaa wikitekstiä]

Kuvateksti: "Maata kiertävään keinotekoiseen satelliittiin vaikuttaa alaspäin suuntautuva painovoima. Satelliitin rataa on korjattava säännöllisin väliajoin, ettei se putoaisi Maata kohti."

Ei radan korjaustarve johdu painovoimasta sinänsä vaan ilmanvastuksesta tai muista häiriöistä. Matalilla kiertoradoilla satelliitti törmää silloin tällöin ilmamolekyyleihin, jotka hidastavat sitä, minkä takia se siirtyy vähitellen alemmas ellei sille anneta lisää vauhtia.  –Kommentin jätti 62.78.252.108 (keskustelu – muokkaukset)